Wij eisen zeggenschap: democratiseer woningcorporaties

Woonopstand vindt het landelijke sloop- en renovatiestatuut a-sociaal en begrijpt niet dat de Woonbond dit aan haar leden durft voor te leggen. Het ondermijnt echte zeggenschap waar veel corporatiehuurders al jaren voor strijden. Als Woonopstand eisen wij dat dit statuut direct van tafel gaat en dat de democratisering van woningcorporaties op de agenda moet komen. Wij zullen niet rusten totdat huurders echte zeggenschap krijgen. Lees hieronder onze brief aan de verenigingsraad van de Woonbond. “Beste leden van de Woonbond, We zullen maar direct met de deur in huis vallen. Het landelijk sloop- en renovatiestatuut moet direct van tafel en we zetten in deze brief op een rij waarom. Het is geschreven vanuit de positie van woningcorporaties binnen een kader waar je huurders niet in moet plaatsen. Het is geschreven door mensen die ver van de realiteit af staan en door mensen die weinig verstand van zaken hebben. We zullen ons beperken tot de belangrijkste kritiekpunten, want het zijn er te veel om op te noemen. Er is geen sprake van echte zeggenschap maar van afvinkparticipatie. Huurders zijn participatiemoe en willen alleen nog maar aan tafel als ze mee mogen beslissen, anders niet. Dit had de Woonbond moeten weten. Het schendt het recht op adequate huisvesting. Het is geschreven vanuit een paternalistische en hiërarchische houding van woningcorporaties jegens huurders. Renovatie en met name sloop zijn de meest ingrijpende maatregelen in de levenssfeer van mensen. Deze ingrijpende gebeurtenissen worden wel omschreven als ingrijpend, maar de rechten die gehoor geven aan de erkenning van deze ingrijpende maatregelen ontbreken. Als er één ingreep is waarop je huurders kunt mobiliseren, is het wel sloop. Dit landelijk statuut ondermijnt deze mobilisatie en geeft woningcorporaties een stok om huurders mee te slaan. Dat moeten wij niet toestaan.”

Woonopstand in Wij eisen zeggenschap: democratiseer woningcorporaties (woonopstand.nl)