Winst voor gemeenten: werklozen gratis inzetten op stembureaus

Blijkens een bericht op Radio Stichtse Vecht van 8 november 2013 gaat de gemeente Stichtse Vecht bijstandsgerechtigden in het kader van de “verplichte tegenprestatie” inzetten op stembureaus. De gemeente hoopt zo tienduizend euro per verkiezing te besparen. Tot nu toe verdienden ambtenaren of andere burgers die op de stembureaus zaten een zakcent bij doordat ze presentiegeld kregen voor het bemensen van de stembureaus. De bijstandsgerechtigden die verplicht zijn om mee te werken op straffe van kortingen, krijgen geen presentiegeld, maar slechts een kopje koffie en misschien een broodje. Dat scheelt de gemeente tienduizend euro per verkiezing. Omdat het hier gaat om de “verplichte tegenprestatie” voor alle bijstandsgerechtigden, die niet perse een integratietraject hoeft te zijn waar de bijstandsgerechtigde wat aan heeft op weg naar werk, kunnen ook arbeidsongeschikten worden ingezet die niet hoeven te solliciteren. In november moest haastig een beleidskader voor de “tegenprestatie” worden vastgesteld om de maatregel al bij de komende gemeenteraadsverkiezingen te kunnen laten ingaan. De uitvoerders van de maatregel staan ook nu onder grote tijdsdruk. De gemeente gaat langs bij de bijstandsgerechtigden, omdat een brief sturen met een uitnodiging te lang duurt. Binnenkort is er een bijeenkomst van de bijstandsgerechtigden die verplicht moeten meewerken. In een later stadium zullen naast de inzet bij verkiezingen ook andere activiteiten worden aangewezen. Het om maatregelen in het kader van het “PUSH-programma”, waarbij het voorstel door een “expertgroep Dienstverlening” is gedaan.

Piet van der Lende over Uitkeringsgerechtigden worden ingezet op stembureaus (RTV Stichtse Vecht)