Werkloos? Dan mag je geen Nederlander worden

Kroon
Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken is van plan om scherpere eisen te stellen aan het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Buitenlanders die Nederlander willen worden, moeten volgens een nog in te dienen wetsvoorstel minstens het minimumloon verdienen. Ook moeten ze aantonen dat ze voldoende Nederlands spreken en een tweejarige beroepsopleiding of twee jaar werkervaring hebben.

Daarmee “wil het kabinet iedereen maximaal stimuleren volwaardig mee te doen in de samenleving voordat aanspraak bestaat op het Nederlanderschap”. Maar wie geen Nederlander is, kan simpelweg nooit “volwaardig” meedoen aan de samenleving. Zo mogen mensen met alleen een verblijfsvergunning niet stemmen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en het Europese Parlement. Ook mogen ze zich daarvoor niet verkiesbaar stellen. Ze mogen alleen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daardoor worden ze gedegradeerd tot tweederangsburgers. “Het Nederlanderschap is een bekroning op participatie en integratie in de maatschappij”, juicht Donner. “De aanscherpingen dienen als stimulans voor degenen die op bepaalde punten nog niet volledig participeren, zoals kennis van de Nederlandse taal en werk.” Bovendien streeft het kabinet Bruin I ernaar “dat iedereen zoveel mogelijk over één nationaliteit beschikt. Daarom moet iedereen die Nederlander wil worden, afstand doen van de nationaliteit van het land van herkomst.”

De boodschap van Bruin I aan buitenlanders is duidelijk: Nederlander word je pas als je het ook verdient. En je verdient het pas als je een brave hardwerkende modelburger bent die zich loyaal verklaart aan die roofstaat aan de Noordzee. Een baan hebben, dat maakt je pas tot een echte Nederlander, zo wordt dagelijks in de hoofden van “allochtonen” en “autochtonen” gestampt. Dan pas mag je je Nederlander voelen. Wie zich niet wil laten disciplineren tot volkomen geassimileerde kaaskop, wie een dubbele nationaliteit wil houden, wie een bijstandsuitkering heeft, wie over onvoldoende opleiding of werkervaring beschikt, die kan het wel schudden en mag niet tot het fantastische Nederlandse volk toetreden. En dat is jammer, want dan kun je op 30 april niet met die oranje Heineken-kroon van het Nederlanderschap op je kop lallend een bushokje in elkaar trappen.

Harry Westerink