Tegen de extreem-rechtse anti-vax beweging én tegen het politiegeweld daartegen

Hier een vertaling van “The Real Covid Conspiracies”, dat vorige week verscheen op de website “It’s going down”. Het artikel gaat over de verknipte ideeën van de extreem-rechtse beweging van corona-ontkenners en anti-vaxxers. Leden van die beweging kregen vrijdag in Rotterdam te maken met extreem politiegeweld. Wij keren ons tegen die beweging, maar ook tegen het politiegeweld dat hun deel werd. De vertaling volgt na een inleiding door Akef Ibrahimi.

Een uit de hand gelopen demonstratie in Rotterdam afgelopen vrijdag heeft onder andere geresulteerd in vier mensen die gewond zijn geraakt door politieschoten. Als onderdeel van de Coalitie tegen Politiegeweld deelde Doorbraak gisteren een statement. Komende donderdag wordt het geweld besproken in de Rotterdamse gemeenteraad. We will be listening.

Het statement van de coalitie gaat uitgebreid in op het politiegeweld, maar als Doorbraak willen wij ook wat kwijt over de inhoud van de demonstratie zelf. Het protest leek voornamelijk geïnitieerd te zijn door fascistische clubjes als Pegida en Proud Boys NL, leek grotendeels uit mannen te bestaan, en was tegen de voorgestelde 2G-maatregelen. Vanuit de coalitie benadrukken we het al, maar om nog eens heel duidelijk te zijn: wij zijn fel tegen deze groepen en hun uitingen.

Wij zagen echter dat de fascisten niet de enige aanwezigen waren bij de rellen. Er leken ook veel niet per sé zo politieke ‘gewone’ mensen aanwezig, waaronder veel jongeren van kleur. Mensen met wie wij bij andere gelegenheden mogelijk zij aan zij hebben gestreden voor een hoger minimumloon of tegen racisme. Het is jammer dat deze mensen extreem-rechts legitimeren en kracht geven door mee te doen aan hun relfeestje. Ook Doorbraak vindt het coronabeleid van Rutte en zijn kabinet onmenselijk, maar niet om dezelfde, ongegronde redenen.

Wij willen een coronabeleid dat in lijn is met actuele wetenschappelijke inzichten, en zijn daarom niet tegen vaccinaties, testen of mondmaskers. Helaas legt de overheid steeds nieuwe coronamaatregelen op die vooral aansluiten bij de behoeften van bedrijven en kapitaal en die heel weinig rekening houden met onze levens, onze vrijheid, onze veiligheid en onze inkomens.

Als we niet kunnen werken, moeten we daarvoor eerlijk gecompenseerd worden. Als we thuis moeten isoleren, dan moeten er wel veilige huizen beschikbaar zijn. Tijdens deze globale pandemie zijn er nog steeds dakloze mensen, worden er nog steeds mensen uit hun huis gezet of gedwongen om met teveel mensen in te krappe huizen te wonen. Tijdens deze globale pandemie zitten we ook met een ongekende GGZ-problematiek met ellenlange wachtlijsten. Tijdens deze globale pandemie wordt er niet geïnvesteerd in de zorg en zorgpersoneel, maar worden we extra uitgebuit.

Terwijl vanaf het begin bestuurders met enige regelmaat een loopje bleken te nemen met de coronamaatregelen, werden mensen in arme (lees: niet-witte) wijken gecontroleerd en keihard aangepakt bij overtredingen.

Hier bovenop komt dat de overheid continu bewust ongevaccineerden de schuld geeft van de maatregelen. Maar de overheid is zelf een bron van misinformatie over onder andere mondkapjes en vaccinaties, en werkt door patenten te steunen tegen dat iedereen overal gevaccineerd kan worden, wat uiteindelijk de enige logische manier van vaccineren is. Het demissionair kabinet heeft ook vanaf het begin van de pandemie gekozen voor een coronabeleid van “gecontroleerd uitrazen” dat ontzettend schadelijke gevolgen heeft voor mensen uit risicogroepen, die daarmee actief van de samenleving worden uitgesloten.

