Website tegen DT&V verhuisd wegens censuurpoging

Nog niet zo lang geleden werd de maakster van een online satirisch ‘Poke-a-cop-Go’ spel met een inval, inbeslagname en arrestatie geconfronteerd wegens opruiing omdat racistische gewelddadige smerissen (die bij preventieve arrestaties in Rotterdam tijdens de Sinterklaasintocht zwarte activisten hadden geknuppeld, gewurgd en aan de haren getrokken) het niet aanstond dat zij in een smoelenboek te kijk waren gezet. Met dit soort intimidatie en geprocedeer probeert het OM mensen de mond te snoeren en wettelijke definities van de betreffende artikelen op te rekken om meer mensen makkelijker te kunnen veroordelen. Deze repressie past in het beeld van repressie die ook op straat te zien is. Etnisch en racistisch profileren. Preventieve arrestaties bij demonstraties, vooral in Den Haag. Een recent voorbeeld is ook het vasthouden en tot 11 dagen cel veroordelen van een demonstrant die anoniem wilde blijven. Hiertoe werd een aanklacht gefabriceerd op grond van niet meewerken aan het afnemen van vingerafdrukken. Hoe zat het ook alweer? Je hoeft niet mee te werken aan je eigen veroordeling? Twee van de vijf moordenaarsmerissen van Mitch Henriquez stonden in dezelfde week anoniem en volledig afgeschermd in de rechtszaal. En zo worden ook de verantwoordelijken die werken bij de deportatiedienst DT&V uit de wind gehouden. Verantwoordelijken voor het naar onveilige landen en gebieden terugdeporteren van zelfs gezinnen met kinderen. Deportaties die gepaard gaan met (bedreiging met) geweld, voorafgegaan worden door langdurige opsluiting en die leiden tot vermissing, vervolging, onderdrukking en ook de dood van betrokkenen. Hoewel de website https://stopdtenv.nl slechts openbare foto’s en namen publiceerde van DT&V medewerkers die notabene zelf te koop liepen met hun werk voor de DT&V op openbare bronnen op internet, wordt kort na de lancering van de website al grof geschut ingezet om de informatie te verwijderen. Het is dus verboden mensen met vuile handen aan te wijzen, mensen die verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de deportatiemachine. Een bouwbedrijf dat een gezinsgevangenis bouwt, mag ook al niet aangewezen worden. En zo hoopt de staat dat we ons zullen beperken tot symbolische protesten, ingekaderde en ingekapselde demonstraties en acties, en politici, ambtenaren, smerissen en bedrijven met rust laten. Maar die zijn het juist waar we moeten zijn! We moeten hen kunnen blijven aanspreken op de uitvoering van een beleid dat zonder hen niet kan bestaan. De maskers moeten afgetrokken. De uitvoerders, thuis met hun kinderen zulke gewone aardige mensen, doen eenmaal buiten de deur van hun comfortabele huis beulswerk. En met dat werk zullen we hen blijven confronteren.

In Website tegen DT&V verhuisd wegens censuurpoging (Stopdtenv)