Voor bijstandsgerechtigden geen loon of arbeidsrechten, maar half jaar dwangarbeid voor Ikea, H&M, Efteling, Heineken of Radboudumc

Zo is Ikea al veel langer klant, net als de Efteling, Heineken en het Radboudumc. Voor de mensen in het atelier, allemaal mensen die langdurig in de bijstand hebben gezeten en bij i-did begeleid worden naar een vaste baan, is het wel een ding. I-did is opgericht met als doel: mensen aan het werk helpen die langdurig werkloos zijn of nooit hebben gewerkt. “Het atelier is daarbij vooral een middel om mensen te activeren.” Hier leren mensen hoe het er aan toe gaat in een echt bedrijf, leren ze vaardigheden en krijgen ze meer structuur in hun leven. De groep is gemengd, benadrukt Geijsen. “Jong, oud, hoogopgeleid, vluchteling: iedereen kan om een reden een keer aan de zijlijn komen te staan.” Door de jaren is de focus van i-did komen te liggen op textiel bewerken voor zakelijke klanten, al maakt het bijvoorbeeld ook tassen voor consumenten. Bedrijven, zoals Ikea en de Efteling, die stoffen of bedrijfskleding over hebben kunnen dit bij i-did laten recyclen en vermaken tot nieuwe stoffen en producten die ze dan zelf weer gebruiken. Ook wordt er vilt gemaakt van resten textiel, dat weer gebruikt wordt voor bijvoorbeeld akoestische panelen in gebouwen. In het atelier in Utrecht werken een tiental mensen, met behoud van uitkering. In Den Haag, waar vorig jaar een vestiging is geopend, 36. Die staan op de loonlijst, de gemeente subsidieert het project. “Ik heb geen gratis werknemers, hoor”, zegt Geijsen. Want kosten zijn er ook: aan de vijftien vaste krachten waaronder de begeleiders en coaches die de krachten opleiden en begeleiden naar een vaste baan. “We helpen zestig procent van de mensen die het traject afronden aan betaald werk. Dat kan in allerlei sectoren zijn. We vragen waar dromen liggen en kijken wat haalbaar is.” Soms lukt het niet om mensen na een half jaar te laten doorstromen. “Dan proberen we andere hulp voor ze te regelen.” Ze ziet dat mensen in korte tijd meer eigenwaarde krijgen. “Zonder werk voelen deze mensen zich buiten de maatschappij staan.”

Maaike Homan in Utrechts atelier gaat kleding H&M maken: “Tweede kans voor stoffen en mensen” (Rtlz.nl)