27 februari, Groningen: bijeenkomst over individuele straf en collectief verzet in de bijstand (MET LIVE STREAM)

Logo.
Logo.

Op vrijdag 27 februari organiseren Gijsbert Vonk en actiecomité DwangArbeidNEE Groningen (DANG), waar ook Doorbraak aan deelneemt, een bijeenkomst over het organiseren van verzet tegen het strafregime in de bijstand. In “Het nieuwe spook der werkloosheid” verwoordt Vonk wrang poëtisch: “Ons in de Grondwet verankerde recht op een bestaansminimum dreigt te verworden tot een knoet om mensen mee te disciplineren. De bijstand: zij die daar binnentreden, kunnen maar beter alle hoop laten varen.” Maar sancties opleggen bij het weigeren van dwangarbeid is een directe aantasting van het recht op een bestaansminimum. Uitkeringen korten of volledig inhouden is een grove disciplineringsvorm, met enorme gevolgen voor bijstandsgerechtigden.

Bijeenkomst
Vrijdag 27 februari
Van 15:00 tot 18:00 uur
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 28, Harmoniegebouw
Onder de boogjes, Bouwdeel 1314, 0014
Groningen
Live stream
Facebook

Met minicolleges over het strafregime door:

  • Gijsbert Vonk (universiteit Groningen)
  • Hans Alderkamp (Cliëntenraad Groningen)

En verhalen over verzet in Amsterdam, Leiden en Groningen door:

  • Dries Bergmans (Doorbraak en Bijstandsbond)
  • Tanja Willems (Doorbraak en DANG)

Het actiecomité roept bijstandsgerechtigden op om te komen praten over hun ervaringen met de praktijk van het sanctiebeleid. Na afloop een winterse maaltijd van pop-up t Eet’Thuis.

Deze bijeenkomst is een vervolg op de eerdere bijeenkomst op 27 juni vorig jaar.

DANG