21 juni, Leiden: lezing van Marjan Boelsma over de witte steun aan de zwarte anti-apartheidsbeweging

(design: Wim Gerritsen)
(design: Wim Gerritsen)

Op donderdag 21 juni houdt Marjan Boelsma een lezing met veel beeldmateriaal over de geschiedenis van de Nederlandse solidariteitsbeweging met de anti-apartheidsstrijd in Zuid-Afrika, getiteld: “Apartheid, anti-racisme, dekolonisatie”. De rode draad in haar verhaal is wit. Hoe anti-racistisch was die voornamelijk witte solidariteitsbeweging nu eigenlijk echt? Men streed tegen apartheid en kon dus zelf niet racistisch zijn, zo was het heersende idee. Maar zwarte activisten liepen in de praktijk vaak aan tegen paternalistische zelfgenoegzaamheid van die witte steungroepen, zo zal Boelsma laten zien.

Na haar lezing is er gelegenheid tot vragen en gaan we verder in discussie over de verhoudingen binnen de huidige anti-racismebeweging. Zien we tussen de zwarte en witte activisten en organisaties van nu dezelfde patronen terugkeren als in de anti-apartheidsbeweging van de jaren 70, 80 en 90? Of hebben we ervan geleerd? Wat kan er beter?

Lezing en discussie
Donderdag 21 juni
Van 20:00 tot 22:00 uur
(Inloop vanaf 19:30 uur)
Doorbraak-kantoor
Vrijplaats
Middelstegracht 36
Leiden
Facebook

Marjan Boelsma was vanaf 1974 actief in het Azania Komitee. “Wij stelden ons tot doel de bevrijdingsbewegingen in Zuid-Afrika/Azania te steunen in hun strijd tegen het koloniale apartheidsregime. Dat ging verder dan anti-apartheid. De naam Azania was en is voor veel mensen en bewegingen in Zuid-Afrika de bevrijdingsnaam voor Zuid-Afrika. De naam Azania was taboe bij de gevestigde anti-apartheidsorganisaties”, aldus Boelsma. Sinds enige tijd heeft ze een website “Tegen het vergeten” waarop ze de strijd van het Azania Komitee van destijds documenteert. Daarnaast is ze ook actief in de huidige anti-racismebeweging en schreef ze artikelen, onder andere over wit privilege.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Doorbraak, eveneens actief in de anti-racismebeweging. Ook wij proberen al lang bewust om te gaan met wit privilege en we leggen regelmatig verantwoording af over onze houding en activiteiten in de beweging. Doorbraak heeft haar wortels deels in de anti-apartheidsbeweging en het anti-imperialisme en heeft altijd geprobeerd daar kritisch naar te blijven kijken en te leren van fouten die er (mede door ons) gemaakt zijn en worden.

Eric Krebbers