#Voor14-activisten dringen bij de VNG aan op hoger minimumloon voor iedereen die voor gemeenten werkt (beeldverslag)

Vanmiddag namen zo’n tien mensen deel aan een krijt- en taartactie van de #voor14-beweging bij het kantoor van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag. De VNG heeft er mede toe bijgedragen dat in de nieuwe cao voor gemeente-ambtenaren is bepaald dat die ambtenaren minstens een minimumloon van 14 euro gaan krijgen. Dat was voor een aantal #voor14-activisten de aanleiding om de VNG er vandaag toe te bewegen om zich in te zetten voor anderen die voor gemeenten werken, maar geen ambtenaar zijn en daarom nog geen minimumloon van 14 euro ontvangen.

Tijdens de actie kwam een vertegenwoordiger van de VNG naar buiten om een taart in ontvangst te nemen. Die werd aangeboden door een zorgwerker die wel voor een gemeente werkt, maar geen minimumloon van 14 euro krijgt. Aan de ene kant was de taart een bedankje voor de moeite die de VNG heeft gedaan om het minimumloon bij de cao-onderhandelingen verhoogd te krijgen naar 14 euro. Aan de andere kant diende de taart als een aansporing richting de VNG om zich ook te gaan inzetten voor andere arbeiders die wel voor gemeenten werken, maar nog steeds geen hoger minimumloon ontvangen. “Ik wil ook een minimumloon van 14 euro. Dan kan ik eindelijk eens taart eten”, aldus de boodschap van de zorgwerker.

De VNG-woordvoerder hield zich op de vlakte, zegde niets toe en verwees naar de FNV die er tijdens de cao-onderhandelingen maar voor moest gaan zorgen dat het minimumloon ook zou worden verhoogd voor alle anderen die voor gemeenten werken. Dat was nogal teleurstellend, maar in ogenschouw moet worden genomen dat de VNG in het begin van de #voor14-campagne helemaal niets wilde ondernemen voor een verhoging van het minimumloon. De nieuwe cao voor gemeente-ambtenaren toont aan dat men nu toch wel wat in beweging is gekomen. Nadat er een aantal leuzen op straat waren gekrijt, volgden er nog wat korte toespraken, onder meer van PvdA-europarlementariër Agnes Jongerius. Ook ik hield een praatje namens #DenHaagvoor14 en Doorbraak. Hieronder de integrale tekst daarvan.

Harry Westerink


Toespraak Harry Westerink

Sinds begin 2022 krijgen gemeente-ambtenaren volgens hun nieuwe cao minstens 14 euro bruto per uur. Dat is mooi, want dat betekent dat de campagne voor een hoger minimumloon van minstens 14 euro een succes heeft geboekt. Die campagne is al een paar jaar aan de gang en is op initiatief van de FNV opgezet. Ik ben actief bij #DenHaagvoor14, een van de lokale groepen van de #voor14-beweging. Alle mensen die meedoen aan deze beweging hebben bijgedragen aan dit fijne resultaat.

Maar minder mooi is dat andere arbeiders die voor gemeenten werken, nog geen recht hebben op minstens dat verhoogde minimumloon van 14 euro. Dat komt omdat voor hen een andere cao of helemaal geen cao geldt. Naar schatting gaat het om zeker honderdduizenden arbeiders, onder wie zo’n zeventigduizend mensen met een arbeidsbeperking in de sociale werkvoorziening.

Mensen met een arbeidsbeperking hebben een kwetsbare maatschappelijke positie, kunnen op de zogenaamde ‘vrije arbeidsmarkt’ heel moeilijk een baan krijgen en zijn daarom aangewezen op de sociale werkvoorziening. Het is onrechtvaardig dat arbeiders in de sociale werkvoorziening nog steeds geen aanspraak kunnen maken op dat hogere minimumloon.

Het is ook onrechtvaardig dat het hogere minimumloon van 14 euro nog niet landelijk en in alle sectoren is ingevoerd. Al jarenlang worden de armsten armer en de rijksten rijker. De koopkracht van de armen is dramatisch gedaald, als je het vergelijkt met de situatie van zo’n veertig jaar geleden. De armsten kunnen steeds moeilijker de eindjes aan elkaar knopen. Aan het eind van hun maandinkomen blijft er steeds vaker een stuk maand over.

Dat geldt zeker ook voor baanlozen met een bijstandsuitkering, zoals ikzelf. Het wettelijk minimumloon kent een koppeling met de uitkeringen en met de AOW. Als het minimumloon wordt verhoogd, dan gaan ook de uitkeringen en de AOW omhoog. Een minimumloon van 14 euro is belangrijk voor zo’n zes miljoen mensen in Nederland.

We staan hier omdat we vinden dat niet alleen gemeente-ambtenaren minstens een minimumloon van 14 euro verdienen te krijgen, maar ook anderen die voor gemeenten werken. Daarbij wil ik aandacht vragen voor een groep mensen die vaak wordt vergeten, maar ook voor gemeenten werken. Dat zijn veel baanlozen met een bijstandsuitkering die op straffe van korting op of verlies van hun uitkering verplicht onbetaald moeten werken. Ik noem dat dwangarbeid. Zij werken zonder loon, zonder cao, zonder arbeidsrechten. Zij behoren niet alleen een leefbaar loon te krijgen, maar ook een fatsoenlijk arbeidscontract. En zij verdienen het om een vrijwillige arbeidskeuze te hebben en moeten dus niet gedwongen worden tot welk werk dan ook. Niet alleen mensen met een baan, maar ook baanlozen strijden voor rechtvaardigheid en respect.

Harry Westerink