VVD-fractievoorzitter wil “malle pietjes in de bijstand” aan de dwangarbeid zetten

De aantrekkende economie heeft nog geen gunstige invloed op het geld dat de gemeente Grootegast kwijt is aan uitkeringen voor bijstandsgerechtigden. Het tegendeel is het geval: dit jaar keerde de gemeente tot nu toe 320.000 euro meer uit dan in 2016. Die ontwikkeling baart met name de raadsfractie van de VVD zorgen. Volgens fractievoorzitter Gert van Werven zit een aantal langdurige werklozen blijvend in de bijstand. Onder hen zitten “malle pietjes”, zoals hij ze typeerde, die zich hebben neergelegd bij een leven waarbij niet gewerkt hoeft te worden. Van Werven vindt dit onacceptabel. Hij riep het college van B&W deze week tijdens de raadsvergadering op om deze groep bijstandsgerechtigden harder aan te pakken. De VVD-er ziet daarbij ruwweg twee mogelijkheden. Optie 1 is het dwingen tot het doen van vrijwilligerswerk om zodoende wat voor de samenleving terug te doen. De liberale voorman wijst op de vele klachten die er zijn over welig tierend onkruid op voetpaden, doordat de gemeente de gifspuit niet meer mag hanteren. “Ik zou zeggen: geef de uitkeringsgerechtigden opdracht onkruid te wieden.” Bij werklozen die dit weigeren, treedt vervolgens optie 2 in werking. Dat is het korten op hun uitkering. B&W schrijven de hoge kostenpost aan bijstandsuitkeringen vooral toe aan de komst van 26 asielzoekers met een verblijfsstatus naar Grootegast. Volgens de VVD zitten ook onder deze groep veel mensen zonder werk.

Koos Bijlsma in VVD Grootegast: “Laat malle pietjes in bijstand onkruid wieden” (DvhN)