1 april, Den Haag: actie tegen Kinderombudsman wegens weigering om stelling te nemen tegen Zwarte Piet

Kan er misschien iemand aan de kinderen denken?
Kan er misschien iemand aan de kinderen denken?

Op 1 april organiseert het comité “Neem stelling tegen Zwarte Piet”, waar ook Doorbraak aan meedoet, een actie die de Kinderombudsman ertoe moet bewegen om zich uit te spreken tegen de Zwarte Piet-figuur. Wie opkomt voor de rechten van kinderen, zoals de Kinderombudsman, moet zien te voorkomen dat zwarte en witte kinderen in het onderwijs en elders worden geconfronteerd met het Zwarte Piet-racisme. Maar de Kinderombudsman heeft tot nu toe nog niets tegen dat racisme ondernomen.

Protestactie
Vrijdag 1 april
Van 11:00 tot 12:30 uur
Gebouw van de Nationale Ombudsman
Bezuidenhoutseweg 151, Den Haag
Facebook-event

De sinds 2011 aangestelde Kinderombudsman “adviseert gevraagd en ongevraagd het parlement en organisaties en maakt mensen bewust van de kinderrechten. Op die manier verbetert hij de positie van kinderen en jongeren in Nederland.” Waarom heeft de Kinderombudsman dan nog steeds geen stelling genomen tegen de Zwarte Piet-figuur, ondanks uitdrukkelijke verzoeken daartoe? Anti-racistische activisten protesteren al jarenlang tegen de aanwezigheid van de racistische karikatuur. Mensenrechtenorganisaties als de VN-Werkgroep voor Mensen van Afrikaanse Afkomst, het VN-Comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie en het College voor de Rechten van de Mens hebben allen stelling genomen tegen het Zwarte Piet-racisme. En meer dan dertig basisscholen in Utrecht hebben Zwarte Piet in het onderwijs inmiddels afgeschaft. Scholen in andere grote steden hebben aangekondigd dat Zwarte Piet in het onderwijs op termijn gaat verdwijnen. Zelfs de regering heeft onder druk schoorvoetend moeten toegeven dat er iets mis is met Zwarte Piet.

Klacht

Het is daarom de hoogste tijd dat ook de Kinderombudsman stelling neemt tegen het Zwarte Piet-racisme. Dat is niet alleen in het belang van zwarte kinderen en hun ouders, maar ook van witte kinderen. Kinderen dienen namelijk niet op te groeien en opgevoed te worden in een omgeving die massaal racistische stereotyperingen reproduceert.

Naast de protestactie bereidt het comité “Neem stelling tegen Zwarte Piet” ook een klachtbrief tegen de Kinderombudsman voor die ouders en hun kinderen kunnen ondertekenen. Zo wil het comité de Kinderombudsman nog meer onder druk zetten. Per 1 april stopt de huidige Kinderombudsman, Marc Dullaert, met zijn werk. In de publieke opinie komt Dullaert naar voren als een ombudsman die het goed zou hebben gedaan. Maar tegenstanders van Zwarte Piet kunnen niet tevreden over hem zijn, want hij heeft nooit een officieel standpunt ingenomen tegen Zwarte Piet. Dat heeft hij steeds geweigerd. Die weigering is geen toeval of onoplettendheid, maar maakt deel uit van het systeem van institutioneel racisme dat de Zwarte Piet-figuur zoveel mogelijk probeert te handhaven, ondanks de steeds meer toegenomen kritiek op de figuur. Het comité “Neem stelling tegen Zwarte Piet” roept de opvolger van Dullaert op om zich alsnog uit te spreken tegen het Zwarte Piet-racisme. Dat gaat het comité op 1 april duidelijk maken, buiten bij het gebouw van de Nationale Ombudsman waar ook de Kinderombudsman zit. Tijdens de actie worden er leuzen geroepen, houden diverse mensen een praatje en kunnen ouders met kinderen tot achttien jaar de klachtbrief ondertekenen en inleveren bij de Kinderombudsman.

Harry Westerink