VVD zet nieuwe stap in stinkende hetze tegen werklozen

Tjeeezusss... was dat een VVD-er die daar langsliep?
VVD-Kamerlid Malik Azmani gooide deze week een schep bovenop de voortgaande hetze tegen bijstandsgerechtigden. Werklozen die zich “onfatsoenlijk” gedragen of zich “slecht” kleden bij een sollicitatiegesprek, zouden geen uitkering meer dienen te krijgen, vindt hij. Ook werklozen die “een drankkegel” hebben of naar zweet stinken, moeten zonder inkomen door het leven, als het aan de VVD-er ligt.

De VVD is bijstandsgerechtigden al langere tijd aan het brandmerken. Zo wil Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen de bijstandsuitkering afpakken van werkloze migranten die onvoldoende Nederlands zouden spreken. En in de regels en de praktijk rond de bijstandsuitkering is het principe “wie niet (verplicht en onbetaald) werkt, zal niet eten” inmiddels leidend geworden. Wie weigert om dwangarbeid te verrichten, zonder loon en zonder arbeidscontract, krijgt geen uitkering meer. Dat soort maatregelen maakt deel uit van de uithongeringspolitiek tegen uitkeringsgerechtigden die de VVD in rap tempo aan het doorzetten is, met in het kielzog andere partijen. Werken “naar vermogen”, tot we erbij neervallen, dat is het motto van de neo-liberale strafstaat.

Al eeuwenlang probeert de staat om werklozen en andere veronderstelde “onaangepasten” en “onmaatschappelijken” op te voeden en klaar te stomen voor de kapitalistische arbeidsmarkt. Om de winsten te optimaliseren, moet de uitbuitingsgraad van de arbeiders zoveel mogelijk worden opgeschroefd. Staat en kapitaal streven ernaar om hen voort te stuwen in de richting van een steeds hogere arbeidsproductiviteit. De kosten van de arbeiders dienen zo laag mogelijk te blijven, en hun rendement zo hoog mogelijk. “Onproductieven” als werklozen en zieken vormen daarbij schadeposten die zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Wie niet of niet voldoende in de kapitalistische ratrace wil of kan meedraaien, moet extra worden gedisciplineerd. Machthebbers wensen het verlangen naar opstand en autonomie zoveel mogelijk de kop in te drukken. De VVD probeert daarom met vernederingen en beledigingen het zelfbeeld van bijstandsgerechtigden aan te tasten en hun zelfhaat te bevorderen. Zo lang je werkloos blijft, ben je een nietsnut, dat is de boodschap van de liberalen.

Azmani heeft VVD-staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken gevraagd om “maatregelen” te nemen tegen sollicitanten die er in hun zoektocht naar de heilige loonarbeid met de pet naar zouden gooien. Wat voor soort beleid zou De Krom tegen hen kunnen ontwikkelen? Een kliklijn oprichten tegen naar zweet ruikende sollicitanten, waarbij hard werkende Nederlanders anoniem kunnen klagen over vieze werklozen die het verdommen om okselfris op een sollicitatiegesprek te verschijnen, als gevolg waarvan ze zich moeten onderwerpen aan een onderzoeksteam van gemeente-ambtenaren, die met hun speurneuzen langs de lichamen van de deugnieten scheren om de hoogte van de zweetgraad te bepalen en afhankelijk daarvan de strafkorting op de uitkering vast te stellen? Een stelsel van sancties invoeren, op te leggen door sociale rechercheurs die slecht geklede werklozen op weg naar hun sollicitatiegesprek al op straat aanhouden, oppakken en hen dwingen om een stropdas om te doen of zich in een mantelpakje te hijsen? Kunnen de bazen met behulp van een investeringssubsidie of een fiscale aftrekpost financieel worden geprikkeld om een speciaal alarmnummer te bellen, als blijkt dat een sollicitant uit zijn bek stinkt, waarna de brandweer uitrukt om met een brandslang hardhandig zijn mond te reinigen? Of worden de bazen zelfs verplicht gesteld om alle sollicitatiegesprekken stiekem op video op te nemen, waarna de camerabeelden moeten worden afgestaan aan een overheidscommissie die geschikte sollicitanten selecteert en hen uitnodigt om als kandidaten deel te nemen aan de talentenjacht “Solliciteren moet je leren” op tv? Of gaan gemeenten in het kader van de bijzondere bijstand aan werklozen leningen verstrekken voor het aanschaffen van een elektrische tandenborstel?

Harry Westerink