Teken de petitie: Belgische Blackface-minister moet ontslag nemen

Afgelopen zaterdag paradeerde minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) door de straten van Brussel als Noiraud: met zwartgeschilderd gelaat, uitgedost in een 19e eeuwse edelmanspak schuimden hij en zijn kompanen de straten en restaurants van onze hoofdstad af om geld in te zamelen voor achtergestelde kinderen. Dit allicht goedbedoeld initiatief, een jaarlijkse Brusselse filantropische traditie sinds 1876, staat symbool voor het racistisch paternalisme dat onze samenleving en onze hulpsector in het bijzonder, dooradert. Net zoals met Zwarte Piet, legt het pijnlijk bloot hoe racisme enkel gezien wordt als iets dat gestoeld is op slechte intenties, dat bij wonder verdwijnt van zo gauw het over ‘onze’ tradities gaat en schijnbaar enkel mag gedefinieerd worden door de gevestigde blanke waarden. De tijd dat dit en het racisme dat diep verankerd zit in onze samenleving, stilzwijgend of schouderophalend aanvaard wordt, is voorbij. Intenties doen in deze niet ter zake. Het zijn de gevolgen, vervat in de gekleurde armoedecijfers in Belgie en wereldwijd, alsook de algemeen aanvaarde discriminatie van onze minderheden op de arbeids-, woon- en onderwijsmarkt, die het een burgerplicht maken om racisme systematisch aan te klagen. “In andere geciviliseerde landen zou zijn politieke carriere dit niet overleven, in Belgie kan hij gewoon aanblijven’, zei Vlaams-Nigeriaanse schrijfster Chika Unigwe aan de Amerikaanse nieuwszender NBC. Wij sluiten ons ten stelligste aan bij de internationale verontwaardiging rond dit incident. Noiraud Didier Reynders is onbekwaam om zijn eigen bevolking – in al haar diversiteit – waardig en geloofwaardig te vertegenwoordigen in het buitenland. Onbekwaam om het universeel ideaal van fundamentele gelijkheid te belichamen in deze post-koloniale tijden. Onbekwaam om – gezien het gebrek aan inzicht over wat al dan niet racistisch is – als geloofwaardige partner op te treden op het internationaal toneel, en in het Zuiden in het bijzonder. Bij deze vragen we Didier Reynders af te treden als onze minister van Buitenlandse Zaken op grond van onmiskenbare onbekwaamheid. Zijn aftreden zou getuigen van politieke moed en leiderschap in de collectieve strijd tegen racisme en discriminatie die we niet langer kunnen uitstellen.

Teken ook hier: Sign Petition: Belgian Blackface minister must resign – Stop Blackface!