Teken ook de petitie van Dokters van de Wereld voor een toegankelijke tandartszorg!

Onlangs heeft Dokters van de Wereld een petitie gelanceerd voor toegankelijke tandartszorg. ”Voor ruim 500.000 mensen in Nederland is mondzorg onbetaalbaar geworden”, aldus de organisatie die opkomt voor goede gezondheidszorg voor iedereen, ook voor mensen zonder verblijfsrecht. “Wij zien dagelijks de gevolgen hiervan: rotte tanden, bloedend tandvlees of heftige pijn – en alle gevolgen van dien. Dat vinden wij onacceptabel. Iedereen moet toegang hebben tot gezondheidszorg, dus ook tot mondzorg.” In het kader van de campagne “Kiezen voor elkaar” toert Dokters van de Wereld de komende maanden met een mobiele tandartspraktijk door Nederland.

Het is verheugend dat Dokters van de Wereld een inclusieve benadering kiest bij het pleidooi voor een toegankelijke gezondheidszorg. Tot de half miljoen mensen voor wie de tandartszorg onbetaalbaar is geworden, rekent de organisatie namelijk ook de tienduizenden mensen zonder verblijfsrecht. Op papier hebben ook mensen zonder verblijfsrecht recht op medische zorg. In de praktijk kunnen ze die zorg vrijwel nooit zelf betalen, omdat ze niet zijn verzekerd tegen ziektekosten en geen eigen inkomsten hebben. Daarom is jaren geleden al een noodfonds ingesteld dat wordt beheerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Als iemand zonder verblijfsrecht de ziektekosten niet zelf kan betalen, dan kan de zorgverlener de kosten declareren bij dat fonds.

Voor heel wat medische zorg aan mensen zonder verblijfsrecht biedt het noodfonds uitkomst. Maar helaas niet voor vrijwel alle mondzorg. In dat geval vergoedt het fonds de kosten meestal niet. Dat is het gevolg van de invoering van een slechtere zorgregeling in 2009. Dat betekent dat mensen zonder verblijfsrecht in principe zelf de tandartskosten moeten betalen, wat vrijwel nooit mogelijk is. Als ze geluk hebben, dan kunnen ze misschien nog hulp krijgen van een steungroep voor mensen zonder verblijfsrecht of van een ander particulier initiatief. Zo is tandartszorg alleen op papier een recht en draait dat in de praktijk uit op bedelen en smeken. Wie wel eens kiespijn heeft gehad, die begrijpt hoe ellendig dat is.

Met een verhaal uit de praktijk laat Dokters van de Wereld zien hoe belangrijk de toegankelijkheid van de tandartszorg is. “Ali (44) uit Palestina vluchtte twintig jaar geleden naar Nederland. Ali heeft veel medische klachten en kampt al sinds 2010 met tandproblemen. In zijn onderkaak mist hij links vier kiezen en aan de rechterkant heeft hij een ontsteking onder zijn kroon, die moet worden vervangen. Door de pijn in zijn mond kan Ali niet goed kauwen, waardoor hij nu maag- en darmproblemen heeft. Omdat Ali een ongedocumenteerde migrant is en hij daarom geen zorgverzekering kan afsluiten, kan hij geen wortelkanaalbehandeling en een prothese betalen. Ali kreeg steeds meer pijn en zijn gezondheid ging in rap tempo achteruit. Hij klopte aan bij onze Zorgbus en krijgt nu de behandeling die hij nodig heeft.”

Ook de medewerkers van het Fabel van de illegaal-spreekuur van Doorbraak in Leiden worden al jarenlang geconfronteerd met het gebrek aan toegang tot de tandartszorg voor mensen zonder verblijfsrecht. De spreekuurmedewerkers weten uit ervaring hoe lastig het is om voor hen tandartszorg te regelen. Via stichting Gezondheidszorg Illegalen Leiden (GIL) is sinds enige tijd wel een noodoplossing gevonden doordat een tandarts één dag per maand mensen zonder verblijfsrecht helpt. In geval van acute pijnklachten en het trekken van tanden en kiezen kunnen mensen zonder verblijfsrecht terecht bij een tandarts via diaconaal centrum De Bakkerij. Deze hulp blijft beperkt en is afhankelijk van de goede wil van een paar mensen. Het zou beter zijn als alle mondzorg voor mensen zonder verblijfsrecht ook zou worden betaald uit het fonds van het CAK.

Wil je ook dat tandartszorg toegankelijk is, voor mensen zonder verblijfsrecht en anderen? Onderteken dan hier de petitie.

Harry Westerink