“Er is geld, alleen: je moet het durven te halen waar het zit en te geven aan wie het nodig heeft!” (video)

Vandaag demonstreerden zo’n 70 mensen in Haarlem voor een minimumloon van minstens 14 euro. Lees hier de tekst van de oproep. Het protest begon met een reeks korte maar krachtige toespraken, waaronder die hieronder van Bektas van #Nijmegenvoor14.

Daarna volgde een luidruchtige mars door de stad, met veel leuzen, zoals “Wat willen we? Veertien euro minimumloon! Wanneer willen we dat? Nu!”, “Hoe laat is het? Solidariteit”, “One, two, three, four, eat the rich and feed the poor!” “De rijken worden rijker, de welvaart moeten gelijker!”, “A, anti-, anti-kapitalisten!”, “Veertien euro minimumloon! Vijftien euro minimumloon! Zestien euro…”, enzovoorts, en “Hogere lonen, betaalbaar wonen!”.

Naar verluidt arriveerden, vlak nadat de demonstratie van het stationsplein vertrok, zes busjes politie. Kennelijk hebben ze ons daarna niet meer kunnen traceren, want tijdens de demonstratie hebben we geen leden van de staatsknokploeg gezien. Dat maakte het ook mogelijk om tegen ‘de afspraken’ in toch her en der gewoon midden op de rijweg te lopen.

Alles over het Haarlemse #voor14-protest van 20 november 2021
Aankondiging van de mars voor €14 minimumloon
Beelden van de inspirerende #voor14-demonstratie in Haarlem
“Waarom zijn bijna alle managers bij de supermarktketen waar ik werk witte cis-het mannen?”
“Er is geld, alleen: je moet het durven te halen waar het zit en te geven aan wie het nodig heeft!”
“Wij zijn de buurten ingegaan om gezamenlijke acties op te zetten”
“We willen 20 euro minimumloon, want 14 is eigenlijk een defensieve eis als je naar de cijfers kijkt”
“Een goede financiële basis is het begin van een volwaardig bestaan”
“Alles is duur, alleen mensen zijn goedkoop”

Onderweg kregen we opmerkelijk veel steunbetuigingen: automobilisten staken hun duim omhoog, buschauffeurs toeterden, er werd op een terras geklapt en riders wensten ons succes terwijl ze langs raasden. Eén persoon bij een kroeg wilde vervelend doen, in de trant van het bekende gefrustreerde “Ga toch werken…”, en riep op lullige toon: “Hogere uitkeringen!”. Maar dat was onbedoeld een wake-call, want aan de uitkeringen en de koppeling met de minimumlonen hadden we bij de leuzen nog onvoldoende aandacht besteed.

Na de verkiezingen was de #voor14-campagne even op een wat lager pitje geraakt, maar nu zijn we begonnen aan een reeks demonstraties in diverse steden, met hopelijk een steeds groeiend aantal deelnemers. Het initiatief voor de demonstraties komt van onze vrienden van #Haarlemvoor14, en inmiddels hebben de #voor14-groepen uit Nijmegen, Leiden en Amsterdam zich aangesloten, en is er interesse vanuit Utrecht, Rotterdam en Zaanstad.

Eric Krebbers


De toespraak van Bektas:

Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Mij is gevraagd om wat te vertellen over #voor14-acties in Nijmegen. Ik ga even kort vertellen wat wij allemaal in twee jaar ongeveer hebben gedaan met onze groep in Nijmegen.

Wij zijn eigenlijk met de krijtgroep begonnen en wij dachten: wij moeten er voor zorgen dat de #voor14-campagne zichtbaar wordt in Nijmegen. En dat we meer mensen op de been krijgen, in ieder geval georganiseerd krijgen, om dat voor elkaar te krijgen. Het is goed om in eerste instantie de straat op te gaan.

Wij zijn vooral de armere wijken van Nijmegen binnengegaan en daar gaan flyeren en met mensen in gesprek gegaan, we hebben verteld over wat het inhoudt, wat we willen doen en dat we het samen willen doen. We hebben gegevens verzameld, handtekeningen verzameld.

Daarnaast hebben wij contact opgenomen met allerlei organisaties, migrantenorganisaties, vrouwenorganisaties. Wij hebben op hun uitnodiging ook bijeenkomsten georganiseerd en ook verteld wat we met FNV #voor14 van plan zijn en ook dat we dat samen met organisaties op poten willen zetten.

