Uit de oude doos: hedendaagse heidenen en hun “Blut und Boden”-goden

De “heidense hogepriester” Koenraad Logghe vormt op internationaal niveau een belangrijke schakel tussen extreem-rechtse organisaties en Asatru-groeperingen. In het nieuw-rechtse kaderblad TeKoS (Teksten, Kommentaren en Studies) schrijft hij uit te zijn op “rehabilitatie” van de “uitgesproken anti-democraat” De Vries. De Belg Logghe is oprichter en voorzitter van de Werkgroep Traditie, een organisatie die sinds 1995 ijvert voor herleving en erkenning van heidendom in Vlaanderen. Uit de website van de Werkgroep Traditie blijkt dat men zich beroept op de “traditionalistische godsdienstwetenschappelijke school” van René Guénon en Julius Evola. Guénon was een theosofische nationalist. Evola, de ideoloog van Mussolini en een inspiratiebron voor het naoorlogse fascisme, vertaalde de beruchte anti-semitische vervalsing “De Protocollen van de Wijzen van Zion” in het Italiaans. De in 1963 geboren Logghe draait al jaren mee in extreem-rechtse kringen. Hij was in het begin van de jaren 80 actief in het neo-nazistische Nationalistisch Jongstudentenverbond (NJSV). In de periode dat Logghe secretaris van de NJSV-afdeling Westland was, stond de NJSV op landelijk niveau onder leiding van niemand minder dan Filip de Winter, nu de grote man van het Vlaams Blok. Eind 1983 richtte Logghe de Orde der Eeuwige Wederkeer op, een gezelschap van en voor “moderne heidenen”. De Orde der Eeuwige Wederkeer had volgens de op schrift gestelde “grondbeginselen” tot doel “de eigenheid van ons volk en ons ras te vrijwaren en alle verstorende elementen te bestrijden”. Twee weinig verhullende “grondbeginselen” van de Orde waren: “Wij hebben geen verplichtingen ten opzichte van de negertjes in Afrika”, en: “Onze ouders en grootouders waren geen verraders toen ze naar het Oostfront trokken”.

Harry Westerink in Hedendaagse heidenen en hun “Blut und Boden”-goden (Gebladerte Archief)