Betuig je steun aan de academici in Turkije die oproepen tot vrede (en daardoor worden bedreigd)

Een groep van 1.128 Turkse academici deed – gesteund door 356 internationale academici – deze oproep aan de Turkse regering om het geweld te staken en via vredesbesprekingen te trachten in het zuid-oosten van het land tot vrede te komen. President Erdoğan reageerde direct met grote woede op dit initiatief en riep de Turkse Onderwijs Raad (YOK) op om alle ondertekenaars te laten ontslaan. Een aantal van hen is inmiddels daadwerkelijk ontslagen, terwijl anderen vrijwillig hun functie hebben neergelegd om daarmee repressie jegens hun werkgever of onderwijsinstelling te voorkomen, maar de criminaliserende woorden van Erdogan lijken nu vooral averechts te werken. Steeds meer academici hebben de oproep ondertekend en al diverse beroepsorganisaties betuigden hun solidariteit met de bedreigde ondertekenaars. Met ondertekening van deze oproep betuigen wij steun aan de Turkse academici en aan hun oproep tot vrede (vreedzame oplossing): als bezorgde Nederlanders spreken wij onze solidariteit uit met deze moedige groep academici. Wij vragen u hetzelfde te doen door te tekenen op Change.org.

In Steun de 1128 Turkse academici en hun oproep voor vrede! (Change.org)