Terugkijken: de Groningse bijeenkomst “Participatiewet? Onze tegenprestatie is verzet!”

Onze tegenprestatie is verzet!
Onze tegenprestatie is verzet!

Afgelopen vrijdag waren meer dan 70 mensen in Groningen aanwezig bij de bijeenkomst “Participatiewet? Onze tegenprestatie is verzet!”. Aan het woord waren vooral werklozen zelf. De bijeenkomst was een eerste stap op weg naar meer verzet tegen dwangarbeid in Groningen, en meer dan tien mensen hebben zich aangemeld om verder mee te denken over de mogelijke oprichting van een lokaal actiecomité, vergelijkbaar met bijvoorbeeld DwangarbeidNee in Amsterdam.

De bijeenkomst was ook op internet te volgen via een livestream. De beelden daarvan staan inmiddels op het Doorbraak-kanaal op Youtube, en zijn ook hieronder terug te kijken. Een goede indruk geeft ook het mooie verslag van Jos Boersema van FNV Lokaal Groningen. Ook de Omroep Groningen besteedde aandacht aan de bijeenkomst, via een radio-interview met Doorbraak-spreker Dries Bergmans uit Amsterdam (begint na 24:45 minuten).

Tegen het einde van de bijeenkomst nam Gijsbert Vonk nog het initiatief tot een open brief aan de Groningse gemeenteraad:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 27 juni 14 jl. zijn wij – 72 bijstandsgerechtigden en belangstellenden – in vergadering bijeen gekomen op de rechtenfaculteit van de Universiteit van Groningen om onze zorgen te delen over steeds strenger wordende praktijken bij de uitvoering van de bijstand. Amsterdamse vertegenwoordigers van de Bijstandsbond die aanwezig waren, vertelden ons over het besluit van het nieuwe Amsterdamse stadsbestuur over de verplichte tegenprestatie. Bijstandsgerechtigden hoeven daar geen verplichte onbeloonde activiteiten meer te verrichten. Zie ook het Amsterdamse coalitieakkoord, pagina 19. Wij constateren dat in de stad Groningen en ommelanden bijstandsgerechtigden onder dreiging van sancties steeds vaker worden gedwongen onbetaalde werkzaamheden te verrichten. Wij roepen de gemeenteraad op zich tegen deze praktijk uit te spreken en samen met bijstandsgerechtigden en hun organisaties een positief, humaan en inspirerend bijstandsbeleid te ontwikkelen.

Namens de deelnemers aan de vergadering,

Gijsbert Vonk

Eric Krebbers

De introductie van Malene Duijst en het praatje van Gijsbert Vonk, hoogleraar sociale zekerheidsrecht aan de Groningse universiteit.

Het praatje van Dries Bergmans van Doorbraak en het Amsterdamse actiecomité DwangarbeidNee.

Het praatje van Eric Krebbers van Doorbraak uit Leiden.

Het rondje vragen aan de eerste drie sprekers.

Na de pauze: de praatjes van Corrie Hoogenboom en Tanja Willems van Doorbraak uit Groningen.

De discussie.