TU Delft, stop met het beschermen van anti-trans en anti-gay uitspraken en ontsla Nashville-professor ethiek en wetenschapsfilosofie

Marc de Vries’ keuze om Nashville te ondertekenen heeft overduidelijk alles te maken met zijn professionele positie op de TU Delft. De colleges van Marc de Vries worden betaald door stichting Christelijke Filosofie, dat het directe doel heeft hun filosofie door te geven aan een groter publiek. De Vries geeft les in pedagogie en wetenschapsfilosofie, en doet onderzoek naar ethiek op de afdeling “Values, Technology and Innovation”. In combinatie met Marc de Vries’ betrokkenheid met de Nashville-verklaring zou deze informatie alle alarmbellen af moeten laten gaan. Zijn positie brengt niet alleen de LGBTQI+gemeenschap van de TU Delft zelf in gevaar, maar ook die daarbuiten. Zeker gezien het feit dat de TU Delft zich internationaal oriënteert. Het stelt ons absoluut niet gerust dat TU Delft Rector-magnificus Rob Mudde zich in zijn voorgenomen ‘gesprekken’ met Marc de Vries continu beroept op de hier totaal niet relevante “vrijheid van meningsuiting”. Het is voor ons bewijs dat Rob Mudde en ook de TU Delft niet op de hoogte zijn van hoe mensenrechten werken, en dat de TU Delft wederom faalt in de bescherming van de meest kwetsbare groepen zoals de trans* en LHBTQI+ gemeenschap (…) Het is dus extra bizar dat de TU Delft zich schaart achter de Nashville-verklaring en achter Marc de Vries, uit naam van “diversiteit”. Ja, er hing een regenboogvlag uit tijdens de Dies, maar het uithangen van regenboogvlaggen is lege symboolpolitiek als concreet beleid uitblijft. De TU Delft moet actie ondernemen. Wij eisen dat de TU Delft als instituut resoluut en publiekelijk afstand neemt van de Nashville-verklaring. Daarnaast eisen wij dat Marc de Vries ontslagen wordt als hij zijn handtekening niet binnen een week van de Nashville-verklaring verwijdert. Alleen zo kan de TU Delft haar positie herstellen en recht doen aan de LHBTQI+gemeenschap.

TU Delft Feminists in TU Delft stop met het beschermen van anti-trans en anti-gay uitspraken en ontsla Nashville-professor ethiek en wetenschapsfilosofie (Tudelftfeminists.wordpress.com)