Houdt Groningen haar dwangarbeiders met opzet op afstand van de arbeidsmarkt?

Helemaal voor niets was deze gang naar de commissie echter niet. Hierdoor weet ik dat er een ambtenaar van de sociale dienst is die de opdracht heeft ervoor te zorgen dat mensen in de bijstand blijven. Ik kreeg een brief onder ogen die duidelijk maakte dat het uitzendbedrijf werd geacht mij niet meer aan het werk te helpen. De ambtenaar die naar de commissie was gestuurd om duidelijk te maken dat ik terecht gekort werd bevestigde dat. Destijds begreep ik niet wat het doel hiervan was. Waarom zou de gemeente Groningen mij in de bijstand willen houden? Nu we jaren en vele trucjes van de gemeente verder zijn om mij het werken volledig te ontmoedigen en zelfs onmogelijk te maken ben ik het gaan begrijpen. Tegenwoordig zijn er bedrijven die zich graag vestigen in de stad. Dit doen ze echter niet voor niets. Van de gemeente word verwacht dat ze hier iets voor terug doen en dan komen de uitkeringsgerechtigden goed van pas. Het bedrijf wil graag iemand die hard werkt, altijd op tijd is en bereid is om over te werken. En daar ben ik! Ik werk hard, ben altijd op tijd en ben bereid om over te werken. Er is echter een klein verschil van inzicht. Ik vind dat werk betaald moet worden, de gemeente spreekt echter met de werkgever af dat dit niet hoeft. Meneer Hesse kan wel aan het werk met behoud van uitkering want meneer Hesse heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Een zorgvuldig door de gemeente Groningen gecreëerde afstand tot de arbeidsmarkt.

Alexsander Hesse in Waar een wil is maar de weg is weg (Alexsanderhesse)