Er zijn dus heel veel redenen om erg boos te zijn, maar helaas wordt die woede vooral omgezet richting het afsteken van vuurwerkbommen in hartje Rotterdam. Er is via deze en eerdere rellen extra kracht gegeven aan de wereldwijde extreem-rechtse beweging die zich volkomen baseert op ongefundeerde verzinsels over corona en de vaccins. En dat terwijl er zoveel wel degelijk gegronde kritieken te leveren zijn, die nu niet of nauwelijks aandacht krijgen. De massamedia én de sociale media hebben daar als extensie van de kapitalistische staat een grote rol in. De kritieken die wij hebben, gaan namelijk regelrecht in tegen het kapitalisme, waar de lijn van de overheid juist uiterst kapitalisme-vriendelijk is, er voor zorgend dat er voldoende van ons gezond en in leven blijven zodat we hun arbeid kunnen blijven verrichten.

Maar er is ook een ander gevaarlijk systeem dat hier blootgelegd wordt: het wit-suprematistische cishet patriarchaat. Zoals gezegd, er leken voornamelijk mannen, of mannelijk ogende mensen, aanwezig bij deze rellen, wat bijna altijd het geval is bij gewelddadige protesten, met name die van rechts. En dat is niet zomaar. Een belangrijk aspect van deze vorm van mannelijkheid vormt de verheerlijking van geweld. Wij zijn zeker niet tegen alle rellen, maar we weten wel dat ze extra gevaar in zich dragen voor vrouwen, femme mensen, AFAB mensen, de trans en queer communities, mensen met een handicap en zeker ook voor mensen van kleur.

In de dagen die volgden op de rellen zagen we veel meer politie op straat, wat gepaard ging met de inzet van drones en massaal preventief fouilleren, wat bij de Rotterdamse politie bijna synoniem is aan etnisch profileren. Natuurlijk gaan overheid en politie de rellen uitgebreid uitmelken en spinnen in hun voordeel, met pleidooien voor meer repressieve en geweldsmogelijkheden voor de politie.

Onderstaande vertaling sluit aardig aan bij onze kijk op de problematische drijfveren van veel van de demonstranten van afgelopen vrijdag.

Akef Ibrahimi


De echte corona-samenzweringen

Laat ik eerst zeggen: ik steun de wetenschap zoals die vandaag de dag bekend is in de wereld niet blindelings. Wetenschap is door de geschiedenis heen herhaaldelijk gebruikt om genocide en onderdrukking te rationaliseren. Ik ben ook geen blinde voorstander van staatsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Dit gezegd hebbende, is er maar één excuus dat ik kan begrijpen als het gaat om aarzeling om te vaccineren: angst voor het onbekende. Alles dat onbekend is, kan angst oproepen, ook de pandemie in haar geheel. Ik heb alle begrip voor een dergelijke angst; het is begrijpelijk. Ik wil echter de confrontatie aangaan met de samenzweringstheorieën die het rechtse element van de wereldwijde anti-vaccinbeweging aanwakkeren, en met de opportunistische manieren waarop rechtse en/of fascistische groeperingen deze angst gebruiken.

Er zijn veel duidelijke en echte “samenzweringsachtige” ontwikkelingen die regeringen en economieën over de hele wereld hebben bevorderd onder de dekmantel van deze pandemie. Dit artikel zal er een paar opnoemen. Wat ik echter interessant vind, is dat in plaats van deze echte samenzweringsontwikkelingen te erkennen, ontwikkelingen die tragisch genoeg voorspelbaar waren onder de bredere systemen die al bestaan, velen aan de rechterzijde er de voorkeur aan geven om absurde theorieën te verzinnen om de vrije markt te verdedigen, de onevenredige gevolgen van de pandemie voor bepaalde gemeenschappen weg te wuiven, en samenzweringsideeën te stimuleren die bedoeld zijn om hun afschuwelijke antisemitische/racistische ideologieën te bevorderen.

