“Wij zijn de buurten ingegaan om gezamenlijke acties op te zetten” (video)

Gisteren demonstreerden zo’n 70 mensen in Haarlem voor een minimumloon van minstens 14 euro. Lees hier de tekst van de oproep. Het protest begon met een reeks korte maar krachtige toespraken, waaronder die hieronder van #Rotterdamvoor14 (hun toespraak werd voorgelezen door een Amsterdamse activist omdat ze gisteren in Rotterdam een eigen actie hadden).

Daarna volgde een luidruchtige mars door de stad, met veel leuzen, zoals “Wat willen we? Veertien euro minimumloon! Wanneer willen we dat? Nu!”, “Hoe laat is het? Solidariteit”, “One, two, three, four, eat the rich and feed the poor!” “De rijken worden rijker, de welvaart moeten gelijker!”, “A, anti-, anti-kapitalisten!”, “Veertien euro minimumloon! Vijftien euro minimumloon! Zestien euro…” enzovoorts, en “Hogere lonen, betaalbaar wonen!”.

Naar verluidt arriveerden, vlak nadat de demonstratie van het stationsplein vertrok, zes busjes politie. Kennelijk hebben ze ons daarna niet meer kunnen traceren, want tijdens de demonstratie hebben we geen leden van de staatsknokploeg gezien. Dat maakte het ook mogelijk om tegen ‘de afspraken’ in toch her en der gewoon midden op de rijweg te lopen.

Alles over het Haarlemse #voor14-protest van 20 november 2021
Aankondiging van de mars voor €14 minimumloon
Beelden van de inspirerende #voor14-demonstratie in Haarlem
“Waarom zijn bijna alle managers bij de supermarktketen waar ik werk witte cis-het mannen?”
“Er is geld, alleen: je moet het durven te halen waar het zit en te geven aan wie het nodig heeft!”
“Wij zijn de buurten ingegaan om gezamenlijke acties op te zetten”
“We willen 20 euro minimumloon, want 14 is eigenlijk een defensieve eis als je naar de cijfers kijkt”
“Een goede financiële basis is het begin van een volwaardig bestaan”
“Alles is duur, alleen mensen zijn goedkoop”

Onderweg kregen we opmerkelijk veel steunbetuigingen: automobilisten staken hun duim omhoog, buschauffeurs toeterden, er werd op een terras geklapt en riders wensten ons succes terwijl ze langs raasden. Eén persoon bij een kroeg wilde vervelend doen, in de trant van het bekende gefrustreerde “Ga toch werken…”, en riep op lullige toon: “Hogere uitkeringen!”. Maar dat was onbedoeld een wake-call, want aan de uitkeringen en de koppeling met de minimumlonen hadden we bij de leuzen nog onvoldoende aandacht besteed.

Na de verkiezingen was de #voor14-campagne even op een wat lager pitje geraakt, maar nu zijn we begonnen aan een reeks demonstraties in diverse steden, met hopelijk een steeds groeiend aantal deelnemers. Het initiatief voor de demonstraties komt van onze vrienden van #Haarlemvoor14, en inmiddels hebben de #voor14-groepen uit Nijmegen, Leiden en Amsterdam zich aangesloten, en is er interesse vanuit Utrecht, Rotterdam en Zaanstad.

Eric Krebbers


De toespraak van #Rotterdamvoor14:

#Rotterdamvoor14 groet alle medestrijders van de Mars voor 14 in Haarlem. Samen met #Amsterdamvoor14 wordt deze Mars voor 14 georganiseerd in de stad van het meisje met het rode haar, Hannie Schaft. Prachtig, trots zijn wij.

De Mars voor 14 euro minimumloon is een van de voorbeelden van de landelijke beweging om deze eis op de politieke agenda te krijgen. In vele steden en plaatsen in Nederland is #voor14 actief en ook vandaag staan wij in Rotterdam-Centrum om handtekeningen op te halen en die aan te bieden bij een regeerakkoord.

#Rotterdamvoor14 is een actieve groep die ook het thema armoede in Nederland, in het bijzonder in Rotterdam, heeft geagendeerd in relatie met lage lonen en ongelijke kansen voor kinderen.

Wij zijn de buurten ingegaan om ouders, onderwijzers en maatschappelijk werkers te informeren en gezamenlijke acties op te zetten. Onze actie in het Oude Westen in Rotterdam heeft zelfs De Telegraaf gehaald. Haha!

Zo hebben wij ook enige media-aandacht gehad met onze bezettingsactie van een voormalig buurthuis in Rotterdam-Delfshaven dat al enkele jaren leegstond en werd gebruikt als actiecentrum #Voor14 samen met bewoners van de buurt. Wij hebben hierbij van vele collega’s en medestrijders ondersteuning gekregen, in het bijzonder van #Leidenvoor14 en plaatselijke organisaties en partijen.

Deze bezettingsactie was tevens een signaal naar de gemeente Rotterdam van de wooncrisis van sloop van woningen voor dure koophuizen, lange wachttijden voor sociale woningen tot wel tien jaar en toenemende dakloosheid. In Rotterdam wordt een racistisch woonbeleid (gentrificatie) gevoerd, met een “woonvisie” van segregatie en verdrijving, een bevolkingspolitiek die door de Verenigde Naties werd veroordeeld als schending van mensenrechten.

Terecht kwamen de Rotterdammers in opstand tegen deze huisvestingspolitiek met een grote demonstratie van ongeveer 10.000 mensen, maar die werd verstoord verstoord door gewelddadig politieoptreden.

Dit heeft ook landelijke aandacht gekregen en er wordt nu een onafhankelijk onderzoek geëist, omdat dit gewelddadig politieoptreden geen incident is maar onderdeel van repressieve politiek.

Wij laten ons echter niet verdelen en zijn solidair met elkaar. De woonstrijd gaat door! In heel Nederland! En ook onze strijd voor 14 euro minimumloon! Voor goede en betaalbare woningen!

Dit brengt ons tenslotte weer bij de politieke partijen die zich opmaken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Ook dan willen wij onze eis voor 14 euro minimumloon op de plaatselijke politieke agenda krijgen, vooral daar waar de plaatselijke politieke partijen hierin een rol spelen.

Wij gaan voor een sociaal Nederland!

Voor 14 euro minimumloon nu!!

#Rotterdamvoor14