De VVD is er in geslaagd om een dreigende leegloop van haar rechterflank binnen de perken te houden. Dat is haar op twee manieren gelukt. De eerste is door zelf voor PVV te gaan spelen. De hele weerzinwekkende doe normaal-retoriek van Rutte is daarvan een voorbeeld. De uitstraling van de VVD-campagne is: moslims, vluchtelingen, migranten en nakomelingen van migranten uit het Midden-Oosten, Turkije en Noord-Afrika en het Caribische gebied: ze horen er slechts voorwaardelijk bij, ze moeten zich continu bewijzen door ‘goed gedrag’ en opzichtig vertoon van loyaliteit. Dat is een vorm van racistische uitsluiting, diezelfde doe normaal-pressie, diezelfde loyaliteitseis wordt op zogeheten autochtone Nederlanders niet toegepast. Met dit hele spel liet Rutte aan potentiële overlopers richting PVV zien: jullie angst en jullie afkeer van ’buitenlanders’, moslims, migranten, vluchtelingen is ook mijn angst, jullie zijn bij mij in veilige handen. Natuurlijk, het racisme kreeg bij Rutte een iets minder rauw gezicht. Waar Wilders de koran wilde verbieden, daar beloofde Rutte om de koran-bezitters als het ware nauwlettend in de gaten te houden. Waar Wilders de moskeeën wil sluiten, beloofde Rutte in feite om het toezicht op de bezoekers ervan te verscherpen. Waar Wilders moslims uit wil sluiten, met deportatie als implicatie, daar mag van Rutte de moslimgemeenschap als onderworpen gemeenschap blijven bestaan, op voorwaarde van aanpassing en afgedwongen loyaliteit. Waar Wilders zijn racistisch beleid niet enkel via staatsmacht en regelgeving maar ook via intimidaties op straat en via internet doorzet, daar kiest Rutte voor een puur bureaucratische, legalistische, bestuurlijke aanpak. En waar Wilders fundamentele grondrechten, gelijkwaardigheid en gelijke behandeling, vrijheid van godsdienst en zo meer feitelijk wil afschaffen, daar holt Rutte die waarden op een meer sluikse en verkapte manier uit. De richting is hetzelfde, de vorm verschilt. Rutte is een conservatieve liberaal, die racisme hanteert om Wilders op afstand te houden. Wilders opereert rechtstreeks als fascist die racisme hanteert om de macht te grijpen. PVV-aanhangers of geestverwanten vallen vluchtelingenopvang met grof geweld aan. VVD-ers laten de onderdrukking van vluchtelingen liever aan de IND over. PVV-ers en hun geestverwanten gaan anti-fascisten fysiek te lijf. VVD-ers besteden zoiets graag uit aan de krachten van orde en gezag, waarbij de Haagse ME favoriet is voor die rol. Rechts liberalisme opereert via de staat, fascisme daarnaast ook via de straat. Dat is een verschil. In racistische retoriek is de afstand tussen PVV en VVD – afgezien van verschillen in toon – intussen miniem. Wanneer Rutte roept: “Nederland zegt ‘ho’ tegen het verkeerde populisme”, dan is dat te lezen als: “en ik lever u het goede populisme, en dat heeft stand gehouden”. Die operatie heeft dus deels nog gewerkt ook.

Peter Storm in Verkiezingen en verrechtsing (1): uiterste rechterflank in opmars (Ravotr)


 1. nexus m. # 1 
  1 jaar geleden

  Rutte heeft voor en bij de verkiezingen van bovenop staatskundig bevestigd dat beleid wat Wilders(oud VVD) van onderop jarenlang heeft, niet enkel op eigen krachten natuurlijk, kunnen opbouwen.

  De verkiezingen zijn gekomen om legitimiteit aan de ultrarechtse inspanningen van Wilders (oud VVD) te mogen geven.
  Toelichting: geen andere land op deze wereld kent deze soort politiek machinatie spektakeltje – een man’s stichting wordt als politieke partij verrekend en verovert (ongestoord) enorme aantal stemmen en zetels.

