Update over de dreigende deportatie van de Soedanese vluchteling Ali al-Helou Tiyah

Ali al-Helou Tiyah
Ali al-Helou Tiyah

Gisteren berichtten wij over de op handen zijnde uitzetting van Ali al-Helou Tiyah. Vandaag werd bekend dat hij niet op 22 januari zal worden uitgezet. Maar we mogen niet te vroeg juichen, want de nieuwe deportatiedatum zou al vanaf 23 januari kunnen zijn. Mogelijk gaat het dus maar om een uitstel van enige dagen. Er lopen nog meerdere juridische procedures over verblijfsrecht, waaronder spoedprocedures, maar die hebben nog niet tot afzegging van de deportatieplannen van de staat geleid. Protest is daarom nog steeds erg nodig. Wat jij kunt bijdragen lees je onderaan het artikel van gisteren.

Ali al-Helou Tiyah is al meer dan zestien jaar in Nederland, en afkomstig uit Zuid-Kordofan, een regio bij de grens met Zuid-Soedan. Tiyah is lid van de Umma Partij, een belangrijke oppositiepartij tegen het regime van Al-Bashir. De partij kaart de mensenrechtenschendingen van het regime aan. Bij de protesten in Nederland tegen de dictatuur in Soedan, is de Umma Partij altijd aanwezig. En reken maar dat de Soedanese regering goed in de gaten houdt wie er aan die protesten meedoet. Het is duidelijk dat iemand die lid is van de Umma Partij extra gevaar loopt als hij wordt teruggestuurd naar Soedan. En Ali al-Helou Tiyah is niet alleen lid, maar zelfs penningmeester van de Nederlandse afdeling. Een reden temeer waarom hij niet mag worden uitgezet.

De Nederlandse staat werkt ondertussen doodleuk samen met het misdadige Soedanese regime. Men negeert bewijzen dat de Soedanese geheime dienst achter Ali al-Heloul Tiyah en andere vluchtelingen aan zit die dreigen uitgezet te worden. Bovendien willen de IND en DTV niet wachten op de behandeling van Ali al-Helou Tiyah’s beroep in zijn nieuwe asielprocedure. Dat zal gaan plaatsvinden op 29 januari, dus niet eens zo lang nadat de DTV zijn uitzetting had gepland. Maar zelfs die korte tijd wachten vond men al teveel, lijkt het.

De vliegtuigmaatschappijen KLM en Kenya Airways zijn medeverantwoordelijk voor wat er gebeurt met vluchtelingen als Ali al-Helou Tiyah. De uitzetroute is immers eerst met KLM naar Nairobi, en dan een vervolgvlucht met Kenya Airways naar Khartoum in Soedan. De geheime dienst is er precies van op de hoogte wanneer een vluchteling wordt uitgezet, omdat de beide vliegtuigmaatschappijen dat doorgeven aan de autoriteiten op de luchthaven. Zo werken KLM en Kenya Airways dus mee aan het overhandigen van vluchtelingen aan de beulen van Al-Bashir. De vliegtuigmaatschappijen moeten stoppen met wegkijken en collaboreren met de repressie. Ze vervoeren vluchtelingen regelrecht naar de marteling en detentie van de geheime dienst van Soedan.

Gruweldaden

Voorafgaand aan de demonstratie vandaag van diverse Soedanese organisaties, waaronder de Umma Partij, de Sudanese Democratic Forum, de Darfur Union en de Nuba Mountain Solidarity Abroad, overhandigde een vertegenwoordiger een tweetal pleitbrieven aan de secretaris van de Tweede Kamer. In een Engelstalige brief (pdf) verzoeken ze “the international community not to bestow any fake legitimacy upon this regime and to recognize the right of the Sudanese people in their just demand to uproot this totalitarian, tyrant and corrupt regime which is illegally hanging on to power for thirty years”. In zeventien punten stellen ze de gruweldaden van het Soedanese regime aan de kaak, waaronder genocide en misdaden tegen de menselijkheid. En ook schrijven ze over “murder and torture of political prisoners and detainees, suppression of peaceful demonstrations, arbitrary arrests, raping and flogging women and the continuous infringement of public freedoms such as freedom of press, expression, assembly and demonstration”.

Het is dan ook misdadig dat de Nederlandse staat samenwerkt met dit regime, en zelfs geld levert voor grensbewaking en het tegenhouden van vluchtelingen die proberen Europa te bereiken. Het is schandalig dat de Nederlandse staat vluchtelingen naar dit land uitzet, zoals in de tweede pleitbrief wordt uiteengezet. “Namens de Soedanese gemeenschap in Nederland schrijven wij u deze brief. Wij zijn heel bezorgd over het beleid dat de IND uitvoert ten aanzien van de Soedanese vluchtelingen. Ondanks de mediaberichten over de Soedanese civiele opstand waardoor de gevreesde Soedanese veiligheidsdiensten op de hoogste alertheid staan. Deze mediabronnen spreken over meer dan veertig doden, honderden gewonden en duizenden arrestanten in de afgelopen vier weken. En hoezeer ook de berichten van de internationale mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International en Human Rights Watch dat de situatie in Soedan heel zorgwekkend is. En ondanks de aanklacht door het Internationaal Strafhof in Den Haag tegen de president van Soedan. En boven alles in minachting van het negatieve reisadvies naar Soedan dat het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft afgegeven. Hoezeer de opsomming van al deze risicofactoren ook kan zijn, toch blijven de IND en DT&V hun deportatiebeleid uitvoeren. Het nare is dat ze dit in samenwerking doen met de vertegenwoordiger van de Soedanese dictator in Den Haag. Zodoende maken ze van de vreemdelingendetentie een verlengstuk van de Soedanese detentiehuizen, die bekend staan onder de naam ‘spookhuizen’.”

De vluchtelingen die zijn teruggestuurd naar Soedan, hebben bij aankomst op het vliegveld te maken gekregen met de Soedanese geheime dienst. Dat betekende vaak gevangenschap en marteling. Van sommigen is niet meer vernomen. De verklaring gaat verder: “Tot nu toe heeft de IND, in samenwerking met het Soedanese consulaat in Den Haag, drie Soedanese vluchtelingen gedeporteerd. Deze mensen zijn uitgezet met zoveel risico’s en het is niet bekend wat er met hen is gebeurd.”

Wat kun jij doen?

– Veel mensen hebben de DTV, staatssecretaris Mark Harbers en de KLM al gevraagd om de deportatie te stoppen. Dat is geweldig, en we hopen dat de komende dagen nog veel meer mensen deze verantwoordelijken willen mailen of twitteren. Ze zijn immers medeplichtig aan mensenrechtenschendingen.

– Daarnaast kun je ook Kamerleden mailen of twitteren. Zij kunnen ook druk uitoefenen op de staatssecretaris om deze deportatie te stoppen. Of beter nog, gezien de situatie in Soedan, om alle deportaties naar dat land op te schorten.

– Je kunt ook nog steeds kaarten sturen naar de opgesloten vluchtelingen, en hen zo een hart onder de riem steken.

Draag ook je steentje bij. Alle contactgegevens vind je onderaan het eerdere artikel over Ali al-Helou Tiyah.

Mariët van Bommel