Als we kijken naar de benadering van rechts van de vaccin- en pandemie-gerelateerde maatregelen, kunnen we zien waarom hun benadering vooral aanslaat bij religieuze fundamentalisten, de politie en new age-types.

Er zijn theorieën over Bill Gates en microchips, sommige over testikels en tepels, en vele over George Soros. Laat je gedachten hier even over gaan en je zult er waarschijnlijk nog wel een paar kunnen bedenken.

Al deze theorieën zijn absurd en bedoeld om in te spelen op de angst voor het onbekende. Meer in het bijzonder vermijden ze ook vraagtekens te plaatsen bij de instellingen en systemen die deze pandemie in de mondiale samenleving hebben geïntroduceerd – de instellingen en systemen die deze pandemie hebben gebruikt om de macht binnen de klassenmaatschappij nog verder te consolideren en, hoewel het nauwelijks mogelijk lijkt, de rijkdom van de toch al walgelijk rijke mensen te vergroten.

Fascisten, religieuze fundamentalisten en new agers komen samen rond deze theorieën. Deze bevolkingsgroepen, althans in het westen, hebben over het algemeen een bevoorrecht leven geleid binnen de bestaande maatschappij, of voelden tenminste dat persoonlijke tevredenheid mogelijk was te midden van zo’n afschuwelijke maatschappij. Op grond daarvan is het niet zo’n verrassing dat deze groepen samenkomen om een vaccinatieplicht aan te vechten.

De anti-vaccinbeweging is al enige tijd sterk over de hele wereld, maar ik denk dat het een interessant toeval is dat zij in ieder geval in de VS leek samen te komen toen Trump zich realiseerde dat het virus onevenredig veel arme mensen en mensen van kleur trof, bevolkingsgroepen die niet gemakkelijk toegang hebben tot gezondheidszorg en die vaker in omstandigheden leven die sociaal afstand houden moeilijk of onmogelijk maken. Ik zou april 2020, toen Trump aan Fauci vroeg of het virus gewoon door het land kon “spoelen”, kunnen aanwijzen als het begin van deze bredere grap van een beweging.

Deze “beweging” is eigenlijk gewoon weer een voorbeeld van Amerika’s belachelijke cultuuroorlogen die de wereld rond gaan; ze is uniek Amerikaans in de zin dat ze bitter en rancuneus is zonder tastbaar politiek te zijn. Misschien is dit een voortzetting van de historisch-protestantse verhalen die tot doel hebben om mensen afgeleid te houden door ze elkaar te laten bestrijden, terwijl ze weigeren naar boven te kijken, naar degenen die profiteren van al het lijden. Maar als ze de Joden niet de schuld kunnen geven, lijkt de rechtse anti-vax beweging niet geïnteresseerd in zo’n kader.

Wat duidelijk is, is dat de anti-vaccin beweging in hoofdzaak voortkomt uit een wereldbeeld dat de vrije markt wil verdedigen, ongeacht het verlies aan levens, en dat haar krachtigste stemmen moedwillig weigeren om te begrijpen wat systematische of gerichte onderdrukking is. Wat ook duidelijk is, is dat ik er soms wel om moet lachen, maar dat het geen flauwe grap is.

Regeringen en economieën zijn duidelijk opportunistisch en gebruiken de pandemie om hun macht te consolideren of de samenleving te herstructureren. Wat betreft de samenzweringstheorieën van de anti-vaccinbeweging, waarom verzinnen de meeste anti-vaxxers absurde theorieën in plaats van de ongebreidelde tragedies die nu al plaatsvinden onder ogen te zien?

