Beelden van het Haagse Black Lives Matter-protest tegen legaliseren van politiegeweld

Organisator Mariam El Maslouhi van KOZP Den Haag.

Vanmiddag was er weer een indrukwekkend Black Lives Matter-protest in Den Haag, deze keer gericht tegen een wetsvoorstel dat de politie een extra “license to kill” dreigt te gaan geven. De actie was opgezet om drie concrete eisen kracht bij te zetten. 1. Breng alle agenten die betrokken waren bij de dood van mensen voor de rechter. Verplicht het Openbaar Ministerie om alle zaken waarbij iemand overlijdt onder de verantwoordelijkheid van de politie voor de onafhankelijke rechter te brengen. 3. Wijs de levensgevaarlijke nieuwe ambtsinstructie af. Stop de invoering van de taser, verbied de nekklem, sta agenten niet toe om te schieten ter aanhouding. Politiegeweld moet begrensd worden, niet nóg vrijer gemaakt worden. 3. Stop geïnstitutionaliseerd racisme in Nederland. Verbied het gebruik van risicoprofielen bij de politie, Koninklijke Marechaussee, de belastingdienst en alle andere overheidsinstanties. Deze profielen leiden tot etnisch profileren en zijn in strijd met Artikel 1 van de Grondwet.

Er deden enkele honderden mensen mee aan het protest. Zoals steeds hadden velen eigen actieborden gemaakt. Naast sprekers van Kick Out Zwarte Piet Den Haag, dat de actie organiseerde, en Controle Alt Delete was er ook een toespraak van de broer van de door de politie vermoorde Tomy Holten. Hij vroeg de mensen om op de grond te gaan liggen, precies zoals zijn broer ook op de grond werd gedrukt. Ook riep hij op om de Jumbo te boycotten omdat ze weigeren camerabeelden vrij te geven van de moord op zijn broer. Tevens werd Rishi herdacht, en op borden voor het podium stonden de namen van nog 41 mensen van wie het bekend is dat ze de laatste jaren in handen van de politie om het leven zijn gekomen.

Verder was er ook solidariteit van een grote groep Koerden, die veel vlaggen en ook solidaire actieborden mee hadden gebracht. Ergens in de verte vond een zielige kleine pro-racisme manifestatie plaats waar verder niemand aandacht aan schonk.

Gerard Zijlstra