Zet de Kinderombudsman met een digitaal “signaal” onder druk om stelling te nemen tegen Zwarte Piet

Weg met de blackface-traditie.
Weg met de blackface-traditie.

Aanstaande vrijdag treedt de nieuwe Kinderombudsman aan. Op die dag organiseert het comité “Neem stelling tegen Zwarte Piet” een actie waarmee de Kinderombudsman wordt opgeroepen om zich eindelijk eens uit te spreken tegen de racistische karikatuur. Voorafgaand aan de actie kunnen tegenstanders van de Zwarte Piet-figuur via dit contactformulier alvast het “signaal” afgeven dat het Zwarte Piet-racisme moet verdwijnen. Bestook de Kinderombudsman massaal met dit soort “signalen” en doe mee met de actie op 1 april!

Tot nu toe heeft de Kinderombudsman niets ondernomen tegen de Zwarte Piet-figuur, ondanks forse en steeds meer toegenomen bezwaren ertegen. Bijvoorbeeld van het VN-Comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie, dat in 2015 een onderzoeksrapport uitbracht over de stand van zaken op het gebied van racisme in Nederland. Daarin toont men zich bezorgd over het bestaan van het Zwarte Piet-racisme en roept men de overheid op om er actief aan bij te dragen dat de racistische stereotypering die uitgaat van de Zwarte Piet-figuur, wordt uitgebannen. Ook levert men er kritiek op dat de overheid activisten tegen Zwarte Piet intimideert en criminaliseert. “While the Committee understands that the tradition of Sinterklaas and Black Pete is enjoyed by many persons in Dutch society, the Committee notes with concern that the character of Black Pete is sometimes portrayed in a manner that reflects negative stereotypes of people of African descent and is experienced by many people of African descent as a vestige of slavery, which is injurious to the dignity and self-esteem of children and adults of African descent”, aldus het rapport.

“The Committee is concerned about the discriminatory effect of such portrayals, which may convey a conception at odds with the Convention. The Committee is furthermore concerned at reports that citizens seeking to peacefully protest against such portrayals have been denied authorization to conduct such protests at a meaningful time and place and have been subjected to violent attacks and other forms of intimidation, which have not been adequately investigated. Considering that even a deeply-rooted cultural tradition does not justify discriminatory practices and stereotypes, the Committee recommends that the State party actively promote the elimination of those features of the character of Black Pete which reflect negative stereotypes and are experienced by many people of African descent as a vestige of slavery. The Committee recommends that the State party find a reasonable balance, such as a different portrayal of Black Pete and ensure respect of human dignity and human rights of all inhabitants of the State party. The Committee further recommends that the State party ensure non-discrimination in the enjoyment of freedom of expression and association, and that attacks on protesters be effectively investigated and duly prosecuted.”

De beer is los

Internationaal heerst er grote verontwaardiging over de aanwezigheid van het Zwarte Piet-racisme, zeker in de kringen van mensenrechtenorganisaties waar ook de Kinderombudsman toe behoort. Niettemin heeft de aftredende Kinderombudsman Marc Dullaert zich nooit iets aangetrokken van die boosheid. “Als ik onrecht zie, dan is de beer los”, meldde hij onlangs stoerdoenerig. Maar het onrecht van het Zwarte Piet-racisme heeft hij steeds onder tafel geveegd. Laten we ervoor zorgen dat de nieuwe Kinderombudsman zich wel uitspreekt tegen de racistische karikatuur. Want de beer moet los!

Voorbeeldtekst

Wie een “signaal” wil afgeven richting de Kinderombudsman, die kan bij het invullen van het contactformulier gebruik maken van de onderstaande voorbeeldtekst, of zelf een tekst opstellen. “De Kinderombudsman registreert uw signaal”, zo valt te lezen op de site van de Kinderombudsman. “Als er meer signalen binnen komen, dan kan de Kinderombudsman hier onderzoek naar doen of er een advies over uitbrengen aan de betrokken partijen of het parlement.” Met andere woorden: hoe meer signalen de Kinderombudsman ontvangt, hoe groter de druk en hoe meer kans dat er iets mee moet worden gedaan.

Hierbij roep ik de Kinderombudsman op om stelling te nemen tegen de Zwarte Piet-figuur. Die figuur is een racistische karikatuur en moet daarom worden afgeschaft. Nationaal en internationaal neemt de roep om afschaffing van Zwarte Piet steeds meer toe. Maar tot nu toe heeft de Kinderombudsman zich helaas nog niet uitgesproken tegen Zwarte Piet, ondanks de aanbeveling van het VN-Comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie en van het College voor de Rechten van de Mens om een einde te maken aan het Zwarte Piet-racisme, en ondanks de talloze demonstraties en andere acties die tegen de Zwarte Piet-figuur zijn gevoerd. De Kinderombudsman kan naar mijn mening niet langer aan de zijkant blijven staan en moet daarom ook stelling nemen tegen Zwarte Piet. Graag ontvang ik een reactie van u op mijn verzoek.

Harry Westerink