Waarom kunnen sommigen er niet tegen als iemand een andere taal spreekt?

Het is niet de eerste keer dat voorbijgangers mij of mijn naasten aanspreken omdat we met iemand in het Perzisch aan het praten zijn. Soms zeggen ze eufemistisch dat ze het ongezellig vinden. Dat overkwam mij toen ik met mijn zus uit Iran, die bij ons logeerde, op het schoolplein stond te praten, terwijl we op mijn dochter wachtten. Hetzelfde overkwam mijn vriendin, terwijl ze in de bus zat en telefonisch met haar man in het Perzisch praatte. Ook haar vond een wildvreemde medepassagier ongezellig. Soms zijn mensen wat directer en zeggen ze dat ze zich eraan storen dat ze je niet kunnen verstaan. Soms verwijten ze je zelfs onfatsoenlijk gedrag. Zoals mijn neef gebeurde die met een Iraanse vriendin in een restaurant zat te praten en door een gast- een tafeltje verderop- werd aangesproken op zijn Perzisch. Wat brengt mensen ertoe om in dergelijke situaties alle fatsoensnormen overboord te gooien en je aan te spreken op het feit dat je een andere taal bezigt?

Ferdows Kazemi in Waarom kunnen sommigen er niet tegen als iemand een andere taal spreekt? (Volkskrant)