Teken de petitie tegen het online bespieden van activisten door de overheid!

Amnesty International heeft een petitie opgesteld tegen het online bespieden van activisten door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dat bespieden vindt plaats zonder wettelijke grondslag en is in strijd met mensenrechten. Het afgelopen jaar ontdekten journalisten grove misstanden bij de NCTV. De NCTV volgde heimelijk jarenlang politieke campagneleiders en activisten online met behulp van nepaccounts. Daarnaast was de NCTV betrokken bij onrechtmatige undercover onderzoeken van gebedshuizen.

Nadat de misstanden bij de NCTV aan het licht kwamen, lanceerde het ministerie van Justitie en Veiligheid een controversieel wetsvoorstel om de online surveillance door te kunnen zetten. Het voorstel geeft de NCTV ingrijpende bevoegdheden om gevoelige persoonsgegevens van iedereen in Nederland te verzamelen, zonder goede waarborgen.

In een brief aan de Tweede Kamer zetten Amnesty International en Bits of Freedom hun bezwaren op een rijtje tegen het online bespieden en tegen het wetsvoorstel dat het bespieden makkelijker moet gaan maken. Volgens Amnesty vormt de NCTV “een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie, omdat mensen zich minder vrij voelen wanneer zij in het geheim in de gaten kunnen worden gehouden”.

Teken de petitie en steun daarmee de strijd tegen het online bespieden door de overheid. Hieronder de tekst van de petitie.

“Als je in Nederland opkomt voor een eerlijke woningmarkt, protesteert tegen de coronamaatregelen of je inzet tegen discriminatie, kun je online in de gaten gehouden worden door de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid). De overheidsdienst NCTV maakt nepaccounts aan, volgt mensen online en deelt analyses met de politie of gemeenten. Daar moeten ze mee stoppen. Niemand hoeft te weten wat jouw politieke voorkeur is of hoe je denkt over het coronabeleid.

Roep de Tweede Kamer op om het online volgen van mensen een halt toe te roepen!

De NCTV maakt analyses over de veiligheid van Nederland, onder andere met gegevens van de politie en geheime diensten. Die mogen je alleen volgen met goede redenen en onder toezicht. De minister van Justitie wil de wet aanpassen zodat de NCTV je ook mag bespioneren, maar zonder goede controle. Dit zet de deur open voor surveillance van mensen die niets te maken hebben met terrorisme of dreigingen voor de veiligheid. Dit is gevaarlijk: het is een schending van je privacy en kan ervoor zorgen dat vreedzame activisten niet meer durven op te komen voor hun mening.”

Je kunt de petitie hier tekenen.

Harry Westerink