20 november, Haarlem: mars voor €14 minimumloon

Op zaterdag 20 november organiseren lokale afdelingen van de campagne #voor14 een demonstratie in Haarlem. Doel van de campagne is een verhoging van het minimumloon naar €14 en mee stijgende uitkeringen. Doorbraak is nauw betrokken bij de campagne en roept iedereen op om mee te doen! Hieronder de oproeptekst.

De armoede in het rijke Nederland groeit. Veel mensen kunnen van hun loon of uitkering niet meer rondkomen. Daarbij stijgen de huren, prijzen en de kosten van gezondheidszorg ook nog eens. Ondertussen worden de rijken rijker. CEO’s slepen miljoenen binnen en belastingen voor de rijken gaan omlaag. Veel kapitaal wordt ook weggesluisd naar belastingparadijzen. De rijkdom moet eerlijker verdeeld worden!

Zaterdag 20 november
Begin: 13:00 uur
Station Haarlem
Facebook

Bij de invoering werd het minimumloon ingesteld op 65% van het gemiddelde inkomen. Omdat dát minimaal nodig was om van te kunnen leven. Nu is dat nog maar 43%. Twee miljoen mensen zijn afhankelijk van het minimumloon. Daaronder veel vrouwen, mensen van kleur en mensen die lichamelijk en geestelijk niet zouden voldoen aan de norm. Daarom is onze strijd onlosmakelijk verbonden met feminisme, anti-racisme en de strijd tegen iedere vorm van uitsluiting, achterstelling of onderdrukking. Wij staan voor gelijkwaardigheid en solidariteit.

Op zaterdag 20 november houdt #Haarlemvoor14 een mars door het centrum van de stad voor een verhoging van het minimumloon naar €14. Daarmee stijgt ook het inkomen van mensen met een uitkering en AOW, want die zijn aan het minimumloon gekoppeld. Dat is goed te bekostigen als de rijken iets meer belasting gaan betalen. Wij willen dat iedereen gewoon kan leven en meedoen in plaats van overleven.

De campagne #voor14 loopt nu bijna drie jaar en met succes! Vorig jaar bleek een ruime meerderheid van de bevolking voor €14 en schreven vrijwel alle partijen in hun programma dat het minimumloon fiks omhoog moet. Toch stemde de Tweede Kamer onlangs in september twee keer tegen een verhoging. Daar nemen wij geen genoegen mee! Dat is de boodschap van onze demonstratie. We blijven de straat op gaan tot we die €14 hebben.

Eric Krebbers

De flyers
Poster

Oproep voor het Woonverzet