21 november, Venlo: actie voor een inclusieve Sinterklaasintocht

Op 21 november organiseren Venlo Kan Het, Stop Blackface en Zwarte Piet Is Racisme in Venlo een protest tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet. De actie maakt deel uit van de reeks lokale demonstraties van Kick Out Zwarte Piet (KOZP).

Uit de oproeptekst: “De laatste weken is er over de hele wereld gedemonstreerd tegen institutioneel racisme, politiegeweld en ongelijke behandeling. Het is mooi om te zien hoeveel mensen ook in allerlei plaatsen in Nederland solidair zijn en de straat op gaan. Institutioneel racisme is een veelkoppig monster met vele zichtbare en onzichtbare uitwerkingen: het gaat bijvoorbeeld om achterstelling op de woning- en arbeidsmarkt, om onderadvisering in het onderwijs en om de recente zaak omtrent de toeslagen van de Belastingdienst. In Nederland is een van de meest zichtbare vormen van institutioneel racisme Zwarte Piet, de jaarlijks terugkerende karikatuur van zwarte mensen, die stamt uit de tijd waarin de slavernij in Nederland nog niet was afgeschaft. De figuur die ervoor zorgt dat vele zwarte mensen zich tijdens de Sinterklaasperiode niet veilig voelen en het hele jaar rond voor ‘Zwarte Piet’ worden uitgescholden. De figuur waardoor bij witte mensen, jong en oud, jaar in jaar uit schadelijke beeldvorming verder inslijt. De figuur waardoor zwarte kinderen in november en december niet naar school kunnen gaan zonder daar een karikatuur van zichzelf aan te treffen.

Zaterdag 21 november
Van 14:00 tot 18:00 uur
Venlo
Aanmelding verplicht
Facebook

Kom daarom dit jaar samen met Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in actie voor de afschaffing van de racistische karikatuur Zwarte Piet. In meer dan 20 gemeenten en plaatsen in Nederland gaan we de straat op voor een inclusieve Sinterklaasintocht. Protesteren blijft een effectief middel om de dialoog en bewustwording voort te zetten. Doordat mensen de straat op gingen, zijn veel veranderingen op gang gebracht: het Sinterklaasjournaal heeft Zwarte Piet in de ban gedaan, de nationale intocht kent roetveegpieten en veel scholen vieren het feest ook zonder de raciale karikatuur. Maar zolang niet alle kinderen in Nederland een inclusief Sinterklaasfeest vieren, zijn we er nog niet.

Daarom gaan wij ook dit jaar weer de straat op. In november 2020 hopen wij op jouw aanwezigheid te kunnen rekenen. Wij doen een beroep op alle mensen in Venlo om aanwezig te zijn tijdens de jaarlijkse Sinterklaasintocht om een statement te maken voor een inclusief Sinterklaasfeest en een samenleving zonder racisme!

Aanmelding

Ben je solidair en wil je jouw stem laten horen voor een écht kinderfeest in november en december 2020? Meld je dan aan via dit aanmeldformulier en wij nemen spoedig contact met je op.

Kennisgeving

Vreedzaam protest is wat wij nastreven. KOZP is niet uit op geweld, rellen of andere vormen van protest die onnodige provocatie en agressie teweeg kunnen brengen. Met de burgemeester en politie worden afspraken gemaakt om het protest veilig te laten verlopen en om de demonstranten te beschermen tegen de mogelijke intolerantie van omstanders.

Kinderfeest

Alle kinderen hebben recht op een omgeving waarin zij niet met racistische stereotype beelden, die hun zelfbeeld aantasten, worden geconfronteerd. Het zijn volwassenen die Zwarte Piet in stand houden. Onze demonstraties tijdens de Sinterklaasintocht zijn dan ook gericht op de aanwezige volwassenen, de gemeente Venlo en de sponsoren van de intocht. Met de demonstraties eist KOZP dat het kabinet eindelijk stelling inneemt in de kwestie en daar ook naar handelt, bijvoorbeeld door middel van beleid, om zo de veiligheid van alle Nederlanders gedurende de Sinterklaasperiode en daarbuiten te waarborgen. Onze demonstratie tijdens de Sinterklaasintocht zorgt ervoor dat het Sinterklaasfeest een feest wordt voor álle Nederlandse kinderen.”

Harry Westerink