Vanmiddag kort geding van Doorbraak tegen flyerverbod van Leidse burgemeester

De intimiderende burgemeester.
De intimiderende burgemeester.

Doorbraak heeft vandaag een kort geding aangespannen tegen de intimiderende Leidse burgemeester Henri Lenferink. Die probeert ons demonstratierecht in te perken door zeer vergaande voorwaarden te stellen aan het protest tegen dwangarbeid dat we morgenavond bij het dwangarbeidcentrum DZB organiseren in verband met de uitreiking van de Eureka-prijs. We proberen nu bij de rechter af te dwingen dat het protest op het plein voor de DZB kan plaatsvinden en dat we vrijelijk flyers mogen uitdelen.

Het protest is bedoeld als een waarschuwing voor de gemeente, de DZB-directie en de bazen die de prijsuitreiking bezoeken. We willen via onze flyers de bazen ervan doordringen dat ze op forse tegenstand mogen rekenen, als blijkt dat ze de in hun schoot geworpen bijstandsgerechtigden behandelen als dwangarbeiders door hen niet vanaf de eerste werkdag loon en een arbeidscontract te geven. In de toelichting op de prijsvraag heeft de DZB-directie hen dat namelijk op geen enkele wijze verplicht gesteld. Het is juist steeds meer een gangbare praktijk aan het worden dat bijstandsgerechtigden eerst een flink aantal maanden gratis moeten werken, voordat bazen hen eventueel een flexcontract van bijvoorbeeld drie maanden aanbieden. Een deel van de dwangarbeiders krijgt zelfs niet eens zo’n flutcontract, ondanks de toezegging daartoe, maar wordt na een paar maanden dwangarbeid weer de laan uitgestuurd. Zo wordt het minimumloon ontdoken en worden arbeidsrechten ontmanteld.

Na druk van Doorbraak moest DZB-directeur Bas van Drooge eind oktober met de billen bloot. Hij moest beloven dat de winnaar van de Eureka-prijsvraag geen gratis werknemers cadeau zou krijgen. Verder maakte hij bekend dat de onbetaalde “proeftijd” van werklozen die de DZB aan bedrijven levert, ingekort gaat worden. Daarmee maakte hij meteen ook duidelijk dat het voor de DZB-directie blijkbaar ‘normaal’ is dat bijstandsgerechtigden eerst een tijd gratis moeten werken, voordat ze eventueel loon en een arbeidscontract krijgen. Doorbraak vecht die normaliteit al twee jaar aan door strijd van onderop tegen dwangarbeid.

Vak op stoep

Het is morgen alweer de vijfde keer dat Doorbraak op het plein voor het centrum een protest organiseert. Althans, dat is de bedoeling. In verband met de repressieve houding van de burgemeester hebben we deze keer voor het eerst vooraf melding gemaakt bij de politie. In een gesprek op het politiebureau kregen we te horen dat we niet op het plein mochten protesteren, maar hooguit aan de overkant van de straat op een parkeerterrein van een ander bedrijf (aan wie de politie nog toestemming moest vragen). Op die locatie zouden we voor de arriverende bezoekers nauwelijks zichtbaar zijn (zie kaartje onderaan), omdat er tussen de oprit naar het parkeerdak en het ons toegewezen parkeerterrein bomen en struiken staan. Daarop hebben we een brief (pdf) aan de burgemeester gestuurd waarin we aangaven dat we toch op het plein willen. Als gebaar van goede wil hebben we daarbij aangegeven dat we in laatste instantie ook akkoord zouden gaan met een manifestatie op de stoep langs het plein, als tenminste een klein aantal van ons vrijelijk zou kunnen rondlopen om flyers uit te delen aan de bezoekers.

In zijn antwoordbrief (pdf) van gisteren gaf Lenferink ons toestemming om morgen “in een vak” op de stoep langs het plein plaats te nemen, een vak dat drie meter vanaf de wandelroute naar de ingang en de oprit naar het parkeerdak ligt. “Vanuit dit vak kunnen flyers worden uitgereikt aan eventuele geïnteresseerden die hier interesse in tonen. Ik zal niet toestaan dat een aantal demonstranten buiten het aangewezen vak treedt om te flyeren.” Met een begeleidende luchtfoto gaf hij heel precies aan welk smalle deel van de stoep tot vak zou worden gebombardeerd. Protesten mogen alleen worden ingeperkt in geval van gevaar voor de volksgezondheid, gevaar voor wanordelijkheden of belemmeringen voor het verkeer. Dat is bij ons protest niet aan de orde, zo is ook bij onze voorgaande vier protesten gebleken. Een klein aantal mensen dat flyers uitdeelt, vormt uiteraard geen enkel risico voor wat dan ook.

Feitelijk hebben de burgemeester en de directie ons nu na een toegangsverbod, een pleinverbod en een spreekverbod ook nog een flyerverbod opgelegd. We hebben daar uiteraard bezwaar tegen gemaakt (pdf) en via het kort geding gaan we nu proberen er een einde aan te maken. Het protest van morgenavond gaat vanzelfsprekend sowieso door! We laten ons niet intimideren.

Frodo Tromp
Harry Westerink

Overzicht van de situatie ter plekke. Rechts het zwarte vakje dat de burgemeester in eerste instantie aan het protest oplegde. Door de (groen ingetekende) bomen en struiken zouden we niet te zien zijn voor de bezoekers die bij de rode pijl (links onder) naar het parkeerdek (linksboven) rijden. Dat parkeerdek is bovenop het dwangarbeidcentrum. In het tweede voorstel van Lenferink moeten alle demonstranten een uur lang op een strookje van anderhalve meter breed "plaatsnemen", hier aangegeven in blauw.
Overzicht van de situatie ter plekke. Rechts het zwarte vakje dat de burgemeester in eerste instantie aan het protest oplegde. Door de (groen ingetekende) bomen en struiken zouden we niet te zien zijn voor de bezoekers die bij de rode pijl (links onder) naar het parkeerdek (linksboven) rijden. Dat parkeerdek is bovenop het dwangarbeidcentrum. In het tweede voorstel van Lenferink moeten alle demonstranten anderhalf uur lang op een strookje van anderhalve meter breed “plaatsnemen”, hier aangegeven in blauw.