We hebben ook besloten om deel te nemen aan verschillende demonstraties, want de strijd #voor14 staat niet op zichzelf. Het heeft ook te maken met andere strijdterreinen. Zo zijn we ook met groepen vrouwen naar de vrouwenmars gegaan en hebben daar ook samen met strijdbare vrouwen #voor14 en ook voor meer rechten voor vrouwen gedemonstreerd. Zo zijn we ook naar woonopstand-demonstraties gegaan en hebben ook daar geflyerd en geprobeerd om zichtbaar aanwezig te zijn.

Maar we hebben ook vooral geprobeerd om de gemeente Nijmegen zover te krijgen dat ze ook #voor14 op hun agenda zetten. Dat ging niet zonder stoot, zonder strijd. We hebben er voor gezorgd dat partijen in ieder geval moties indienden bij de gemeente om bij Den Haag erop aan te dringen dat ze daar #voor14 op de agenda zetten en ook gaan invoeren.

Maar wij hebben er ook voor gepleit dat de gemeente Nijmegen zelf moet zorgen voor haar personeel dat minder dan 14 euro euro verdient. Dat waren een stuk of 60 medewerkers, 19 medewerkers met contracten die minder verdienen en ongeveer 25 uitzendkrachten.

De gemeente Nijmegen, de verantwoordelijke wethouder, heeft er in eerste instantie alles aan gedaan om de motie, die was aangenomen met een meerderheid, voor het eigen personeel niet te doen gelden. Zij was wel bereid om landelijk, in Den Haag zich sterk te maken #voor14, maar niet voor het eigen personeel. Daar verzon ze allerlei argumenten voor, maar wij hadden zoiets van: die argumenten gelden niet voor mensen die rond moeten komen met minimumloon, die in werkende armoede terechtkomen.

Dus hebben wij nog een keer, toen de motie niet uitgevoerd werd, een tweede keer ervoor gezorgd dat er een tweede motie werd ingediend. En ook daarna bewoog de wethouder niet om om dat in werking te stellen. Dus wij dachten van: nou, dan maar iets hardere acties en wij zijn met een groep demonstranten naar de gemeente gegaan en hebben de gemeentehal bezet.

Er werd natuurlijk na korte tijd politie en beveiliging opgeroepen, en we moesten vertrekken, maar wij hadden natuurlijk ook media erbij geroepen en ons verhaal verteld dat iedereen hier in Nederland, een rijk land, het verdient om minimaal 14 euro, eigenlijk wel veel meer, maar even voor nu, minimaal 14 euro te krijgen. Vooral dat de gemeente daar een voorbeeld in moet stellen. Helaas was ook dat niet voldoende om de gemeente Nijmegen en de wethouder mee te krijgen.

Wij hebben folders gedrukt met ons verhaal wat de wethouder allemaal deed om onze eisen niet in te willigen. Die hebben we uitgedeeld, die hebben we naar de pers gestuurd, daar was zij niet blij mee, maar wij wel, want het moest voor iedereen duidelijk worden wie er aan onze kant staan.

Uiteindelijk heeft de FNV het voor elkaar gekregen met cao-onderhandelingen met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) dat 14 euro minimumloon wel op de agenda komt. Daar werd gestreden voor loonsverhoging en dat heeft de FNV ook voor elkaar gekregen. Landelijk is het nu wel geaccepteerd dat dit voor alle gemeentepersoneel gaat gelden, dat iedereen naar 14 euro gaat.

Nou ja, dit laat ook zien hoe moeilijk dat allemaal gaat en dat we daar ook echt samen voor moeten strijden. Nu hebben wij het lokaal voorbereid, straks moeten wij ook Den Haag proberen te bewegen dat ook zij de wet voor een minimumloon van 14 euro voor iedereen moet invoeren, inclusief uitkeringsgerechtigden, AIW-ers, en nog veel meer mensen die in armoede moeten leven in een rijk land als Nederland.

En we weten ook dat laatst een motie bij de Tweede Kamer, die ingediend is door BIJ1, door vele partijen is afgekeurd omdat er zogenaamd geen financiële basis voor is. Dat is onzin, er is genoeg geld, alleen je moet durven het te halen waar het zit en te geven aan wie het nodig heeft.

Daar moeten we voor strijden! Nu naar Den Haag!

Bektas