Simpel gezegd denk ik dat deze mensen niet willen accepteren dat hun dierbare staat en kapitalisme de pandemie hebben gebruikt en blijven gebruiken om de status quo te handhaven, de rijkdom van de rijksten te vergroten, en de macht verder te consolideren te midden van een van de meest intense wereldwijde crises sinds generaties. Om dergelijke waarheden te erkennen zou introspectie nodig zijn en een echte, materiële kritiek van de maatschappij zoals die nu is samengesteld, wat geen gemeenschappelijke trekjes zijn van degenen die rechts zijn of die zich tot rechts aangetrokken voelen als gevolg van dit ongekende moment. Integendeel, de meeste reactionairen verdedigen en geloven wanhopig in hun diep onrechtvaardige maatschappij, waarvan zij denken dat die de beste is.

Voor rechts geldt “lichamelijke vrijheid” alleen voor henzelf en hun opvatting ervan zit vol walgelijke tegenstrijdigheden. De meeste van deze rechtse hufters, op enkele uitzonderingen na, zouden er geen moer om geven als een vrouw stierf tijdens een mislukte abortus nadat ze gedwongen was om ondergronds medische zorg te zoeken. Het is ook de reden waarom dezelfde politie die weigert te bekeuren voor overtredingen van de coronalockdown-maatregelen, niet aarzelt om mensen te achtervolgen en zelfs te vermoorden voor winkeldiefstal van voedsel wanneer ze uitgehongerd zijn.

Begrijp me niet verkeerd, ik haat het als de overheid me vertelt wat ik moet doen; dat is een essentieel onderdeel van mijn kijk op de wereld. Maar elke keer als ik de supermarkt verlaat met minder geld in mijn zak, dan is dat omdat de regering me zegt dat ik in de gevangenis beland als ik me niet aan de regels houd. Zelfs als ik honger lijd, zegt de regering me dat er een ongeschreven contract is, en dat ik zonder hun geld moet blijven verhongeren.

Ik zou ook elke dag zoveel dingen willen doen die ik niet kan doen omdat de regering me met de gevangenis bedreigt. Dus om plotseling en alleen maar problemen te hebben met iets als een vaccin (terwijl de meesten als kind zijn ingeënt voor verschillende andere ziekten), dan ben je echt bezig je gevechten te kiezen op een tamelijk oppervlakkige en beperkte manier.

In antwoord op de new age-mensen die zich zorgen maken over het vaccin: laten we het hebben over kanker. Kanker is, net als het coronavirus, een product van deze verrotte industriële samenleving. Kanker eist wereldwijd meer slachtoffers dan corona, na hart- en vaatziekten. Chemotherapie, een vorm van nucleaire bestraling, is een van de weinige behandelingen voor terminale kanker, en komt voort uit dezelfde wetenschappen die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor kanker. Net als bij de in massa geproduceerde (in de VS vaak in gevangenissen geproduceerde) tandenborstels die we gebruiken om de restjes troepvoedsel uit onze mond te schrapen, moeten we begrijpen dat deze dwangmaatschappij in sommige gevallen zowel de veroorzaker van kwalen is als het middel om ze te overleven.

Zoals gezegd, ik voel mee met degenen die worstelen met de angst voor het onbekende. Ik voel mee met hen die bijvoorbeeld mogelijk lijden aan een obsessieve compulsieve stoornis en die dit aanvoeren als reden voor hun aarzeling om te vaccineren. Ik was zelf ook erg nerveus toen ik de prik ging halen.

Als je echter kijkt naar demonstraties in landen als Nederland of Italië, dan dragen veel van degenen die vanuit een rechts standpunt tegen de maatregelen protesteren, letterlijk joodse sterren die lijken op de sterren die de Joden tijdens de Holocaust droegen.

Ze vergelijken de zogenaamde “strijd van de ongevaccineerden” rechtstreeks met die van degenen die met systematische genocide werden geconfronteerd. Daar trek ik een grens. Dat is een verzonnen onderdrukking waar ik niet mee kan sympathiseren. De vervelende eerste-wereld-factor van zo’n schromelijk overdreven bewering negerend, wordt deze benadering ook door rechts gebruikt om een nieuw soort onderdrukking te claimen waarvoor het niet nodig is om racisme, seksisme, homofobie of andere sociale ongelijkheden te erkennen die inherent zijn aan de maatschappij die zij willen verdedigen. Degenen die voor deze benadering kiezen, doen letterlijk alles wat ze kunnen om de strijd van werkelijk onderdrukte mensen en bevolkingsgroepen te bagatelliseren – in hoge mate vergelijkbaar met degenen die de holocaust ontkennen of de slavernij en de erfenis daarvan in de VS bagatelliseren.

