Wit privilege in Nederlands anarchisme

Als je een wit persoon bent en je echt het gevoel hebt dat je beter dan een persoon van kleur weet wanneer er racisme in het spel is of dat je beter weet hoe je ideeën over dat onderwerp naar voren kunt brengen, stop dan en denk: “Waar komt dit gevoel vandaan?”, “Wat is de bron?”, “Is het houdbaar?” Waar het vandaan komt is entitlement (het menen bepaalde rechten te hebben), doordat je een witte Europeaan bent. De bron is witte overheersing, het is niet houdbaar en het kan een onveilige omgeving veroorzaken voor mensen van kleur. Bijvoorbeeld, het is heel problematisch als Nederlandse mensen proberen een Braziliaanse vrouw de les te lezen over ‘post’-koloniale identiteit. Voor een witte Nederlandse anarchist is het belangrijk te beseffen dat het niet eens zijn met een iemand van kleur niet betekent dat er zomaar filosofische meningsverschillen zijn met zomaar een kameraad, maar dat het een heel concreet en praktisch voorbeeld is van een machtsverschil op basis van kleur. Omdat witte Nederlandse anarchisten toegang hebben tot bronnen, ruimten en geschiedenis in Nederland. Deze meningsverschillen leiden tot vervreemding, verwijdering en talloze uitingen van racistische micro-agressie, die het voor mensen van kleur vrijwel onmogelijk maken om zich in witte Nederlandse anarchistische kringen te begeven zonder zich veroordeeld te voelen. Bijvoorbeeld: toonmatiging. “We zijn het (in theorie) eens met wat jullie zeggen, maar het staat ons niet aan hoe jullie het brengen.” Dat is zoiets als zeggen: jullie hebben waarschijnlijk gelijk, want dat heb ik in een boek gelezen, maar ik vind het niet leuk dat jullie zo emotioneel zijn, want dat is niet ‘gezellig’ of respectvol tegenover ons. Het gaat erom dat we hierover natuurlijk emotioneel zijn omdat we nog steeds lijden en onze wonden nog open zijn. Veel witte mensen zijn moedwillig onwetend hierover, omdat ze er veel belang bij hebben de (racistische) status quo te handhaven, en tevens hun label “geen racist”.

Mirna Wabi-Sabi in Wit privilege in Nederlands anarchisme (Konfrontatie)