14 november, Meppel: protestactie tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet

Logo.
Logo.

Dit jaar vindt de landelijke intocht van Sinterklaas met de racistische karikatuur Zwarte Piet plaats op 14 november in Meppel. Het samenwerkingsverband Kick Out Zwarte Piet (KOZP) roept onder het motto “Freedom Ride to Meppel” iedereen op om met KOZP-bussen of met ander vervoer naar Meppel te komen en daar te protesteren tegen de Zwarte Piet-figuur. Na het protest en de politierepressie tijdens de intocht vorig jaar in Gouda is het van groot belang dat de beweging tegen Zwarte Piet dit jaar laat zien weer verder gegroeid te zijn.

Protestactie
Zaterdag 14 november
Vanaf 11:00 uur
Meppel
Facebook-event

In de oproep schrijft KOPZ: “In de jaren zestig namen honderden betrokken burgers deel aan de Freedom Rides in het Zuiden van de Verenigde Staten om racisme en segregatie tegen te gaan. Ze waren bereid om tot burgerlijke ongehoorzaamheid over te gaan voor de toekomst van hun kinderen en een rechtvaardige samenleving.” Net als toen voeren we ook hier een strijd tegen racisme. De vraag is wel in hoeverre we de concrete historische omstandigheden van toen kunnen vergelijken met die van ons. De Freedom Riders trokken destijds een gebied in waar nog steeds zwarte mensen werden gelynched door de KKK en andere racisten. Die dapperheid wordt van ons gelukkig niet gevraagd, en we voelen ons daarom enigszins ongemakkelijk bij het gebruik van hun naam.

Geïnspireerd door deze Freedom Riders doet KOZP een beroep op iedereen om op 14 november naar Meppel te komen “om samen een statement te maken voor een Sinterklaasfeest dat niet kwetst. KOZP eist zichtbare verandering van de racistische figuur Zwarte Piet. Zolang deze verandering op zich laat wachten, zullen wij de aandacht hiervoor blijven opeisen door middel van vreedzaam protest bij de landelijke Sinterklaas-intocht. Wij roepen de burgemeester van Meppel op om ons recht op de vrijheid van vergadering en betoging én ons recht op de vrijheid van meningsuiting te respecteren. Vorig jaar leidde het besluit van de burgemeester van Gouda tot onnodige escalatie, buitenproportioneel politiegeweld en de massa-arrestatie van vreedzame demonstranten. De Ombudsman heeft bepaald dat elke aanhouding voor het dragen van een anti-Zwarte Piet T-shirt onrechtmatig is en in strijd is met de mensenrechten. Alle gemeenten zijn verplicht zich hieraan te houden. De VN heeft in navolging van de Ombudsman benadrukt dat de rechten van demonstranten om op een betekenisvolle plaats en tijd vreedzaam te demonstreren gerespecteerd moeten worden zonder dat zij hoeven te vrezen voor geweld van tegendemonstranten of de politie.”

Volgens KOZP hebben alle kinderen “recht op een omgeving waarin ze niet met racistische stereotype beelden worden geconfronteerd die hun zelfbeeld aantasten. Volwassenen houden Zwarte Piet in stand, onze boodschap is dan ook gericht op de aanwezige volwassenen, omroep NTR en het Sinterklaasjournaal, de gemeente Meppel, de sponsoren van de intocht en de rest van de volwassenen in de Nederlandse samenleving die vasthouden aan een racistische traditie. KOZP wil dat het Sinterklaasfeest een feest voor álle kinderen wordt en dat racisme in de Nederlandse samenleving wordt uitgebannen. Elk excuus of beschuldiging van ‘de kinderen worden hier de dupe van’ is misplaatst en bedoeld om Zwarte Piet in stand te houden zonder rekenschap voor de Nederlandse kinderen en volwassenen die bewust gekwetst worden.”

KOZP regelt bussen die op 14 november vanuit Amsterdam naar Meppel zullen vertrekken. Je kunt je daarvoor aanmelden via: KOzwartepiet@gmail.com De vertrektijd en -plaats van de bussen is afhankelijk van het programma in Meppel. Meer informatie daarover volgt later.

Harry Westerink