Dit gezegd hebbende, en nederig toegevend dat ik waarschijnlijk veel belangrijke punten over het hoofd zie, wil ik een paar ‘samenzweringstheorieën’ opnoemen die geen klote theorieën zijn, maar echte dingen die de pandemie teweeg heeft gebracht.

Volgens het internet betekent de term samenzwering twee dingen: “een geheim plan van een groep om iets onwettigs of schadelijks te doen” en “de handeling van het beramen of samenzweren”. Een samenzweringstheorie wordt gedefinieerd als “een overtuiging dat een heimelijke maar invloedrijke organisatie verantwoordelijk is voor een omstandigheid of gebeurtenis.”

Deze drie definities zijn ongetwijfeld voor interpretatie vatbaar, maar ik wil een overzicht geven van enkele samenzweringsgebeurtenissen die met Covid te maken hebben en die hebben plaatsgevonden, maar die om de een of andere reden niet van belang zijn voor de rechtervleugel van de anti-vaxx beweging. Ik doe dit niet alleen om de genoemde gebeurtenissen onder de aandacht te brengen, maar ook om erop te wijzen hoe deze schertsbeweging samenzweringstheorieën verzint om ongerelateerde onverdraagzaamheid te versterken, in plaats van zich echt te bekommeren om de sociale gevolgen van het coronavirus. Met betrekking tot het volgende vraag je jezelf af: waarom heeft de “anti-vaxx” beweging overwegend geen probleem met deze echte samenzweringen, en houdt ze zich alleen bezig met de onbewezen?

De miljardairs

De ongekende economische crisis die door de pandemie is ontstaan en zich nog steeds ontvouwt, heeft een groot deel van de mensheid diep getroffen. Over de hele wereld is de extreme onzekerheid onder de lagere klassen van de samenleving meer dan ooit tevoren genormaliseerd, terwijl de inflatie onverbiddelijk lijkt. Centrale banken hebben ten minste negen triljoen dollar geïnjecteerd om de economie overeind te houden, wat voor het grootste deel van de mensheid een recordinflatie en jaren van bezuinigingen inluidt. Tegelijkertijd is in het eerste jaar van de pandemie het totale vermogen van miljardairs in de wereld gestegen van 5 triljoen dollar tot 13 triljoen dollar, en het blijft stijgen.

Het aantal miljardairs onder de wereldbevolking is met 700 toegenomen. Dat is veruit de meest dramatische stijging van zowel individuele miljardairs als de totale miljardairsrijkdom in de geschiedenis van de mensheid, en dat terwijl zich een van de meest dramatische en verwarrende economische crises in ons leven ontvouwde. Hebben deze banken gewoon geld in de markten gepompt om de superrijken gerust te stellen van hun toekomstige huizen in de ruimte? Of is het zo dat zelfs in een crisis het kapitalisme alles in het werk zal stellen om de status quo en degenen die er het meest van profiteren te behouden?

Surveillance

Van Israël tot Zuid-Korea en van Griekenland tot China zijn het traceren van contacten, digitale certificaten en verschillende andere ongekende surveillancemethodes gerationaliseerd om “het virus in te dammen”. Het gebruik van crisis om te rationaliseren wat gewoonlijk schokkende overheidsbemoeienis zou zijn, historisch gezien in gevallen zoals de Patriot Act in de VS, is nu in volle werking over de hele wereld. We moeten nu onze persoonlijke medische gegevens laten zien om het huis te mogen verlaten. Vooral in landen als Griekenland, waar de investeringen in politie-, militaire en bewakingstechnologie veel groter zijn dan de investeringen in ziekenhuis- en medische uitbreiding, zou men dit kunnen zien als gewoon een poging om een lange-termijn “Big Brother”-apparaat te bevorderen onder het mom van korte-termijn noodprotocollen.

