Twee jaar geleden in Meppel.

Twee jaar geleden in Meppel.

“Kick Out Zwarte Piet (Zwarte Piet is Racisme, Stop Blackface, Zwarte Piet Niet) doet een beroep op iedereen om op zaterdag 18 november, tijdens de landelijke Sinterklaasintocht, naar Dokkum te komen en samen een statement te maken voor een inclusief Sinterklaasfeest én een samenleving zonder racisme. Op zaterdag 18 november organiseren wij een Mars voor Beschaving en een protest tegen Zwarte Piet”, aldus de oproep.

Zaterdag 18 november
Dokkum
Mars voor beschaving
(met toespraken)
10:30 – 11:15 uur
Protest tegen Zwarte Piet
11:15 – 13:00 uur
Facebook

Hier de integrale aankondiging: “De VN heeft gerapporteerd dat Zwarte Piet in direct verband met het Nederlandse slavernijverleden staat, het College voor de Rechten van de Mens noemde Zwarte Piet “een negatief stereotype van mensen met een donkere huidskleur” en de Kinderombudsman noemde Zwarte Piet in strijd met kinderrechten. Na jaren protest lijkt er langzaam maar zeker verandering plaats te vinden. In Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, is Zwarte Piet afgeschaft. De rest van Nederland houdt echter nog vast aan de racistische karikatuur. Verzet en protest zorgen voor verandering, ons verzet gaat dus door! Zwarte Piet is slechts een reflectie van dieper liggend racisme in de Nederlandse samenleving. Discriminatie op de arbeidsmarkt, xenofobische maatregelen tegen vluchtelingen en andere migranten en repressie van vreedzame demonstranten (o.a. Rotterdam, 2016) kunnen niet worden geaccepteerd. Juist in een tijd waarin racistische en xenofobische politieke partijen en groeperingen in opkomst zijn, is het van belang om onze stem te laten horen tegen institutioneel racisme. In overleg met de autoriteiten van gemeente Dokkum, hebben wij een A-locatie uitgekozen om onze stem te laten horen voor een inclusief Sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet.

Bussen

Vanuit Amsterdam en Rotterdam zullen er bussen naar Dokkum vertrekken. Vertrektijd en -plaats worden via de mail en op de Facebook-evenementpagina bekend gemaakt. Verwachte vertrektijd uit Dokkum: 13:30 uur. Bij voldoende aanmeldingen zullen wij kijken of er bussen vanuit andere steden ingezet kunnen worden. Meld je aan voor de protest en/of bussen (noem dan je vertrekplaats) via: kozwartepiet@gmail.com. Eigen bijdrage: 10 euro.

Eigen vervoer?

Kom je met eigen vervoer? Er zijn twee mogelijkheden. Kom naar de vertrekplaats in Amsterdam of Rotterdam of wij zien jou in Dokkum. Plaats van aankomst in Dokkum wordt snel bekend gemaakt. Zorg ervoor dat je met tenminste één ander persoon komt om je veiligheid te waarborgen. Stuur ons een mail voor verdere informatie.

Veiligheid

Met de burgemeester en politie van Dokkum is overeengekomen dat het recht op betoging en vrijheid van meningsuiting gerespecteerd zullen worden. KOZP heeft een kennisgeving ingediend die is goedgekeurd. Een vreedzaam protest is wat wij nastreven. KOZP is niet uit op gewelddadige activiteiten, rellen, delicten of andere vormen van protest die tot onnodige provocatie en agressie kunnen leiden. Wij vragen iedereen om zijn of haar (letterlijke) strijdbijl thuis te laten. Houd het constructief en kijk uit met provocerende uitspraken.

Kom op voor alle kinderen

Alle kinderen hebben recht op een omgeving waarin zij niet met racistische stereotype beelden worden geconfronteerd die hun zelfbeeld aantasten. Volwassenen houden Zwarte Piet in stand. Onze boodschap in Dokkum is dan ook gericht op de aanwezige volwassenen, de NTR en het Sinterklaasjournaal, de gemeente Dokkum, de sponsoren van de intocht, en alle andere volwassenen in de Nederlandse samenleving die racisme in stand houden.”

Eric Krebbers


 1. @bbbfrl # 1 
  1 jaar geleden

  Kommende sneon is in protest tsjin swarte pyt, in rassistysk stereotypiske byld fan ‘swarte’ minsken dy’t troch it kolonialstysk ferlinne is hingjen bliuwn. Bed, bad en brochje fryslan sympatiseart mei de aktivisten om’t der net genoch oandacht jun wurd oan foaroardielen sa as butenlander haat en sa fierder. It lyket no sa dat de fryske mienskip har regionalisme misbrukt om net iepen te stean foar in dialooch oer daagliks rassisme en it tsjin gean hjir fan. De hjoed deistige argewaasje oer it sinterklaas feest is in foarbyld hjir fan. Yn 2009 is der yn Ljouwert iens ien kear iepenbier it slafernij ferlinne betocht. It wurd tiid om hjir opnij aandacht oan te jaan. Wy meitsje us soarchen oer de feiligens fan de aktivisten tsjin swarte pyt en roppe op elk anti-rassist oanwezigens te wezen.

  Aanstaande zaterdag is er een protest tegen zwarte piet, een racistisch stereotypisch beeld van ‘zwarte mensen’ die door het kolonialistisch verleden is overgebleven. Bed, bad en brood Friesland sympathiseert met de aktivisten omdat er onvoldoende aandacht wordt besteedt aan vooroordelen zoals buitenlander haat enz. De indruk ontstaat dat de Friese gemeenschap haar regionale identiteit misbruikt om niet open te staan voor een dialoog over dagelijks racisme en het bestrijden hiervan. De huidige ophef over het sinterklaas feest is een voorbeeld hiervan. In 2009 is in Leeuwarden een keer openbaar de slavernij herdacht. Het wordt tijd om hier opnieuw aandacht aan te besteden. We maken ons zorgen over de veiligheid van de activisten tegen zwarte piet en doen een oproep aan elke anti-racist om aanwezig te zijn.

  @bbbfrl ‘it frysk sil bliuwe seit Ate, at elkenien it skriuwe kin en prate’

 2. Eric # 2 
  1 jaar geleden

  We hebben van jullie belangrijke oproep ook even een apart berichtje gemaakt in onze rubriek Nieuws Elders.

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*