“Welkom onthaal”-petitie blijkt “beschaafd deporteren”-verzoek

Affiche van Welkom Onthaal.
Invoeren van een dagelijkse of wekelijkse meldplicht voor afgewezen migranten en vluchtelingen. Hen opsluiten in “vrijheidsbeperkende locaties”. De overheid helpen door hun “vrijwillige” terugkeer te bevorderen. Zo ziet “het humane vreemdelingenbeleid” er uit waar Welkom Onthaal gisteren voor pleitte. Het Rotterdamse netwerk overhandigde een petitie aan de vaste Kamercommissie Integratie en Asiel. Namens de SP nam Kamerlid Sharon Gesthuizen de 700 steunbetuigingen in ontvangst. Haar partij toont zich al langer voorstander van ‘beschaafd deporteren’.

“Er bestaan geen onwettige mensen, er bestaan onmenselijke wetten.” Deze kernachtige uit radicaal-linkse kringen afkomstige leuze in de tekst van de petitie moet de actie van Welkom Onthaal een stoer imago geven, maar vormt in feite een vlag op een modderschuit. Als er geen onwettige mensen bestaan, dan moeten mensen ook niet illegaal worden gemaakt. Maar daarvoor werpt de petitie zich niet op. Als er onmenselijke wetten bestaan, dan moeten die worden afgeschaft. Maar de petitie spreekt zich niet uit tegen uitsluiting van mensen zonder papieren en ook niet tegen deportatie naar landen vol armoede en geweld. De strijdbare principiële stellingname van de leuze wordt zo misbruikt voor een parlementaire lobby-actie die er voornamelijk op gericht is om mee te denken met de staat over de manieren waarop illegaal gemaakte mensen kunnen worden uitgezet.

Uit “de alternatieven voor vreemdelingendetentie” die de aanbieders van de petitie voorstellen blijkt zonneklaar dat men er alleen maar naar streeft om mensen zonder verblijfsrecht op een andere manier het land uit te schoppen. In plaats van opsluiting in een illegalengevangenis zouden migranten en vluchtelingen namelijk moeten worden gedumpt in “de vrijheidsbeperkende locaties” van Katwijk en Gilze-Rijen, troosteloze en ellendige oorden die flink worden bekritiseerd door de kinderrechtenorganisaties Unicef en Defence for Children. Over een “welkom onthaal” gesproken. Het Rotterdamse netwerk, waar diverse kerkelijke organisaties en vluchtelingensteungroepen bij zijn betrokken, pleit verder voor een dagelijkse of wekelijkse meldplicht, “zodat vreemdelingen die uitgezet gaan worden tot die tijd in beeld blijven van de autoriteiten”. Voor de goede orde: hier zijn geen medewerkers van de vreemdelingenpolitie aan het woord, maar mensen die solidair zeggen te zijn met “vreemdelingen”.

De aanbieding van de petitie. Deze progressieven zijn het roerend eens over de opsluiting en uitzetting van migranten en vluchtelingen.
Volgens Gesthuizen is het “goed” dat dit soort initiatieven blijft “hameren op de noodzaak en de voordelen van andere opvangmogelijkheden. Deze petitie neem ik dan ook zeker ter harte en zie ik als ondersteuning van mijn standpunt.” Ook het SP-Kamerlid draagt de politiek van migratiebeheersing een warm hart toe. De SP ondersteunt immers de fundamenten van de maatschappelijke en bestuurlijke apartheid door akkoord te gaan met het opjagen, uitsluiten, opsluiten en uitzetten van mensen zonder verblijfsrecht.

Harry Westerink