Deze technieken zullen waarschijnlijk worden genormaliseerd, waardoor de deur wordt opengezet voor verschillende andere vormen van indringende bewaking die eerder werden afgewezen of wettelijk verboden, met name in Europese landen. Dit soort opportunistisch gebruik van de pandemie om het toezicht uit te breiden en te normaliseren schept het kader voor een nog repressievere wereld.

Waarom Covid en niet hart- en vaatziekten of kanker?

Het coronavirus is nog steeds doodsoorzaak nummer drie onder de mensen, ver achter hartziekten en kanker. Waarom wordt gezond voedsel dan niet gesubsidieerd of op zijn minst betaalbaarder gemaakt? Waarom worden sommige gemeenschappen nog steeds blootgesteld aan het afval van mijnbouw- en chemische installaties die kankerverwekkende gifstoffen in hun lucht en drinkwater injecteren? Waarom nemen regeringen niet dezelfde extreme maatregelen die zij hebben genomen in reactie op Covid-19 om de twee grootste moordenaars van de mensheid aan te pakken?

Het is heel goed mogelijk dat hartziekten en kanker langzame sterfgevallen veroorzaken, en buitenproportioneel veel arme mensen doden die zich geen gezonde voeding of huizen ver van kankerverwekkende omgevingen kunnen veroorloven. Merk op dat bij de langzame dood ten gevolge van kanker en hartziekten de arbeiders nog steeds aan het werk zijn, en waarschijnlijk in veel gevallen de terminale periode van deze ziekten pas veel later in hun leven meemaken, wanneer veel van hun “arbeidswaarde” al is opgebruikt. Is het mogelijk dat de regeringen en de economieën van de wereld alleen bezorgd zijn om massaal arbeiders te verliezen door de snelle dood die gepaard gaat met ernstige gevallen van Covid, in plaats van bezorgd te zijn over de werkelijke gezondheid en veiligheid van de mensheid?

Vaccin-nationalisme

Het uitrollen van de vaccins zelf kan worden beschouwd als een samenzwering om een groot deel van de zogenaamde Derde Wereld en de armen uit te roeien. “Vaccin-nationalisme”, dat eigenlijk alleen maar bestaat uit rijke landen en mensen die hun positie vooraan in de wereldwijde rij opeisen, is ongetwijfeld een daad van klassistische passieve genocide. Ironisch genoeg zijn de anti-vaccin mensen zo verstrikt in hun bubbels van Eerste Wereld-gerechtigde “strijd” dat ze misschien niet eens in staat zijn om dit te vatten. Als we kijken naar de vaccinschaarste in India of Haïti, of in een groot deel van het Afrikaanse continent, moeten we ons afvragen: zijn de meedogenloze bureaucratische obstakels van de grote wereldmachten om het delen van informatie over vaccins te verhinderen een samenzwering om grote aantallen van de “onontwikkelde” wereld uit te roeien? Is dit wel een samenzwering, of gewoon een beschrijving van wat er feitelijk gebeurt?

Een kleinschaliger voorbeeld hiervan vond plaats toen de eerste vaccins in Israël werden goedgekeurd. Israël had op een bepaald moment de hoogste vaccinatiegraad ter wereld, terwijl de Palestijnen opzettelijk de toegang tot het vaccin werd ontzegd. Het onevenredig grote aantal gevaccineerde Israëli’s versus Palestijnen vormt een doelbewuste medische aanval van de Israëlische staat op een bepaalde gemeenschap.

