“Waarom zijn bijna alle managers bij de supermarktketen waar ik werk witte cis-het mannen?” (video)

Vandaag demonstreerden zo’n 70 mensen in Haarlem voor een minimumloon van minstens 14 euro. Lees hier de tekst van de oproep. Het protest begon met een reeks korte maar krachtige toespraken, waaronder die hieronder van Cornelia van #Leidenvoor14.

Daarna volgde een luidruchtige mars door de stad, met veel leuzen, zoals “Wat willen we? Veertien euro minimumloon! Wanneer willen we dat? Nu!”, “Hoe laat is het? Solidariteit”, “One, two, three, four, eat the rich and feed the poor!” “De rijken worden rijker, de welvaart moeten gelijker!”, “A, anti-, anti-kapitalisten!”, “Veertien euro minimumloon! Vijftien euro minimumloon! Zestien euro…” enzovoorts, en “Hogere lonen, betaalbaar wonen!”.

Naar verluidt arriveerden, vlak nadat de demonstratie van het stationsplein vertrok, zes busjes politie. Kennelijk hebben ze ons daarna niet meer kunnen traceren, want tijdens de demonstratie hebben we geen leden van de staatsknokploeg gezien. Dat maakte het ook mogelijk om tegen ‘de afspraken’ in toch her en der gewoon midden op de rijweg te lopen.

Alles over het Haarlemse #voor14-protest van 20 november 2021
Aankondiging van de mars voor €14 minimumloon
Beelden van de inspirerende #voor14-demonstratie in Haarlem
“Waarom zijn bijna alle managers bij de supermarktketen waar ik werk witte cis-het mannen?”
“Er is geld, alleen: je moet het durven te halen waar het zit en te geven aan wie het nodig heeft!”
“Wij zijn de buurten ingegaan om gezamenlijke acties op te zetten”
“We willen 20 euro minimumloon, want 14 is eigenlijk een defensieve eis als je naar de cijfers kijkt”
“Een goede financiële basis is het begin van een volwaardig bestaan”
“Alles is duur, alleen mensen zijn goedkoop”

Onderweg kregen we opmerkelijk veel steunbetuigingen: automobilisten staken hun duim omhoog, buschauffeurs toeterden, er werd op een terras geklapt en riders wensten ons succes terwijl ze langs raasden. Eén persoon bij een kroeg wilde vervelend doen, in de trant van het bekende gefrustreerde “Ga toch werken…”, en riep op lullige toon: “Hogere uitkeringen!”. Maar dat was onbedoeld een wake-call, want aan de uitkeringen en de koppeling met de minimumlonen hadden we bij de leuzen nog onvoldoende aandacht besteed.

Na de verkiezingen was de #voor14-campagne even op een wat lager pitje geraakt, maar nu zijn we begonnen aan een reeks demonstraties in diverse steden, met hopelijk een steeds groeiend aantal deelnemers. Het initiatief voor de demonstraties komt van onze vrienden van #Haarlemvoor14, en inmiddels hebben de #voor14-groepen uit Nijmegen, Leiden en Amsterdam zich aangesloten, en is er interesse vanuit Utrecht, Rotterdam en Zaanstad.

Eric Krebbers


De toespraak van Cornelia:

De strijd voor een hoger minimumloon is automatisch ook een anti-racistische strijd, automatisch ook een feministische strijd, automatisch ook een anti-validistische strijd en automatisch ook een queer strijd. Want wie vecht voor een hoger minimumloon, en daaraan gekoppeld hogere uitkeringen, moet ook stil staan bij de mensen op wie dat het meeste effect heeft. Er zijn disproportioneel veel vrouwen die onderbetaald schoonmaakwerk doen. Er zijn disproportioneel veel mensen van kleur in laagbetaald supermarktwerk. Er zijn disproportioneel veel LHBTQIA+ mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen.

Dat ligt niet aan hen, aan ons, maar aan het systeem waarin we leven. In onze Nederlandse maatschappij is de norm wit, mannelijk, cis-gender, hetero, christelijk of atheïstisch, able-bodied en neurotypisch. Zodra je “afwijkt” op een van die vlakken, heb je meteen een streepje tegen. Met een Arabische achternaam wordt je sollicitatiebrief eerder weggelegd. Hogere en beter betaalde posities worden niet snel gegeven aan een non-binaire persoon. In een rolstoel is je kans op veel soorten werk een heel stuk kleiner. Vrouwen worden nog altijd 14 procent minder betaald dan mannen. De consequenties zijn talloos.

Iemand kwam laatst met de redenering: “vrouwen krijgen minder betaald omdat ze minder goed kunnen onderhandelen.” Maar, het is niet alsof mannen wél elke keer onderhandelen over hun loon en daarom een hoger salaris hebben. Het moge duidelijk zijn dat dat dus niet is waar het probleem van deze “gender pay gap” ligt.

Het is ook geen toeval dat het contract van zwangere vrouwen meer dan eens niet wordt verlengd. Het is wettelijk dan wel verboden om zwangere vrouwen te ontslaan, maar contractverlenging valt daar niet onder. En er worden ook smoezen verzonnen om iemand met een vast contract wél uit een bedrijf te werken. Ook wordt vrouwen van rond de dertig soms om deze reden geen promotie gegeven. Ze zitten dan in de leeftijd dat ze “waarschijnlijk wel binnenkort kinderen zullen krijgen”, en het is toch erg onhandig dat een manager wekenlang weg is… Maar waarom is het zorgdragen van een pasgeboren kind nog steeds voornamelijk een taak voor vrouwen? Geef alle ouders, ongeacht hun gender, ouderschapsverlof. Dan zijn taken thuis gelijker verdeeld en worden kansen op de werkvloer óók gelijker.

We doen in Nederland vaak alsof we zo vooruitstrevend zijn. En in de wet is misschien al redelijk wat geregeld tegen discriminatie op de werkvloer, tijdens het sollicitatieproces en bij de aanvraag van uitkeringen. Maar waarom zijn bijna alle managers bij de supermarktketen waar ik werk dan witte cis-het mannen, terwijl de helft van de medewerkers op de vloer mensen van kleur zijn en twee derde vrouw? Waarom bestempelt de Belastingdienst het hebben van een niet-westerse achtergrond als risicofactor bij het opsporen van fraude? Waarom verdienen we minder, krijgen we minder kansen en worden we minder snel aangenomen bij banen waarbij we minstens 14 euro verdienen?

De strijd voor een hoger minimumloon is een anti-racistische, feministische, anti-validistische en queer strijd. Want de problematiek raakt ons het vaakst en het hardst. En begrijp me niet verkeerd, dit discriminerende systeem zit ook in onszelf. We moeten onze eigen vooroordelen ontmantelen, we moeten ons innerlijke racisme, validisme, misogynie, homofobie, transfobie en xenofobie ontmantelen. We moeten ons bewust worden van ons eigen gedrag en daar aan werken. Want we strijden deze strijd samen. Met en voor elkaar. We hebben de #Voor14 beweging nodig. En de arbeidersstrijd kan niet zonder ons.

Cornelia