10 oktober, Tilburg: lezing “Zwarte Piet is racisme” van Jerry Afriyie

Logo
Logo

Op 10 oktober organiseert het Anti Zwarte Piet Comité Tilburg (AZPCT) een lezing van Jerry Afriyie onder de titel “Zwarte Piet is racisme”. “Het AZPCT wil ook in Tilburg de strijd tegen de racistische Zwarte Piet-figuur voeren. De lezing dient om de redenen daartoe uiteen te helpen zetten en de discussie in de Tilburgse gemeenschap hierover verder op gang te brengen”, aldus het onlangs opgerichte comité.

Bijeenkomst
Woensdag 10 oktober
Van 20:00 tot 22:00 uur
MFA Het Spoor
Schaepmanstraat 36
Tilburg
Facebook

Uit de oproeptekst: “Het comité snapt dat veel mensen zich verheugen dat het Sinterklaasfeest er weer aan komt. Verwachtingsvolle kinderen die hopen dat hun schoentje gevuld wordt met prachtige cadeaus. Veel en lekker snoepen van pepernoten, speculaas en chocoladeletters. Veel mensen willen deze jaarlijkse traditie in stand houden, al is het alleen al vanwege al die blije kinderen. Al die blije kinderen? Nee, er zijn ook kinderen voor wie Sinterklaas geen feest is. Ze worden uitgescholden voor Zwarte Piet en hebben er juist in deze periode last van dat ze gepest worden. De Zwarte Piet-figuur triggert dus racistisch gedrag en sluit kinderen daardoor van de feestvreugde uit. De Zwarte Piet-figuur dient daarom volgens het comité uit het feest te verdwijnen.

Dat wordt inmiddels door allerlei instanties ook erkend. Uit het rapport van de Kinderombudsman: ‘De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. Door Zwarte Piet te ontdoen van discriminerende en stereotyperende kenmerken kan er van hem een figuur gemaakt worden die recht doet aan het plezier dat zovelen beleven aan de Sinterklaastraditie.’ Om toe te lichten waarom Zwarte Piet racisme betekent, heeft het comité een openbare bijeenkomst georganiseerd.”

Harry Westerink