Wat er gebeurde bij Kamp Zeist op 16 april

In de vroege morgen van 16 april werden zeven mensen bij Kamp Zeist gearresteerd. Ruim vijf dagen werden de arrestanten vastgehouden in het cellencomplex Houten. De verdenking “openlijke geweldpleging tegen goederen in vereniging gepleegd, tegen hekwerken en prikkeldraad”, werd in die vijf dagen uitgebreid met “deelneming aan een criminele organisatie”, en daarna weer ingetrokken. Uit het procesdossier van de zaak tegen deze zeven blijkt dat er zich politie-eenheden in het bos ophielden die nacht. Ze waren voorzien van warmtebeeldcamera’s en helderheidsversterkers. In het dossier zit een ambtsbericht van de AIVD: “Actievoerders tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid zijn voornemens om in deze week ’s nachts vernielingen aan te richten bij Kamp Zeist, bij de locatie waar uitgeprocedeerde gezinnen verblijven in afwachting van hun uitzetting uit Nederland”. Uit één van de processen verbaal blijkt bovendien dat de politie informatie had dat “er vannacht een bepaalde groepering bij Kamp Zeist het hek wilde gaan forceren”. Toen de eerste mensen op hun knieën geboeid aan de kant van het pad waren gezet, in afwachting van ‘transport’, werd hen duidelijk hoe groot de politie-inzet was. Er waren smerissen in camouflagekleding, er was marechaussee, er waren stillen. Er ging een helikopter in de lucht, kennelijk op zoek naar mogelijke aan arrestatie ontkomen personen. Er kwam een hulp-officier van Justitie om ter plekke iedereen voor te geleiden. Het duurde ruim een uur voordat mensen vervolgens naar Houten vervoerd werden. Daar duurde het nog lang voordat ze van de boeien werden verlost, om vervolgens hun kleding te moeten verruilen voor blauwe papieren overalls.

Steungroep “Zeister 7” in Wat er gebeurde bij Kamp Zeist op 16 april (Indymedia)