14 maart, Rotterdam: protestactie tegen nieuwe gemeentelijke woonvisie

In samenwerking met de Bond Precaire Woonvormen (BPW) organiseert de landelijke actiecoalitie Woonopstand op 14 maart bij het Rotterdamse stadhuis een protest tegen de nieuwe woonvisie van de gemeente. Die avond vergadert de gemeenteraad over die woonvisie. Woonopstand organiseerde in 2021 in Rotterdam een grote demonstratie tegen de wooncrisis, die door de politie met grof geweld uiteen werd geslagen (waar Doorbraak en anderen daarna een manifestatie en een lawaaiprotest tegen organiseerden).

Uit de oproeptekst: “Het is onbegrijpelijk dat er nog steeds zoveel onbetaalbare nieuwbouw wordt gebouwd, terwijl duizenden mensen dakloos zijn en nog eens duizenden huishoudens te duur, onzeker of tijdelijk wonen. Om de nijpende wooncrisis aan te pakken zijn betaalbare nieuwbouw en uitbreiding van de sociale huursector nodig.

Donderdag 14 maart
Vanaf 20:00 uur
Stadhuis
Coolsingel 40, Rotterdam

Niet voor niets waarschuwden vijf speciale rapporteurs van de Verenigde Naties in 2021 voor de desastreuze gevolgen van het Rotterdams woonbeleid. Afgelopen december is een van de speciale rapporteurs naar Rotterdam gekomen om zelf te horen en te zien hoe de gemeente en het rijk het woonbeleid ingericht hebben. Deze speciale rapporteur kraakt het woonbeleid en heeft naar aanleiding van zijn bezoek aan verschillende steden een waslijst aan kritiekpunten gepresenteerd in zijn definitieve rapport.

Woonopstand eist radicaal rechtvaardig woonbeleid

Met deze actie geeft Woonopstand vervolg aan de eerdere actie op 18 november 2023 en aan de woonprotesten die in 2021-22 door heel Nederland werden gehouden. Het Woonprotest bezette in oktober 2023 het kantoor van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN). Woonopstand en BPW zullen actie blijven voeren tot onze eisen ingewilligd worden!

  • 1. Prioriteer het uitbannen van dakloosheid en voorkom precair en te duur wonen.
  • 2. Investeer in breed toegankelijke volkshuisvesting: bouw 100 procent sociaal en betaalbaar en stop de sloop, verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen.
  • 3. Onteigen huisjesmelkers: democratiseer besluitvorming over huisvesting en ondersteun coöperatieve woonvormen. Wijken en woningen moeten in handen zijn van de mensen die er wonen.
  • 4. Stop het gentrificatiebeleid.
  • 5. Neem de kritiekpunten van de speciale rapporteur voor het recht op adequate huisvesting over.

Huizen voor mensen, niet voor winst!

Oproep aan solidaire organisaties, activisten en andere sympathisanten: claim woonrecht! Mobiliseer je achterban voor het recht op wonen, deel dit bericht en de oproep, en kom naar de actie!”

Harry Westerink