Spreek de daders van racisme op de arbeidsmarkt aan, niet de slachtoffers

Altijd, maar al helemaal op de internationale dag tegen racisme en discriminatie, is het belangrijk om te strijden voor gelijke kansen voor iedereen en gelijkwaardige behandeling van mensen. Het is treurig om op deze dag nogmaals met de neus op de feiten gedrukt te worden. Uit een onderzoek van van Eurostat en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) blijkt dat de arbeidskansen van “allochtonen” in Nederland dramatisch zijn. Zwitserland is de enige uitzondering op de hoge positie van Nederland op deze ranglijst. Maar dat land neemt wel drie keer zoveel vluchtelingen op. Een goed voorbeeld geeft de Nederlandse staat hier niet mee als het gaat om het ontvangen van mensen met andere culturele achtergronden. Toch lijken de Nederlandse bazen er geen problemen mee te hebben en ze volgen zelfs dit slechte voorbeeld maar al te graag op. Dat het nog steeds uitmaakt of je Jan of Mohammed heet, laat nog eens zien hoe belangrijk het is om de strijd tegen racisme voort te zetten. Rutte wil de bal bij het slachtoffer leggen. Hoe legt hij dan uit dat ook hoogopgeleide “allochtone” Nederlanders minder snel een baan vinden in vergelijking met “autochtonen” met hetzelfde opleidingsniveau? Niet alleen op de arbeidsmarkt moet racisme en discriminatie, op welke grond dan ook, worden uitgebannen. Ook op andere plekken in de maatschappij moeten we dit mensonterende verschijnsel niet tolereren. Rutte legt de bal lekker makkelijk bij het slachtoffer, maar wij kaatsen hem even makkelijk terug naar de daders!

Deniz Devrim over Arbeidskansen allochtonen in Nederland dramatisch (Joop)