Geen keurmerk voor werklozen!

Voortaan even het keurmerk van een werkloze scannen om zeker te weten dat hij gemotiveerd is?
Eric Datema van BuroDat. wil een keurmerk voor werklozen instellen. Nee, dit is niet de zoveelste rechtse klootzak die werkkampen wil inrichten en mensen onder het minimumloon wil laten werken. Het is een goedbedoeld voorstel!

Het beeld van werklozen, zegt ondernemer Datema, is zo negatief. Daarom moet er een keurmerk komen voor werklozen die echt wel willen werken. Want dat willen de meesten, weet Datema. “BuroDat. werkt aan een keurmerk voor werkzoekenden. Het keurmerk is bedoeld voor gemotiveerde werkzoekenden die voldoen aan de eisen zoals een werkgever deze normaliter mag verwachten. Om het keurmerk te ontvangen dient de werkzoekende gemotiveerd te zijn en over een aantal werknemersvaardigheden te beschikken. De reden voor het keurmerk is de negatieve berichtgeving omtrent werklozen of ‘uitkeringsgerechtigden’ die niet willen werken. Er is ongetwijfeld een groep werklozen die niet behoort tot de categorie werkzoekenden. Echter is het aantal mensen dat de uitkering liever kwijt dan rijk is, vele malen groter. Ook in dit geval lijden de goeden onder de kwaden. Met het keurmerk kan de werkzoekende zich op een positieve manier onderscheiden. Het keurmerk helpt toekomstig werkgevers bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Het keurmerk biedt geen garantie. Wel weten werkgevers dat werkzoekenden met het keurmerk zeer gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan.” Dit is de eerste keer dat ik de heer Wilders zou willen citeren: “Gekker moet het toch niet worden in dit land!”

Datema wil met zijn goedbedoelde bemoeizucht werklozen nog een onderzoek opdringen. Naast de chicanes van de Sociale Dienst en de reïntegratiebureaus wil hij werklozen testen op hun arbeidsethos. Zou Datema wel hebben nagedacht over hoe zijn plannetje praktisch zou kunnen uitwerken als het daadwerkelijk ingevoerd werd? Dan wordt het: wee je gebeente als je zijn keurmerk niet krijgt, dan zou je al snel bekend komen te staan als “niet werkwillig” en zou je (een deel van) je uitkering kunnen verliezen. En hoe zou er precies getest worden of je het keurmerk krijgt?

Datema’s voorstel doet denken aan het “integratie-vignet” dat de toenmalige minister Rita Verdonk 7 jaar geleden voorstelde. Ze kreeg haar voorstel er destijds gelukkig niet door. Verdonk wilde in samenwerking met 19 vooral rechtse opiniemakers een aantal verschillende ‘standaardtypen’ van “allochtonen” vaststellen. Daarna zou aan “autochtonen” gevraagd worden om deze ‘standaardallochtonen’ te beoordelen. Op basis daarvan zou een “integratie-index” worden opgesteld, een meetlat om “de integratie” van “allochtonen” voortaan ‘objectief’ te kunnen meten. De Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) van de universiteit van Amsterdam had deze meetmethode ontwikkeld voor de beoordeling van potjes pindakaas door de consument. Wil die liever goedkope pindakaas in een potje met gouden letters, of dure zonder mooi labeltje erop? Voordat Verdonk ermee kwam, werd deze methode al benut om de acceptatie van laagopgeleide arbeiders door hun bazen te meten.

BuroDat. legt het probleem van werkloosheid bij de werkloze. Die moet laten zien dat hij of zij de wensen van de bazen kan vervullen. Wensen die uiteraard steeds verder opgeschroefd kunnen worden als het aanbod aan arbeiders groot is. Waarom stelt BuroDat. eigenlijk geen keurmerk voor werkgevers voor? Waarin werkomstandigheden, democratie in het bedrijf, goede beloning, en interessant, nuttig en niet milieuvervuilend werk onderdeel zijn van een keurmerk voor werkgevers?

BuroDat. maakt zich zorgen om het slechte imago van werklozen. Dat doet Doorbraak ook. Maar zo’n opdeling in de ‘goede’ en de ‘slechte’ werkloze, waarbij vanzelfsprekend een flinke groep als ‘slecht’ moet worden aangemerkt, werkt juist stigmatiserend. Een Leeuwarder website noemt het plan van BuroDat. een 1 april-grap, maar dat bleek helaas ijdele hoop. Want vanochtend verdedigde BuroDat. het voorstel serieus in het VARA radio 1-programma De Gids.

Willem Slaapmaat