Zolang anti-racisme een ver-van-mijn-bed-show is zijn we allemaal geen racisten

De huidige stroom van anti-racistische uitlatingen van politieke leiders en mediafiguren naar aanleiding van het overlijden van Mandela maakt een paar dingen duidelijk. Als anti-racisme een ver-van-mijn-bed-show is zijn we het allemaal eens dat we geen racisten zijn. Als Nederland wordt overspoeld met racistische pro-Piet uitlatingen, doen we er “genuanceerd” het zwijgen toe. Als honderden vluchtelingen en andere aspirant-migranten in de golven van de Middellandse Zee verzwelgen roepen we om betere grensbewaking, om toch maar vooral de harde grenzen tussen wit Europa en zwart Afrika te behouden. Dit besef maakt de huidige politieke emoties om de dood van Mandela nogal gratuit, om het vriendelijk uit te drukken.

Oscar Salemink in Zolang anti-racisme een ver-van-mijn-bed-show is zijn we allemaal geen racisten (Republiek Allochtonië)