Wereldwijd zijn vluchtelingen het slachtoffer van de internationale maffia van machthebbers (video)

De tekst en beelden van de speech van Rayan Younis van het Leids Steunloket Migranten (LSM) op de Refugee Lives Matter solidariteitsactie in het kader van Wereldvluchtelingendag op 20 juni 2020 in Leiden.

Mijn naam is Rayan Younis. Ik ben bestuurslid van stichting Leids Steunloket Migranten (LSM). In januari van dit jaar is deze stichting opgericht, met als doel om migranten in de Leidse regio op een professionelere manier te ondersteunen. We zien onszelf als onderdeel van een wereldwijde beweging om gezonde, autonome en lokale gemeenschappen op te bouwen, waar vreedzame dialoog en wederzijds respect de norm zijn tussen de mensen, ongeacht afkomst, ras, kleur of religie. Jaren geleden ben ik naar Nederland gekomen. Ik ben geen nieuwkomer of oudkomer of vluchteling of migrant of allochtoon. Ik ben gewoon een Leidenaar. Ik ben een wereldburger. Mijn woonplaats Leiden is net zo belangrijk als mijn geboortestad Aleppo.

Het LSM gelooft er vast in dat een modern perspectief op de multiculturele samenleving een interactief proces inhoudt tussen de verschillende culturen en mensen. Vandaag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Waarom Wereldvluchtelingendag, en waarom zijn we hier bij elkaar?

Wereldwijd zijn vluchtelingen het slachtoffer van de internationale maffia van machthebbers, ook wel genoemd “de internationale gemeenschap”. Die machthebbers zetten de mensenrechten nooit op hun eigen politieke agenda. Het belang van geld, olie, wapens, geweld en uitsluiting staat bij hen altijd voorop.

Ik noem een voorbeeld. Op 19 maart 2016 sloot de Europese Unie een vluchtelingendeal met Turkije. Als gevolg daarvan leven nu duizenden vluchtelingen en migranten onder bijzonder slechte omstandigheden op Griekse eilanden. Er vindt een genadeloze machtsstrijd plaats tussen Turkije en de EU-landen, over de hoofden van de vluchtelingen heen. De EU-landen gebruiken Turkije om de vluchtelingen zoveel mogelijk buiten Europa te houden. Daarom krijgen de Turkse machthebbers miljarden euro’s voor de opvang van vluchtelingen in Turkije. Op hun beurt zetten de Turkse machthebbers vluchtelingen in als een soort drukmiddel tegen de Europese landen. Deze deal tussen de EU en Turkije is een ramp voor de duizenden mensen die vastzitten in een gevaarlijke en uitzichtloze situatie op de Griekse eilanden.

Het probleem van de vluchtelingen komt voort uit een enorme internationale crisis, niet alleen economisch, maar ook ecologisch, menselijk en moreel. De bescherming die vluchtelingen volgens het Vluchtelingenverdrag zouden moeten krijgen, wordt verkwanseld en vertrapt. Het gevolg is toenemend menselijk leed, volstrekt in strijd met de hoge papieren idealen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Wij eisen op deze dag en ook in de toekomst:

1. Internationaal moet alles op alles worden gezet om te komen tot een menswaardige besluitvorming rondom de crisis in vluchtelingenkampen in de hele wereld en om te voldoen aan de basale levensbehoeften van vluchtelingen en migranten.

2. Gelijke arbeidsrechten en kansen voor vluchtelingen en migranten en een eerlijk minimumloon van 14 euro voor alle arbeiders en anderen met een minimuminkomen in Nederland.

3. Migranten- en vluchtelingenartsen moeten op basis van de werkervaring aan de slag in de Nederlandse ziekenhuizen en gezondheidszorg.

Het is tijd om een structurele, sociale en menswaardige oplossing te vinden voor de vluchtelingencrisis. Het is tijd om onze krachten te verzamelen voor een nieuw sociaal contract, om te kijken naar hoe een nieuw sociaal contract eruit zou kunnen zien. Het is tijd om wereldwijd een hervormingsproces te starten met betrekking tot migratie-issues. Het LSM verspreidt een boodschap van solidariteit, liefde, hoop, respect en samenwerking. Onze missie is “samen als een menselijk gezin”. Het is duidelijker dan ooit dat wij één grote familie vormen en dat de aarde ons enige thuis is.

Doe mee, werk mee, denk mee en sla de handen ineen om een vredige en menswaardige aanpak te vinden voor de migratievraagstukken. Juist nu!

Rayan Younis