Wil de SP samen met Bruin I optrekken tegen “de Polen-tsunami”?

OTTO-logo

Het blijft toch pijnlijk met die SP. Nu roept Kamerlid Paul Ulenbelt dat de “gemeente Zundert niet is opgewassen tegen de Polen-tsunami”. De situatie zou “onhoudbaar” zijn. VVD-minister van Sociale Zaken Henk Kamp moet van hem onmiddellijk al zijn hulptroepen naar Zundert sturen om de gemeente te helpen met “de rauwe invasie” van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa.

Zo praat je toch niet over arbeiders, en helemaal niet als je van de SP bent! Eerder sprak de Haagse PvdA-wethouder Marnix Norder ook over Polen als een tsunami die de Hofstad zou overspoelen.

In de land- en tuinbouw zijn arbeiders uit het buitenland bijzonder welkom, schreef Ellen de Waard eerder op deze site: “De bazen hebben moeite om voldoende arbeiders te vinden. Dat komt onder meer doordat de geboden arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden veelal slechter zijn dan in andere sectoren: lage lonen, lange werkdagen, weinig ruimte voor scholing, zwaar handmatig werk, en grote werkdruk. Beducht voor de Nederlandse concurrentiepositie heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 2008 een arbeidsmarktonderzoek laten verrichten. Er bleken onvoldoende gekwalificeerde arbeiders te zijn, en de sector bleek een negatief imago te hebben. Jongeren wilden er niet meer werken, en er werd steeds meer gewerkt met flexibele arbeidsmigranten uit landen die juist proberen om hun arbeiders te behouden voor hun eigen bedrijven.”

De SP zou juist solidair moeten zijn met “de Polen” en hen niet moeten afschilderen als een bedreiging (“tsunami”, “rauwe invasie”). Ulenbelt noemt gelukkig ook wel de kwalijke rol van “malafide uitzendbureaus”: “Die verdienen dubbel aan die mensen, eerst op hun loon en dan ook nog door huur te innen en allerlei boetes op te leggen.” Zo is het maar net, hoewel het natuurlijk niet alleen de “malafide” uitzendbureaus zijn die zo te werk gaan.

Het internationale uitzendbureau OTTO Workforce maakt de laatste dagen met spotjes op Radio 1 reclame voor zichzelf als oplosser van “de vergrijzing”. Een dergelijk kapitaalkrachtig bedrijf zal door Kamp waarschijnlijk niet als “malafide” worden bestempeld. Op de website is zelfs het logo van het ministerie van Kamp te zien. OTTO Workforce heeft ook hoge pieten aan zich verbonden. Zo zitten in de Raad van Advies CDA-prominent Rene van der Linden (voorzitter van de Eerste Kamer) en PvdA-prominent Ruud Vreeman. Maar de grootste workforce aan politici is van VVD-huize. In de Raad van Advies zitten VVD-prominenten Hans Wiegel en Frank de Grave, en in de Raad van Commissarissen VVD- Eerste Kamerlid Ger Biermans. De minister zal het bedrijf van zijn partijvriendjes niet snel bekritiseren, ook al houdt OTTO Workforce houdt er bepaald niet een wezenlijk andere werkwijze op na dan de “malafide” uitzendbureaus.

AGA voerde met 15 mensen actie bij OTTO

De Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) is samen met de Poolse syndicalistische vakbond ZSP bezig met een campagne tegen OTTO Workforce. AGA-activisten deelden op vrijdag 11 februari bij de parkeerplaats van een OTTO-pension in Koog aan de Zaan tientallen folders uit aan OTTO-arbeiders. Men was zeer verrast, en de folders werden gretig in ontvangst genomen. Wel waren de Polen duidelijk op hun hoede voor eventuele managers en het OTTO-beveiligingspersoneel. OTTO ronselt Poolse arbeiders en buit hen op allerlei manieren uit.