  Ooit stilbij gestaan?

 2. Paul. # 2 
  1 jaar geleden

  De PVV is gewoon een soort sub afdeling van de VVD. Mr Wilders was en is nog altijd zeer radicaal en discriminerend tegen over buitenlanders en vooral die gene die een moslim geloof aanhangen. Hij was er zo radicaal in zijn uitspraken dat dit voor de VVD partij top te ver ging en wilde door die uitspraken niet gezien worden als een uiterst rechtse partij.

  Hoewel Wilders nu zijn eigen partij heeft, stemt hij wel altijd met de VVD mee of steunt hij de VVD voorstellen en dat komt de VVD wel erg goed uit. Bedenk goed dat de PVV bv.ook instemde met de invoering van de participatiewet. Toen er gestemd moest worden over de afschaffing van de kostendelersnorm was het toch de PVV die met de VVD tegen stemde. En zo kan ik nog wel wat meer voorbeelden opnoemen.

  En waarom zet Wilders zich af tegen uitkeringsgerechtigden? Omdat de meeste mensen in een uitkeringssituatie van buitenlandse afkomst zijn. De VVD zegt het anders en ziet deze mensen als niet productief en moeten daarom oprotten. Hij zegt het zelfde tegen mensen die ene uitkering hebben want ook die zijn niet productief. 1 manier om dat klaar te spelen is het sociale vangnet af te breken zodat het voor buitenlanders niet meer rendabel en te duur is om naar Nederland toe te komen en de huidige groep buitenlanders weer weg te jagen.

  Pure racistisme maar hij geeft er een verhaal aan die flink inspeelt op de onderbuik gevoelens. De PVV zegt (en probeert te doen) wat de VVD zo graag wilde doen maar zelf niet de ballen voor had. Het blijft me altijd verbazen dat dit soort partijen alweer heel veel stemmen hebben gekregen terwijl dit wel de partijen zijn die het land afbreken.

 3. DrM # 3 
  1 jaar geleden

  @Paul:

  De VVD zegt het anders en ziet deze mensen als niet productief en moeten daarom oprotten. Hij zegt het zelfde tegen mensen die ene uitkering hebben want ook die zijn niet productief. 1 manier om dat klaar te spelen is het sociale vangnet af te breken zodat het voor buitenlanders niet meer rendabel en te duur is om naar Nederland toe te komen en de huidige groep buitenlanders weer weg te jagen.

  Deze niet-productiviteit wordt ook wel ‘opgelost’ d.m.v. het werken met behoud van uitkering, denk maar aan de tegenprestatie, participatiebanen, enz.

  De tendens om (Bijstands)uitkeringen te versoberen, o.a. d.m.v. de ontkoppeling, is al sinds 1980 aan de gang, denk maar aan de kabinetten van Lubbers en Balkenende. Toen ging het niet om buitenlanders weg te jagen, maar om de begroting weer op orde te krijgen.

  Kan het ook gebeuren dat de Bijstand alleen maar versoberd wordt voor niet-westerse allochtonen en dat de Bijstand voor blanke Nederlanders wel op niveau blijft?

  Hoe denkt de VVD over uitkeringsgerechtigden die van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA en Wajong) moeten leven en na dieverse herbeoordelingsrondes echt niet (meer) kúnnen werken?

 4. nexus m. # 4 
  1 jaar geleden

  Mee eens met Paul dat PVV en VVD twee paarden zijn die een en zelfde neoliberale kar trekken. Daarom is voor de hand liggend om deze beide partijen als een aan te duiden – PVVD. Dit is de werkelijkheid.

  Het uitleg klopt ook – om de werkgevers op hun wenken te bedienen werden door de jaren heen buitenlandse werkkrachten ingevoerd. Nodig ook voor de onderlinge concurrentie tussen werknemers. Het drukt de arbeidskosten omlaag, daardoor gaat de winst voor de werkgevers omhoog.

