15 november, Gouda: actie tegen Zwarte Piet bij landelijke Sinterklaasintocht

K.O.
K.O.
De demonstratie is door de burgemeester verboden, maar gaat toch door, lees de verklaring van de organisatoren helemaal onderaan. Doorbraak gaat ook.

Op 15 november vindt in Gouda de landelijke intocht plaats van Sint en Piet. De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) organiseert op die dag een protest tegen de Zwarte Piet-figuur, omdat het gaat om een racistische karikatuur. Iedereen die voorstander is van een Sinterklaasfeest zonder racisme, kan op 15 november zijn stem laten horen. Doorbraak roept anti-racisten op om massaal aan de actie deel te nemen. Het protest vormt een nieuwe belangrijke stap van de beweging tegen Zwarte Piet op weg naar de algehele afschaffing van de racistische karikatuur.

Protestactie
Zaterdag 15 november, vanaf 11:00 uur
Markt, Gouda
Facebook-evenement

Uit de oproep: “Het is tijd dat de samenleving waarin bevolkingsgroepen structureel worden gediscrimineerd, verandert in een samenleving waarin een ieder – ongeacht kleur, geloof, etniciteit of seksuele geaardheid – ongehinderd een leven kan opbouwen. Dat is ook een samenleving waarin Sinterklaas een kinderfeest is waar alle kinderen en volwassenen zich prettig bij voelen en niet een feest dat leidt tot polarisatie en wederzijds onbegrip. Nu de ogen van de wereld op Nederland gericht zijn, is het tijd om massaal te tonen dat er ook een ander geluid is!

Op 3 juli 2014 oordeelde de rechter dat de figuur Zwarte Piet een negatieve stereotypering van de zwarte mens is en de intocht (in Amsterdam) een inbreuk op het privéleven van zwarte mensen maakt. Behalve de rechter hebben de VN en het College voor de Rechten van de Mens zich ook uitgesproken over Zwarte Piet. Wij vragen u als burger om samen met ons hetzelfde te doen. Het is tijd om onszelf te laten horen. Koloniale denkbeelden horen niet thuis in een moderne en beschaafde samenleving. Raciale en stereotyperende afbeeldingen horen niet in onze winkels of op onze scholen.”

Vanuit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zullen er bussen rijden naar de actie in Gouda. Aanmelden kan via: KOzwartepiet@gmail.com.

Harry Westerink

Banner.
Banner.

Verklaring van de organisatoren naar aanleiding van het verbod op het protest.

UPDATE!

KOM ALLEN MASSAAL NAAR GOUDA OP ZATERDAG 15 November!

Burgemeester Gouda verbiedt vreedzaam protest op Goudse Markt

De Gemeente Gouda heeft ons verboden om tijdens de nationale intocht 2014 onze mening kenbaar te maken op de Goudse Markt. Wij hadden ons voorgenomen om op vreedzame wijze de intocht bij te wonen: een stil protest, zonder geweld.

De Gemeente Gouda beweert dat ons Stil Protest zal provoceren en dat agressieve pro Zwarte Piet-demonstranten onze rechten niet zullen respecteren. Wij worden in onze vrijheid beperkt omdat agressieve pro Zwarte Pieters de openbare orde zouden kunnen verstoren. Dit betekent dat agressief gedrag wordt beloond en dit kan soortgelijk gedrag in de toekomst stimuleren.

Kom naar de Markt in Gouda!

We roepen iedereen op om naar Gouda te komen om in de geest van Martin Luther King en Nelson Mandela kenbaar te maken dat de racistische karikatuur Zwarte Piet niet thuishoort in een beschaafd land. Onrechtvaardige maatregelen tegen de vrijheid van meningsuiting kunnen wij niet accepteren. De Ombudsman oordeelde onlangs dat de politie bij de arrestatie van anti-piet demonstranten in 2011 heeft gehandeld “in strijd met het vereiste van dat grondrechten moeten worden gerespecteerd”, waaronder de vrijheid van meningsuiting. De politie hoort het vreedzame protest te beschermen tegen agressieve pro-Zwarte Piet demonstranten.

We roepen iedereen op om met de bus, openbaar vervoer of eigen vervoer naar Gouda te komen. In Amsterdam vertrekt de bus om 09.30 vanaf station Amstel. Als de bus uitvalt komen we met het openbaar vervoer. Als we in Gouda tegengehouden worden roepen we op tot vreedzaam protest in de geest van We Shall Overcome!

Voor aanmelden, vragen en meer informatie:
KOzwartepiet@gmail.com