We zien dit ook in Brazilië onder de fascistische leider Bolsonaro. Die wordt momenteel beschuldigd van genocide door diverse groepen die opkomen voor de rechten van de inheemse bevolking, en zelfs door sommige officiële rechtbanken. Toen hij aan de macht kwam, namen veeboeren en fascisten onmiddellijk stukken van het Amazonegebied in beslag en voerden oorlog tegen de verdedigers ervan en tegen hen die er voor hun overleven van afhankelijk waren. Degenen die de Amazone wilden verwoesten, gebruikten eerst direct geweld en staken tegelijkertijd eindeloze branden aan om land vrij te maken voor ontwikkeling en veeteelt. Toen corona er eenmaal was, realiseerde Bolsonaro zich echter de mogelijke effecten ervan op inheemse bevolkingsgroepen die vatbaarder waren voor dergelijke ziekten en ook onvoldoende toegang hadden tot conventionele gezondheidszorg.

Net als zijn broer Trump, omarmde Bolsonaro het besef dat het virus buitengesloten en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen onevenredig hard treft. Het voorkomen van adequate distributie van vaccins en uitbreiding van medische ondersteuning in het Amazonegebied werd en blijft een nieuwe methode van Bolsonaro’s oorlog tegen inheemse gemeenschappen en het Amazonegebied zelf. Het is een moderne manifestatie van de klassieke koloniale genocidetactiek van het verspreiden van ziekten onder inheemse gemeenschappen. Dus, terwijl de anti-vaccin beweging huilt over het vaccin, zou men misschien kunnen zeggen dat het gebrek aan toegang tot het vaccin zelf een samenzwering is.

Onrust beteugelen

Zowel Thailand als Griekenland hebben de pandemie gebruikt om het recht van mensen om bijeen te komen te beperken. Uit verschillende rapporten blijkt dat Griekenland de pandemie heeft gebruikt om sociale bewegingen aan te vallen en onrust de kop in te drukken. Thailand heeft een van de grootste kloven tussen rijk en arm van alle landen ter wereld, en heeft de laatste jaren grote studentenopstanden meegemaakt tegen de status quo en de monarchie. De Thaise regering heeft, zoals velen in de wereld, in de pandemie een voorwendsel gevonden om alle vergaderingen aan banden te leggen en te bestraffen, onder het voorwendsel van een medische noodsituatie. Dit was en is nog steeds een truc die door veel autoritaire regimes in de wereld wordt gebruikt. De anti-vaxxbeweging heeft de neiging de nadruk te leggen op het feit dat hun sportscholen niet open zijn wegens “onderdrukking” door de regering, maar het is in feite heel waar dat veel regeringen in een politieke crisis het virus graag verwelkomden als een gelegenheid om hun onderdrukking van afwijkende meningen te maskeren.

De vierde industriële revolutie

Terwijl miljarden mensen thuisblijven en niet kunnen werken, zijn sommige industriële en geautomatiseerde samenlevingen er toch in geslaagd voedsel op de borden te brengen. Is het mogelijk dat dit aan industriëlen, kapitalisten en technocraten het potentieel heeft getoond voor een nog meer geautomatiseerde wereld? Is het mogelijk dat de automatisering wordt versneld als gevolg van het coronavirus, ten koste van de bestaansmiddelen van mensen, en een precedent schept voor een nog dystopischer en feodale toekomst voor het grootste deel van de mensheid?

We hebben een enorme toename gezien van op algoritme gebaseerde leveringsapps en streamingdiensten die verouderde sitcoms recyclen. De wereld is meer geïsoleerd en vervreemd dan ooit tevoren… maar op de een of andere manier nog steeds een wereld. Hebben de heersers van deze wereld nieuwe mogelijkheden ontdekt in de drempel van ellende die de samenleving kan verdragen? Heeft het coronavirus voor onze mensheid een traject uitgezet dat de verwachte levensstandaard verlaagt, een traject dat gunstig is voor het behoud van de macht van degenen die aan de touwtjes trekken? Historisch gezien lagen plagen aan de basis van verschillende ontwikkelingen in de industrialisatie; wat is er vandaag anders?

Zo, dat zijn dan vijf samenzweringen. Er zijn zoveel door de staat gesanctioneerde samenzweringsgebeurtenissen die over de hele wereld hebben plaatsgevonden en nog steeds plaatsvinden, maar fascistische, new age of religieus-fundamentalistische anti-vaxxers lijken alleen maar te willen klagen over de Illuminati die in memes te zien zijn, in plaats van over de echte elite die machtsposities bekleedt.