ZSP verzamelde een waslijst aan klachten van Poolse arbeiders over OTTO Workforce. Het bedrijf brengt abnormaal hoge verblijfskosten in rekening, en ook andere kosten, bijvoorbeeld voor verzekeringen. Via de zorgtoeslag krijgen de werknemers subsidie voor hun ziektekostenverzekering, zo’n 300 tot 400 euro per jaar, maar die wordt vaak aan OTTO overgemaakt, die dit niet uitkeert aan de werknemers. Net uit Polen gearriveerde werknemers werken vaak enkele weken zonder sofi-nummer. Ze krijgen geen betaalde vakanties of vakantietoeslagen. Ondanks de verzekeringspremies die van het salaris worden afgetrokken, wordt bij ziekte vaak niet doorbetaald en worden werknemers zelfs beboet wanneer ze zich ziek melden.

De werknemers klagen ook over allerlei andere boetes die hen opgelegd worden. Ze worden regelmatig beboet in de werknemershotels en -barakken, waar aanklachten worden verzonnen en mensen zelfs worden beboet wanneer ze te rommelig zijn. Dit gebeurt vaak op willekeurige wijze. Het bedrijf heeft de neiging om alle personen in een kamer te beboeten voor de “overtreding” van één persoon. Vaak komen de werknemers daar pas achter op de dag dat ze hun salarisstrook zien. Mensen die hierover klagen worden ontslagen. Ook zijn er soms problemen met achterstallige betalingen. In gevallen waar werknemers ontslagen zijn, zonder dat ze daarover van te voren op de hoogte werden gesteld, worden ze zonder loon weggestuurd of kunnen ze slechts met grote moeite iets uitbetaald krijgen. En dit is nog maar een gedeelte uit de klachten.


Reportage: “Maatregelen tegen malafide uitzendbureaus”

De SP moet oppassen om zich niet op één lijn te stellen met minister Kamp. Die komt namelijk ook telkens op de proppen met voorstellen voor “het aanpakken van malafide uitzendbureaus” wanneer hij weer wordt geconfronteerd met grove misstanden, zoals ook blijkt uit het bovenstaande filmpje. Kamp wil zich daarmee niet alleen een daadkrachtige uitstraling aanmeten. Hij wil echt ingrijpen. Maar daarmee zou hij de tuinbouwsector in de problemen kunnen brengen. Zijn oplossing: Nederlandse werklozen aan het werk zetten in deze sector. Dat verklaarde hij vandaag. Onder Balkenende III was de toenmalige minister van Sociale Zaken Mark Rutte daar ook al op uit. En Kamp stelde vandaag voor om Polen “die werkloos worden of overlast veroorzaken” uit Nederland te verwijderen. Dat versterkt bepaald niet de positie van de Poolse arbeiders. Want als ze niet doen wat OTTO wil, dan worden ze ontslagen en vervolgens door Kamp het land uitgegooid.

De SP zal toch kleur moeten bekennen: niet meehuilen met de wolf Kamp, maar net als AGA opkomen voor goede lonen en leef- en werkomstandigheden. Ellen de Waard vat het probleem goed samen: “Veel Nederlanders hebben goed in de gaten dat Polen slachtoffer zijn van uitzendbureaus, huisjesmelkers en bazen, maar verontwaardiging roept dat allemaal nauwelijks op. Ze beschouwen het als een soort gegeven: Polen komen hier om zich kapot te werken, en het maakt hen niet uit om rotwerk te doen en in rothuizen te wonen, want ze zijn er maar voor een korte tijd en willen in die tijd zoveel mogelijk geld verdienen, verder niets. Maar welke Nederlander zou het acceptabel vinden als zijn zoon of dochter naar een ander land zou gaan, om daar 60 uur per week in een slachthuis te werken en in een caravan te slapen, om daar na een half jaar werk nog steeds amper geld aan over te houden? Er wordt net gedaan of arbeidsmigranten geen mensen zijn met een eigen leven. Alsof ze hun leven en mens-zijn in Polen achterlaten als ze hier komen werken.”

Willem Slaapmaat