Werkloosheidshomeopathie

Eigenlijk is de aanpak van de werklozen en bijstandstrekkers een homeopathische methodiek. Men denkt de kwaal van de werkloosheid te genezen door andere verschijnselen op te roepen die de werkloosheid erger maken, in de hoop op die manier het werkelijke probleem, de werkloosheid, op te lossen. Hoe erg kan het worden? Ik denk dat weinig mensen geloven dat homeopathie als medische methode werkt. Waarom gaan ze dan wel mee in een homeopathische methode tegen de werkloosheid? Wie zal een autoband verbranden op de A10 om daarmee de omgeving resistent te maken tegen het fijnstof dat de dagelijkse files produceren? Geen mens toch? Toch is dat wat de Amsterdamse Dienst Werk en Inkomen (DWI) doet om de werkloosheid te bestrijden. Een psychologische benadering om het grote aanbod van arbeid te laten aansluiten op een reëel niet bestaande vraag naar arbeid. Hoewel, dat klopt niet helemaal. De regering zegt dat die arbeid wel bestaat. En ze maakt het waar. Iedereen moet gaan participeren en integreren. De plekken ervoor hebben ze al gecreëerd door banen op te heffen. Zo doe je dat in Nederland.

Johan over Verboden woorden voor ambtenaren (Vrij Nederland)