De “heimelijke of invloedrijke” organisatie die in de woordenboekdefinities van samenzwering wordt genoemd, zou de bestaande regeringen en de mondiale kapitalistische economie kunnen zijn die geïnstitutionaliseerd, feitelijk aanwezig en systematisch is – in plaats van één of twee specifieke personen of een “Joodse samenzwering”. Rechts zal zich fixeren op een gezicht en het hart negeren om de ellende van het hele lichaam in stand te houden. De anti-vaxx beweging waarmee we hier geconfronteerd worden, is even oppervlakkig als racistisch, en kan eenvoudigweg niet accepteren dat de werkelijke samenzweringsdaden die plaatsvinden als gevolg van de pandemie een direct gevolg zijn van de bestaande samenlevingen die zij koesteren. Ze zullen schreeuwen over de oorsprong van het virus in China omdat dit hun racisme mogelijk maakt, maar ze hebben geen moeite met de niet-duurzame menselijke uitbuiting van de aarde of de industriële veeteelt, de werkelijke oorsprong van al deze rotzooi.

Anarchisten hebben op de pandemie gereageerd door huurstakingen te steunen, door wederzijdse hulpprojecten op te zetten om mensen te steunen die getroffen waren door banenverlies en afbrokkelende economieën, of door geestelijke gezondheidsprojecten op te zetten om mensen te steunen in deze verontrustende, isolerende en beangstigende tijden. Wij hebben ook vraagtekens geplaatst bij maatregelen die geen zin hebben, zoals die in Griekenland, Israël en Hongarije.

Terwijl ze belangrijk respect en aandacht tonen voor de gezondheid en veiligheid van de meest kwetsbaren in de samenleving, worden anarchisten gedwongen om voortdurend een afgewogen analyse te maken van het gedrag van de staat en van onze veiligheid tijdens de pandemie.

Terwijl we dit proberen, slaat en bedreigt rechts stewards, leraren en artsen. Het liberale establishment beschimpt iedereen die gefrustreerd is over maatregelen zonder rekening te houden met de elementen van hoe zulke dingen mensen verschillend beïnvloeden in termen van klasse of andere voorrechten. Anarchisten verwerpen de beschamende onderwerping aan staatsmaatregelen door de liberale en linkse gevestigde orde aan de ene kant van deze cultuuroorlog, maar verwerpen ook militant de racistische doodscultus aan de andere kant. Het vinden en bekrachtigen van dit evenwicht als beweging is essentieel, nu het leven onder pandemie een hardnekkige en voortdurende nieuwe realiteit wordt.

We hebben gezien hoe de pandemie heeft bijgedragen aan het blootleggen van klassentegenstellingen en de absurditeit van de manier waarop onze arbeidswaarde wordt bepaald. De pandemie heeft bijgedragen aan opstanden over de hele wereld, van de VS tot Thailand, waar mensen eindelijk begrepen welke absurditeiten we gedwongen zijn te accepteren in deze gelaagde maatschappij. Als anarchisten moeten wij reageren door elkaar te steunen, zowel geestelijk als lichamelijk. Regeringen over de hele wereld blijven de pandemie cynisch gebruiken als dekmantel voor hun agenda van beheersing, terwijl ze tegelijkertijd hun bevolkingen belazeren over het falen van de regering. We moeten er zijn om dit te erkennen en te voorkomen dat rechts, new age-hippie tuig, en religieuze fundamentalisten op de angsten van de samenleving inspelen en de ontevredenheid afleiden van de onderliggende oorzaken van zowel deze pandemie als de gevolgen ervan.

Laten we het hele theater van de politiek verwerpen, zowel de vuilnisbelt van het liberale establishment ter verdediging van alle maatregelen als het laffe opportunisme van de rechtervleugel.

(Vertaald door Eric Krebbers.)