VVD-ers moeten in de smiezen gehouden worden door sociale rechercheurs

“Dat Verheijen tijdens zijn loopbaan als gedeputeerde ten onrechte gemeenschapsgeld heeft geïncasseerd voor kosten die hij maakte als privépersoon of als VVD-politicus moet hem niet te zeer worden nagedragen, want het gaat maar om ‘hele kleine dunne feitjes’.” “Hele kleine dunne feitjes”? Heeft u wel eens geprobeerd bij uw baas of bij de belastingdienst stiekem onkosten op te voeren die u niet maakte of niet maken mocht? Nota bene de partij die er niets aan gelegen laat liggen de verpauperende kant van Nederland nog een zetje mee te geven richting financiële- en psychische afgrond, inderdaad onze eigen VeelVerdienersPiratenpartij, lijkt gezegend met het hoogste percentage graaiende bestuursleden ooit. De een na de andere ‘corrupte VVD-er du jour’ haalt de pers eerder door eigen gewin dan door enige constructieve bijdrage aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Of het nu de vijf miljoen betreft die Teeven illegaal en op onze rekening aan drugsmaffia-maatjes doorsluisde, of in dit geval weer eens de bonnetjes voor eigen levensonderhoud die kennelijk niet betaald kunnen worden uit een ruime bestuursvergoeding, noem mij een VVD-er die van deze smetten vrij is; ik eet mijn pet op! Nee, we gaan deze “dunne feitjes” gewoon vergelden met dezelfde normen die die club hanteert voor elke uitkeringsgerechtigde die een kruisje vergeet aan te vinken of door de zoveelste computercrash bij het UWV te laat gegevens kon indienen. Om te beginnen drie maanden honderd procent inkomsten inleveren PLUS de onterechte vergoedingen PLUS natuurlijk honderd procent boete daar bovenop. Daarnaast, omdat dergelijke bestuurders het moreel van burgers ondermijnen, onmiddellijk ontslag uit publieke functies voor de komende tien jaar. Ten slotte ook een forse boete voor de medeplichtige partij die nalaat zijn bestuursleden niet alleen vooraf goed te screenen maar ook tijdens de rit scherp in de gaten te houden. Dat laatste is peanuts voor het leger sociale rechercheurs dat ook losgelaten wordt op uitkeringsgerechtigden om tandenborstels te controleren en kasten open te trekken bij gedwongen huisbezoek. t Kan, als u maar wilt!

Sjaak Platzak over Mark Verheijen, betaal terug plus 25 procent (Volkskrant)