Wij eisen de onmiddellijke vrijlating van journalist Serdar Karakoç

Het is een groot schandaal dat journalist Serdar Karakoç op verzoek van Duitsland op 23 mei door de Nederlandse politie is aangehouden en gearresteerd. Journalist Serdar Karakoç leeft al 23 jaar als politieke vluchteling in Nederland. Onze vriend die voor de krant Özgür Gündem en diverse Koerdische kranten en televisiekanalen werkt, wordt al 35 jaar blootgesteld aan allerlei vormen van druk en intimidatie van de Turkse staat. Serdar Karakoç was een van de journalisten die in het gebouw van de krant Özgür Ülke aanwezig waren tijdens de bomexplosie op 3 december 1994 die in opdracht van de toenmalige Turkse premier Tansu Çiller werd uitgevoerd. Karakoç is een journalist die grote offers heeft gebracht voor de rechten van de Koerden, van onderdrukte groepen en geloofsgemeenschappen om van nieuws te worden voorzien. Om deze reden is het volstrekt onacceptabel dat de Nederlandse autoriteiten Karakoç hebben gearresteerd, in hechtenis hebben genomen en hem dreigen uit te leveren aan Duitsland. Wij, journalisten, persmedewerkers, schrijvers en intellectuelen, eisen de onmiddellijke vrijlating van Serdar Karakoç en eisen dat de Nederlandse regering geen beleid voert dat de Koerden en de Koerdische media criminaliseert. Wij roepen de Nederlandse pers, mediaorganisaties, journalistenvakbonden en onze collega’s op om actie te ondernemen voor de vrijlating van journalist Serdar Karakoç. Koerden hebben recht op democratie, vrijheid van informatie en persvrijheid.

Een verklaring, ondertekend door tientallen journalisten