  Nu komt in beeld het haast volledig gebrek aan sociale bewegingen die de werknemers vraagstukken moesten naar voren brengen, SP inclusief die altijd dacht dat de status quo perfect was. Dus niet – ze hebben weer iets verloren bij deze verkiezingen. Wat blijft over? Op hun beurt de buitenlandse zondebokken opjagen? Doodlopend eind.

  VVD wisten dat indien je weet de oorspronkelijke, latent aanwezige xenofobie te doen oprakelen, gaan de werknemers nooit kijken naar wat beter kan in de onderhandelingen en of structuren voor hun eigen welvaart. Dat ze bijvoorbeeld de werkgevers systematisch onder druk zouden moeten zetten om betere voorwaarden voor werknemers te verkrijgen. Toen kwam meteen ook PVV in beeld als de vereiste afleiding – nu wordt het tezamen met de fascisten van PVV op de buitenlanders, allochtonen gejaagd. Helemaal in de goede traditie.

  Het heeft allemaal iets met de algemene sfeer van onze maatschappij te maken waaraan jarenlang bewust gewerkt is om het zover te kunnen krijgen. De verkiezingen komen enkel het puntje op het i plaatsen.
  De vraag is waar is sociaal-links in Nederland gebleven?

 5. Eric # 5 
  1 jaar geleden

  Dit lees je vaak en is behoorlijk problematisch:

  om de werkgevers op hun wenken te bedienen werden door de jaren heen buitenlandse werkkrachten ingevoerd.

  Ja, soms hebben bazen mensen opgehaald in andere landen (bijvoorbeeld Marokko en Turkije), maar in verre weg de meeste gevallen hebben vrouwen en mannen zélf het initiatief genomen om naar Nederland te komen voor een betere toekomst. Doordat het steeds zo passief geformuleerd wordt (“ingevoerd”, alsof het dingen zijn in plaats van mensen) wordt de autonomie van arbeidsmigranten en vluchtelingen volkomen ten onrechte weggepoetst. Historisch gezien zijn echter vrijwel alle serieuze opstanden en revoluties voor een heel belangrijk deel gedragen door migranten en vluchtelingen (die van het platteland naar de stad, of die van het ene land naar het andere). Juist door hun autonomie en kracht weg te poetsen ontneemt men ons (als onderdrukten gezamenlijk) het perspectief op de fundamentele omwentelingen die zo nodig zijn.

 6. Paul. # 6 
  1 jaar geleden

  @Paul:
  De VVD zegt het anders en ziet deze mensen als niet productief en moeten daarom oprotten. Hij zegt het zelfde tegen mensen die ene uitkering hebben want ook die zijn niet productief. 1 manier om dat klaar te spelen is het sociale vangnet af te breken zodat het voor buitenlanders niet meer rendabel en te duur is om naar Nederland toe te komen en de huidige groep buitenlanders weer weg te jagen.

  Deze niet-productiviteit wordt ook wel ‘opgelost’ d.m.v. het werken met behoud van uitkering, denk maar aan de tegenprestatie, participatiebanen, enz.
  De tendens om (Bijstands)uitkeringen te versoberen, o.a. d.m.v. de ontkoppeling, is al sinds 1980 aan de gang, denk maar aan de kabinetten van Lubbers en Balkenende. Toen ging het niet om buitenlanders weg te jagen, maar om de begroting weer op orde te krijgen.
  Kan het ook gebeuren dat de Bijstand alleen maar versoberd wordt voor niet-westerse allochtonen en dat de Bijstand voor blanke Nederlanders wel op niveau blijft?

  Werken met behoud van een uitkering lost in de ogen van de rechtse partijen de niet-productiviteit of beter gezegd, dat men geen bijdrage levert aan de staatskast , niet op. In hun ogen kost jij als uitkeringsgerechtigde de maatschappij, nog altijd geld (ook al werk je gratis voor de werkgevers) en die kosten wil men beperken door je het liefst de uitkering af te pakken.

  Hoe vaak hebben de rechtse partijen met de VVD voorop al niet geopperd om de bijstand af te schaffen? Net zo als ze ook van het minimum loon, waar de meeste uitkeringen op gebaseerd zijn, te af willen schaffen. En als er geen minimum loon meer is dan is er ook geen bestaansminimum.

