Teken ook de petitie “Stop oliewinning Rotterdam”

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil tot 2050 olie blijven winnen onder Rotterdam. Hiervoor hebben zij recent een nieuwe vergunning aangevraagd bij het ministerie van EZK. Dit past niet bij de schone en veilige toekomst die we als maatschappij voor ogen hebben. Daarom: hou het in de grond! Wij betrokken en bezorgde burgers die een duurzame, schone en veilige toekomst willen, constateren 1. dat we een duurzame toekomst alleen voor elkaar krijgen als we dat samen doen, burgers samen met de nieuwe regering, en door géén nieuwe vergunning te verlenen. 2. dat de NAM bovendien nieuwe technieken toepast zonder vergunning en niet goed meet of de winning tot aardbevingen leidt, hoe sterk de bodem daalt, en wat precies het risico is voor infrastructuur en huizen. De gemeente Rotterdam is daarom ook tegen het verlenen van deze vergunning, en verzoeken 1. de minister van Economische Zaken en Klimaat de nieuwe vergunning voor het verlengen van de oliewinning onder Rotterdam door de NAM tot 2050 niet te verlenen. 2. de minister de bezwaren die onder de bewoners leven ter harte te nemen en zich te richten op een duurzame, schone en veilige toekomst. Voor ons Rotterdammers, voor Nederland. Geen olie uit Rotterdam, hou het in de grond!

In Stop oliewinning Rotterdam (petities.nl)