Vrije Bond: “Het zijn niet de arbeidsmigranten en uitzendkrachten die je loon drukken, maar je baas!”

Jan van de Vrije Bond
Jan van de Vrije Bond.

De Bond Precaire Woonvormen (BPW) en Doorbraak organiseerden gisteren op de landelijke 1 mei-demonstratie van de FNV een eigen blok van baanlozen, flexwerkers en flexhuurders. De speeches vooraf werden bemoeilijkt door de voortdurende beperkingen die FNV-beveiligers oplegden. Daardoor moesten de sprekers zich behelpen met een niet al te goed werkende megafoon. Bekijk en lees hier de sterke toespraak van Jan van de Vrije Bond.

We zijn hier samengekomen om gehoor te geven aan groepen mensen die te weinig gezien en gehoord worden. Graag zou ik de aandacht willen vestigen op arbeidsmigranten en uitzendkrachten in het algemeen. Want zij behoren tot een groep mensen die in grote mate worden uitgebuit. Het is daarom van groot belang dat zij zich organiseren, om zo een gezamenlijke vuist te maken tegen hun bazen. Om zo de rechten die hen toebehoren in handen te krijgen. Wanneer deze vuist niet wordt gemaakt, zullen het de bazen zijn die het voor het zeggen hebben, en iedereen hier weet wat voor gevolgen dat zal hebben. Want je hoeft maar te kijken naar de huidige situatie.

Want wat de situatie nu schetst, is dat er sprake is van uitbuiting van arbeidsmigranten en van uitzendkrachten in het algemeen. Zij werken in een keiharde wereld met hoge werkdruk (omdat bijvoorbeeld onmogelijke normen gehaald moeten worden), waarin intimidatie regelmatig voorkomt en onnodige ongelukken gebeuren. Zij werken vaak met korte contracten. Hebben veel onduidelijkheid over waar en wanneer ze werken, en krijgen deze informatie pas korte tijd van te voren te horen. Zij moeten altijd paraat staan wanneer ze niet zijn ingedeeld om te werken, en krijgen hier niet voor betaald.

(De tekst gaat onder de video verder.)

Tevens zitten arbeidsmigranten in de benarde situatie dat hun baas vaak ook huisvesting voor hen organiseert. Deze huisvesting is ook vaak nog ver van de samenleving verwijderd. Deze huisvesting bestaat veel uit verwaarloosde woningen of stacaravans die niet voldoen aan gestelde eisen. Waarvoor wel een hoge huur betaald moet worden. De geldstromen die voortkomen uit deze huur worden door een web van schijnbedrijfjes verborgen, waardoor het moeilijk te achterhalen is waar het geld uiteindelijk terechtkomt en wie er precies van profiteren.

Wel is duidelijk dat er dik verdiend wordt aan het uitbuiten van arbeidsmigranten en van uitzendkrachten in het algemeen. Inmiddels zijn al wel de beruchte boetes uit de contracten van arbeidsmigranten en uitzendkrachten gehaald. Maar dit betekent niet dat het straffen gestopt is. Dit gebeurt nu gewoonweg door hen minder of helemaal niet meer voor werk in te delen. Wat betekent dat ze minder of zelfs helemaal niet meer voor werk worden opgeroepen, en hierdoor dus gekort worden in hun inkomen.

Op papier is het allemaal goed geregeld, maar uit verhalen blijkt dat dit in werkelijkheid anders is. Zo komt het ook voor dat de arbeidsmigrant of uitzendkracht na ziekmelding als straf een periode niet meer wordt ingeroosterd, en dus geen loon ontvangt. Of dat ze gewoonweg toch moeten komen werken, ondanks hun ziekmelding. Tevens gebeurt het dat arbeidsmigranten gewoonweg worden overgeplaatst naar een andere woon- en werkplek.

Arbeidsmigranten en uitzendkrachten in het algemeen kunnen niet bij een andere baas aan de slag. Dit omdat hun contract dat verbiedt. Ook is het voor hen moeilijk om zich aan te sluiten bij een reguliere vakbond als FNV. Dit doordat zij geen geld hebben om de hoge contributie te kunnen betalen, laat staan dat ze tijd vrij hebben om deel te nemen aan verzet. Wanneer het hen dan toch lukt om hun stem te laten horen, of lid te worden van de reguliere vakbond, dan worden ze gewoonweg aan de kant gezet.

Tevens leven en werken arbeidsmigranten geïsoleerd van de Nederlandse samenleving, waardoor zij onzichtbaar zijn. Dit is geen toeval. Arbeidsmigranten zijn door deze omstandigheden veel te afhankelijk van hun baas, en zijn hierdoor niet in staat om voor zichzelf op te komen. Het uitzendbureau en de werkgever hebben voor arbeidsmigranten en uitzendkrachten in het algemeen een perfect afgestelde woon- en werkmachine gebouwd, die balanceert op het randje van de wet. Wanneer we dit niet tijdig stoppen, zal deze uitbuiting de norm worden. Ook voor jou en mij!

Het is natuurlijk niet dat we hier nu met z’n allen alleen vandaag onze stem kunnen laten horen. Dit kan hierna ook, wanneer we weer thuis of aan het werk zijn. Er zijn tal van dingen te bedenken om te doen, als individu of als georganiseerde groep. Maak hier gebruik van! Laat je stem horen! Wees als arbeiders solidair met elkaar. Het zijn namelijk niet de arbeidsmigranten en uitzendkrachten die je loon drukken, maar je baas! Je baas is diegene die er uiteindelijk voor zorgt dat je niet krijgt waar je recht op hebt, wat je verdient. Dus organiseer jezelf! Sla je handen ineen met je medearbeiders en vecht samen voor betere omstandigheden voor alle arbeiders. Ook voor arbeidsmigranten en uitzendkrachten in het algemeen.

Als Vrije Bond ondersteunen wij arbeidsmigranten, uitzendkrachten en arbeiders in het algemeen in hun strijd voor zelforganisatie en betere omstandigheden! Heb je zelf hulp nodig, of ken je iemand die deze hulp nodig heeft? Neem dan contact op met de Vrije Bond.

Jan