  En op dat moment krijg je taferelen zoals je die in Duitsland had. Uurlonen werden direct door de werkgevers verlaagt en veel mensen raakten in de armoede en ondanks dat ze 2 of 3 banen hadden, moesten ze als nog naar de voedselbank. Omdat deze mensen geen geld meer hadden kwam er ook geen geld meer in de lokale economie met als gevolg dat de binnenlandse economie in elkaar zakte. Winkels en bedrijven gingen failliet, dus nog meer mensen op straat die nu helemaal niks meer konden uitgeven en nog meer kosten voor de overheid aan uitkeringen, en dat koste naast meer geld aan uitkeringen ook belasting inkomsten. Immers er word minder uitgegeven dus minder inkomsten uit belastingen zoals de BTW en accijnzen maar ook minder inkomsten uit de belastingen op arbeid, en ook minder inkomsten uit andere belastingen zoals de wegenbelasting ect, ect.

  Deze trend zie je ondertussen ook hier in Nederland. Al jaren lopen de belasting inkomsten terug omdat steeds meer en meer mensen minder geld hebben om uit te geven.

  Daarnaast zijn er genoeg verhalen bekent waar immigranten weer vertrekken omdat het leven hier veels te duur is en ze niet kunnen rondkomen.

  De bijstand alleen versoberen voor alleen niet-westerse allochtonen zou gewoon discriminatie zijn. Toch heeft dit idee al eens rond gecirculeerd bij de VDD in de vorm van alleen onderdak en voedsel te verschaffen en het geld bedrag te laten vervallen. Een soort brood, bad en dak regeling maar dan voor niet-westerse allochtonen bijstandsgerechtigden en mensen die net een toelating hebben gekregen. Dit idee werd gelijk afgeschoten maar het laat wel zien hoe de VVD denkt om te gaan met mensen in de bijstand. De PVV heeft al diverse malen geopperd om mensen met een dubbel paspoort of allochtonen de uitkering af te pakken, ook tijdens de verkiezingen. Het stond zelfs in de verkiezingsstandpunten.

  Van Eric:

  Doordat het steeds zo passief geformuleerd wordt (“ingevoerd”, alsof het dingen zijn in plaats van mensen) wordt de autonomie van arbeidsmigranten en vluchtelingen volkomen ten onrechte weggepoetst.

  Dat mensen nu als een ding, een nummer of als een wegwerp product worden gezien, overkomt niet alleen de arbeidsmigranten en vluchtelingen, maar ook de Nederlandse werknemers en uitkeringsgerechtigden.

  Het gaat om macht, geld en nog meer winst, geheel volgens de neoliberale gedachtegang en daar word geen middel voor geschuwd om dit te bemachtigen.

  Een ding, een nummer of als een wegwerp product zoals de burger, een mens, nu word aangeduid is slechts een middel van de elite en werkgevers om dat doel te bereiken.

  Wat de SP betreft, ze hebben op het verkeerde paard gewed en verloren. Men heeft zich puur gericht op een een Nationaal ZorgFonds tijdens de verkiezingen en niet op de echte problemen waar de burgers dankzij het rechtse afbraak beleid mee in de problemen zijn gekomen. Had men voor die groep openlijk opgekomen met de juiste verkiezingsstandpunten, hadden ze deze verkiezingen gewonnen. Eerlijk gezegd vond ik de SP ondanks dat ze het grootste budget hadden, behoorlijk onzichtbaar tijdens de verkiezingen.

 7. nexus m. # 7 
  1 jaar geleden

  @Paul, vind ik het mooiste slotwoord: – “Eerlijk gezegd vond ik de SP ondanks dat ze het grootste budget hadden, behoorlijk onzichtbaar tijdens de verkiezingen.”

  Komt volledig overeen met mijn eigen perceptie dat SP zo stil geworden zijn dat ze haast volledig onzichtbaar zijn geworden. Eigen wens.

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*