15 juni, Den Haag: #voor14-krijtactie bij raadscommissievergadering over verhoging van minimumloon voor gemeentewerkers

Morgenmiddag houden activisten van #DenHaagvoor14 een krijtactie voorafgaand aan de vergadering van de commissie Bestuur van de Haagse gemeenteraad. Tijdens die vergadering vindt er een debat plaats over de schriftelijke vragen die de SP, de PvdA, GroenLinks en de Haagse Stadspartij eind 2021 hebben ingediend en de beantwoording daarvan door het College van B&W. De partijen pleiten ervoor om alle mensen die voor en in opdracht van de gemeente werken, minstens 14 euro per uur te betalen.

Op 30 juni 2020 nam de Haagse gemeenteraad de motie “Den Haag voor 14” aan. Een meerderheid van de raad schaarde zich daarmee achter de eis van de landelijke #voor14-beweging om het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen fors te verhogen. Die verhoging naar 14 euro per uur is landelijk nog steeds niet ingevoerd, ondanks de harde strijd van #voor14-activisten en ondanks de druk vanuit de Europese politiek, die zich naar verwachting met een meerderheid gaat uitspreken voor een flinke verhoging.

De SP, de PvdA, GroenLinks en de Haagse Stadspartij vinden dat alle mensen die voor of in opdracht van de gemeente Den Haag werken, minimaal 14 euro moeten verdienen. Daarmee dient het gemeentebestuur rekening te houden in geval van nieuwe aanbestedingen voor gemeentelijke opdrachten. Eerder voerden #voor14-activisten actie bij het kantoor van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag. De VNG heeft er mede toe bijgedragen dat gemeente-ambtenaren op grond van hun nieuwe cao minstens 14 euro krijgen. Nu is het zaak om die 14 euro ook te geven aan iedereen die geen gemeente-ambtenaar is, maar wel voor of in opdracht van een gemeente werkt.

Woensdag 15 juni
Vanaf 12:30 uur
Bij Centrale Bibliotheek
Spui, Den Haag
Facebook

Harry Westerink